Kilka banków, a konkretnie ich wyniki kwartalne,  zdążyliśmy już opisać teraz przyszła kolej na kilka następnych banków i ich wyników za pierwszy kwartał 2015. Czy wszystkie banki są w stanie zarabiać nawet w trudnych dla nich czasach? Kolejne wyniki za I kwartał zdają się potwierdzać tę tezę.

Każdy, a może prawie każdy raport wyników kwartalnych zaczyna się od opisu trudnej sytuacji na rynku bankowym. Przedstawiciele narzekają na niskie stopy procentowe, większe odpisy na Bankowy Fundusz Gwarancyjny, uwolnienie kursu franka szwajcarskiego itd. Wyniki jednak każdy bank jaki opisywaliśmy ma dodatnie, żaden nie wykazał straty, czy banki faktycznie są w stanie przeżyć wszystko?

W tym wpisie podsumujemy raporty BPH, Aliora, Banku Ochrony Środowiska, Grupy Getin Holding oraz PEKAO S.A. Wymienione banki należą do różnej wielkości firm finansowych w Polsce – PEKAO, Getin i Alior to banki z grupy top 10 największych banków w Polsce, BPH i BOŚ to banki mniejsze.

BPH w swoim raporcie podaje zysk netto w kwocie 12 mln PLN. Ogólnie kredytów zarówno indywidualnych i firmowych BPH udzielił na kwotę 1,6 mld PLN. Praktycznie w każdym segmencie kredytowym bank odnotował wzrost w porównaniu do analogicznego kwartału w roku ubiegłym.

Kredyty gotówkowe wzrosły o 24%, firmowe również o 24%, natomiast hipoteczne o 70% (natomiast udzielonych zostało jedynie 54 mln PLN, także niewiele). Wzrost w kredytach hipotecznych jest spowodowany również wprowadzeniem atrakcyjnej oferty, a wynik został wypracowany w głównej mierze w marcu.

Warto odnotować również wzrost faktoringu o 50%, obniżkę kosztów operacyjnych oraz wzrost jakości kredytów.

Drugim bankiem pod względem wyniku jest Bank Ochrony Środowiska. Bank zarobił 15,2 mln PLN. Co oznacza, że nawet bank działający w niszy jaką są kredyty „ekologiczne” może nieźle zarobić. Bank znaczny wzrost odnotował przede wszystkim na kredytach korporacyjnych o 3,5% (o 183,1 mln PLN).

Bank stawia na kredyty związane z inwestycjami, które służą ochronie środowiska i w tym sektorze nie ma sobie równych na rynku.

Kolejne w zestawieniu to banki Alior i Getin, a konkretnie grupa Getin Holding, czyli zlepek kilkunastu instytucji finansowych w kraju i poza granicami Polski. Co oba banki mają wspólnego to duży procentowy wzrost zysku. Getin może pochwalić się zyskiem jednostkowym 45,8mln PLN co oznacza wzrost o blisko 42%, a Alior skonsolidowanym zyskiem netto 91 mln PLN (wzrost o 34%). Możliwe, że w niedługim czasie oba banki się połączą co również składnia do przyjrzenia się wynikom obu banków na raz.

Jak w większości banków w poprzednim kwartale, spory przychód został wypracowany na prowizjach – w przypadku Alior Banku to 93 mln PLN (wzrost o 25%). Grupa Getin to również Idea Bank, który odnotował ponad 2-krotny wzrost zysku netto (63,1 mln PLN). Bank zyskał również 250 mln PLN z debiutu giełdowego.

Zarówno Alior jak i Getin obniżają swoje koszty operacyjne. Współczynnik kosztów do przychodu (C/I) spadł o blisko 2% w przypadku Aliora, natomiast Getin podaje spadek kosztów operacyjnych o ponad 16%!.

Grupa Getin Holding to również Getin Leasing, Idea Bank – oddziały w Rosji (wystawione na sprzedaż), Białorusi, Rumunii i Ukrainie.

Na końcu został nam PEKAO S.A., drugi co do wielkości bank w Polsce. Skonsolidowany zysk netto to ponad 624 mln PLN, nieco mniej niż w roku ubiegłym, ale patrząc globalnie i tak więcej niż wszystkie powyższe 4 banki razem.

Bank odnotował 13% wzrost w segmencie hipotek i gotówek, natomiast usługi dla korporacji to wzrost o blisko 10%.

PEKAO może pochwalić się przychodami 1,043 mld PLN z tytułu odsetek oraz 481 mln PLN z prowizji.

Wyniki są na tyle dobre, że bank będzie wypłacał akcjonariuszom dywidendę w wysokości 10PLN na akcję.

Podsumowując, banki w Polsce sądząc po wynikach mają się dobrze. Każdy zaliczył kilkumilionowe zyski, jedni oczywiście większe inni mniejsze, ale zyski. Wszystko wskazuje na to, że kryzys i ciężkie czasy rynkowe, o których się często wspomina niewiele mają z rzeczywistością.