limit w rachunku FAIR od Idea Banku

Kilka tygodni temu Idea Bank wprowadził do swojej oferty kredyt FAIR – pierwszy kredyt dla firm bez odsetek. Kredyt, który jako pierwszy z kredytów dla firm, posiada konstrukcję podobną do zyskujących na popularności kredytów gotówkowych bez odsetek. Minęło kilka tygodni i w ofercie pojawiają się pierwsze zmiany.

Zmiany w Idea Bank w kredytach dla firm nie ograniczają się tylko do kredytu FAIR a do wszystkich produktów inwestycyjnych bez zabezpieczenia. Najważniejszą zmianą w ofercie banku jest sposób wypłaty transz kredytu inwestycyjnego bez zabezpieczenia. Od wczoraj taki kredyt jednorazowo (w 1 transzy) można wypłacić tylko na rachunek kontrahenta od którego kredytobiorca nabywa produkt czy usługę. W innych przypadkach, czyli wypłata środków z kredytu na rachunek kredytobiorcy jest ograniczona warunkami:

  • kwota jednorazowej transzy nie może przekroczyć 60% wartości kredytu netto
  • wypłata każdej transzy musi być udokumentowana wykorzystaniem środków zgodnie z celem kredytu w co najmniej 90%

To nie jedyna zmiana w ofercie Idea Banku. W kredycie FAIR można obniżyć prowizję za uruchomienie kredytu o 0,25 p.p. w zamian za skorzystanie z gwarancji PLD (gwarancja BGK). Z drugiej strony bank podniósł prowizję za uruchomienie kredytu FAIR o 10 p.p. dla wnioskujących o kredyt w procesie prognozy. Dla takich wnioskodawców prowizja wynosi obecnie od 41% do 59% (!).

Bank zdecydował się wprowadzić zmiany w procesie na prognozę (proces, w którym zdolność kredytową bank oblicza na podstawie przyszłych – prognozowanych – dochodów) również dla kredytów na start i kredytu inwestycyjnego z zabezpieczeniem. Przy tych produktach i takim procesie weryfikacji wniosku bank wymaga tzw. pakietu płynnościowego w wysokości 50% wartości kredytu. Pakiet Płynnościowy to usługa faktoringu. Koszt takiego pakietu to 0,5% miesięcznie od kwoty kredytu. W zamian bank obniży marżę kredytową o 2 p.p. 

Jednocześnie bank podniósł dostępność kredytów dla klientów. Zmiany dotyczą wyliczeń dochodu dla przedsiębiorców rozliczających na ryczałcie oraz zmiany liczenia obciążeń kredytowych z tytułu kart kredytowych.

Idea Bank pozostaje bankiem z dużym wachlarzem produktów kredytowych, niekoniecznie tanich dla większości klientów, ale jednak dostępnych.