Zmiany w MDM

Program Mieszkanie dla Młodych (MDM) ma za zadanie pomóc młodym Polakom, do 35. roku życia, nabyć swoje pierwsze nieruchomości. Program dotychczas był skierowany do osób szukających lokum na rynku pierwotnym. Zmiany w MDM od 1 września pozwolą nabyć nie tylko mieszkanie na rynku wtórnym, ale również kwoty dofinansowania mogą być większe.

MDM dofinansowuje Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), ten sam, który może zabezpieczyć kredyty firmowe. Program jest skierowany do stosunkowo młodych ludzi (do 35. roku życia), które nabywają swoją pierwszą nieruchomość mieszkalną (mieszkanie lub dom) na własność. Nowa wersja programu zakłada jednak, że rodzina z co najmniej trójką dzieci może skorzystać z programu nawet gdy główni beneficjenci programu przekroczyli 35. rok życia.

Zmiany dotyczą również samych nieruchomości, które będzie można zakwalifikować do programu:

  • Możliwość zakupu od spółdzielni mieszkaniowej
  • Możliwość objęcia programem przebudowanych lub adaptowanych budynków niemieszkalnych, loftów, strychów i starych kamienic, pod warunkiem, że w wyniku takiej czynności powstanie nowe mieszkanie.
  • Możliwość zakupu mieszkania na rynku wtórnym

Istotną zmianą dla osób z niską zdolnością kredytową jest możliwość „dołączenia” do kredytu osób spoza rodziny beneficjentów. W efekcie z programu będą mogły skorzystać osoby pozostające w nieformalnych związkach.

Dodatkowo zmianie uległy maksymalne wielkości nabywanych nieruchomości:

  • mieszkanie do 85 m2 (było 75 m2)
  • dom do 110 m2 (było 100 m2)

Wraz ze wzrostem maksymalnej powierzchni mieszkania wzrośnie max dofinansowanie metrażu mieszkania do 65 m2 (było 50m2). Dla osób lub rodzin z przynajmniej 3 dzieci.

Zmianie ulegną również wielkości procentowe dofinansowania, przede wszystkim dla rodzin z 3 lub więcej dzieci.

  • małżeństwo lub 1 osoba z 1 dzieckiem – 15% (bez zmian)
  • małżeństwo lub 1 osoba z 2 dzieci – 20% (było 15%)
  • małżeństwo lub 1 osoba z 3 dzieci – nawet 30%

Dodatkowo osoby, które nie mają jeszcze 3 dzieci, ale będą je mieli w ciągu 5 lat od uzyskania dofinansowania mogą liczyć na dodatkowe 5%.

W programie MDM od 1 września wprowadzono jednak pewne ograniczenie. Jeżeli beneficjent spłaci w okresie do 5 lat od przyznania dofinansowania cały kredyt lub nadpłaci go więcej niż przyznana kwota dofinansowania to będzie musiał kwotę, którą otrzymał w ramach wsparcia z programu.