PZU marką godną zaufania, impuls do zmian w PZU

Znacznie gorszy wypracowany przez PZU wynik finansowy netto w 2015 w porównaniu do lat ubiegłych spowodował konieczność przeanalizowania strategii działania przez nowy zarząd spółki. Jak mówi sam prezes – wyniki za 2015 to impuls do zmian w PZU.

15 marca tego roku PZU opublikowało wyniki finansowe za cały rok 2015. Wyniki nie są jednak zadowalające – wynik finansowy netto jest mniejszy o ponad 21% w stosunku do roku 2014. Zysk wyniósł 2 342,2 mln złotych netto, natomiast wskaźnik ROE spadł o 4,6 p.p. Nowy prezes, Michał Karpiński, jak i nowy zarząd nie są zadowoleni z takiego wyniku. Jest to kolejny rok gdzie spadły zyski, a wzrosły koszty działalności największego ubezpieczyciela w tej części Europy. Gorsze wyniki finansowe PZU S.A. to przede wszystkim skutek złej koniunktury na rynkach finansowych. Wynik na portfelu lokacyjnym w porównaniu do roku ubiegłego spadł o ponad 34%, co stanowi niespełna 1 mld zł. Jednocześnie zmalała rentowność podstawowej działalności ubezpieczeniowej.

Ta tendencja wymaga od nas stanowczych działań – mówi Michał Krupiński, nowy prezes zarządu PZU SA i dodaje: Słabsze w ostatnim czasie wyniki Grupy nie zmieniają jednak faktu, że fundamenty, na których budowana jest pozycja PZU, pozostają silne i stabilne.

Gorsze wyniki w 2015 niż w 2014 nie oznaczają, że PZU traci pozycję lidera. Ubezpieczyciel nadal pozostaje nr 1 na rynku ubezpieczeń majątkowych jak i życiowych. Firma jest liderem również na Litwie i Łotwie. Dynamicznie rozwija się również segment ubezpieczeń zdrowotnych, który w chwili obecnej nie ogrywa jeszcze kluczowej roli w wynikach firmy, ale najszybciej zyskuje na znaczeniu.

Sytuacja wynikowa Grupy jest przede wszystkim impulsem do zmiany i w tym znaczeniu stanowi również szansę dla jej rozwoju. Skłania ona do tego, aby ponownie skoncentrować się na tym, co od ponad 200 lat stanowi tożsamość PZU, czyli na działalności ubezpieczeniowej. Naszym głównym zadaniem powinno być oferowanie klientom najlepszych i najbardziej innowacyjnych produktów ubezpieczeniowych, które zabezpieczą ich przyszłość, zdrowie oraz majątek. Dlatego motywem przewodnim naszych wszystkich działań będzie troska o to, aby nasza podstawowa działalność była w najwyższym stopniu rentowna, stabilna i ukierunkowana na przyszłość – podkreśla Michał Krupiński.

PZU chce być najbardziej innowacyjną firmą finansową w Europie. W tym celu właśnie przebiegają intensywne prace konsolidacyjne z Link 4 czy Alior Bankiem. Pełny raport wraz z komunikatem prasowym można przeczytać tutaj.