Na rynku kredytowym oferty lubią się zmieniać dość często, jeszcze w tym miesiącu pisaliśmy o zmianach w ofercie BPH oraz wspominaliśmy o Raiffeisenie Polbanku teraz przychodzi czas zmian w Deutsche Banku.

Deutsche Bank ostatnią zmianę w tabeli marż kredytów miał na początku marca br. DB od dłuższego czasu ma jasną politykę kredytową, obniża znacznie marże dla klientów, którzy korzystają wraz z kredytem z produktów dodatkowych w postaci ubezpieczenia na życie lub produktów ubezpieczeniowo-inwestycyjnych. Dla takich klientów Bank wprowadził ofertę z dodatkowo obniżoną marżą w pierwszym roku oraz stosunkowo niską w kolejnych latach.

Ostatnio jednak zgodnie z trendem rynkowym Deutsche Bank PBC wprowadził podwyższone koszty prowadzenia rachunków osobistych, dokładnie podnosząc koszty za korzystanie z karty do konta. Teraz przyszedł czas na podniesienie kosztów marż kredytowych. Podwyżka nie jest drastyczna i nie dotyczy wszystkich grup klientów, ale dotyka co dość niespotykane najliczniejszej grupy klientów Banku – osób zatrudnionych na etacie oraz tzw. wolnych zawodów.

W praktyce wygląda to następująco:

Podwyższeniu uległa marża dla źródła dochodu : Umowa o pracę / Wolne Zawody

  • kwota kredytu do 350 tys. – LTV < 80% +0,1% / LTV > 80% +0,2%
  • kwota kredytu powyżej 350 tys. – LTV < 80% – bez zmian / LTV > 80% +0,1%

Zmiany być może nie są duże, ale jednak. Deutsche jako pierwszy bank podnosi marże na kredyty hipoteczne, reszta albo pozostawia je na niezmienionym poziomie, albo je obniża jak np. BPH.

Czy jest to przejaw odwrócenia się tendencji rynkowej, która nawet na dobre nie zdążyła się rozkręcić czy Bank ma w tym momencie inną strategię i próbuje zniechęcić klientów.

Zamiana w aktualnej tabeli marż kredytów nie jest duża, ale zawsze.

Pakiet ubezpieczeniowo-inwestycyjny / źródło dochodu Kredyt do 350 tys PLN, LTV do 80% Kredyt do 350 tys PLN, LTV 81-90% Kredyt powyżej 350 tys PLN, LTV do 80% Kredyt powyżej 350 tys PLN, LTV 81-90%
Marża w pierwszym roku 1,1% 1,1% 1,1% 1,1%
Umowa o pracę / wolny zawód 1,39% 1,59% 1,29% 1,49%
Działalność gospodarcza / MDM 1,75% 1,95% 1,55% 1,75%
Pakiet ubezpieczeniowy lub inwestycyjny / źródło dochodu Kredyt do 350 tys PLN, LTV do 80% Kredyt do 350 tys PLN, LTV 81-90% Kredyt powyżej 350 tys PLN, LTV do 80% Kredyt powyżej 350 tys PLN, LTV 81-90%
Marża w pierwszym roku 1,2% 1,2% 1,2% 1,2%
Umowa o pracę / wolny zawód 1,59% 1,79% 1,49% 1,69%
Działalność gospodarcza / MDM 1,95% 2,15% 1,75% 1,95%