Zmiany w ofertach na kredyt mieszkaniowy w BZ WBK i Alior Bank

Dwa banki BZ WBK i Alior Bank zdecydowały się wprowadzić zmiany do swoich ofert na kredyt mieszkaniowy. W pierwszym przypadku chodzi o kredyt mieszkaniowy ze stałym oprocentowaniem, w drugim o zmianę wysokości marży kredytowej dla części potencjalnych klientów.

1. BZ WBK

fot. blog BZWBK

Zmiana dotyczy oferty ze stałym oprocentowaniem, zarówno dla kredytów jak i pożyczek hipotecznych. W banku oprocentowanie stałe jest proponowane na okres pierwszych 5 lat z pierwszą stawką oprocentowania i drugą na okres po 5 latach, ale już zmienną w postaci stawki WIBOR 3M i stałej marży kredytowej. Bank zmienił obie stawki – obniżył oprocentowanie na pierwszy okres i podniósł na kolejny:

kredyt hipoteczny

  • pierwsze 5 lat – stałe oprocentowanie 3,95% (było 4,35%)
  • w okresie po 5 latach – WIBOR 3M + 2,00% marży kredytowej (było 1,9% marży)

pożyczka hipoteczna

  • pierwsze 5 latstałe oprocentowanie 5,45% (było 5,85%)
  • w okresie po 5 latachWIBOR 3M + 3,6% marży kredytowej (było 3,5% marży)

Pozostałe koszty kredytowe pozostały bez zmian:

  • prowizja za uruchomienie – 2,5% dla nowych klientów, 2% – dla dotychczasowych
  • prowizja za spłatę całkowitą lub częściową w okresie stałego oprocentowania – 3% od kwoty spłacanej/nadpłacanej
  • prowizja za zmianę z oprocentowania stałego na zmienne w trakcie 5 pierwszych lat – 3% od kwoty pozostałej do spłaty

2. Alior Bank

fot. Alior Bank

W przypadku Alior Banku zmiana dotyczy kredytu zabezpieczonego na nieruchomości w programie Megahipoteka. Bank zdecydował się podnieść marże kredytowe, ale nie dla wszystkich klientów. Wzrost marży wynosi 0,2p.p. dla klientów z niższym (gorszym) scoringiem wewnętrznym. Zmiana dotyczy zarówno oferty specjalnej jak i standardowej oraz kredytów walutowych.

  • kredyt z celem mieszkaniowym

W ofercie specjalnej, czyli z ubezpieczeniem na życie w TU Europa (koszt to 5% za pierwsze 5 lat – płatne z góry) najniższa marża dla kredytu w złotówkach to 2,39% – najwyższa 3,39% (było 3,19%).

W ofercie standardowej najniższa marża pozostała bez zmian – 2,6%, najwyższa to 3,6%. 

  • pozostałe cele kredytowe

Oferta specjalna – marża 3,7 – 4,7%

Oferta standardowa – marża 3,9 – 4,9%

W ofercie banku dostępne są nadal kredyty walutowe – w CHF, USD, EUR i GBP. Dla wszystkich walut marże kredytowe są takie same i wynoszą od 4,7 do 5,7% dla celu mieszkaniowego. Dla celów konsolidacyjnego i konsumpcyjnego marże są wyższe o 2p.p względem celu mieszkaniowego.

Finanse w firmie na facebooku