Fundusze europejskie. Kto może starać się o dotacje unijne? Jak wypełnić wniosek o dotacje
Grafika orginalna: Nicolas Raymond źródło: https://www.flickr.com/photos/80497449@N04/7378007002

Czy samodzielnie jesteśmy w stanie złożyć wniosek o dotacje unijne, czy może lepiej skorzystać z pomocy fachowca? Czy firmy, które samodzielnie składają wnioski już na etapie wyboru programu popełniają błędy? Jak to jest z tymi innowacjami – co jest innowacyjne i kiedy?

FWF: dotacjach słyszał prawie każdy, ale czy samodzielnie jesteśmy w stanie złożyć wniosek? Taki, który zostanie pozytywnie dla nas rozpatrzony.

Talento: Oczywiście można samodzielnie przygotować wniosek w oparciu o regulamin konkursu, instrukcję wypełniania wniosku oraz kryteria oceny formalnej i merytorycznej. W trakcie jego pisania można uczestniczyć w szkoleniach i spotkaniach informacyjnych prowadzonych przez instytucje prowadzące konkursy oraz korzystać z konsultacji telefonicznych i e-mailowych z pracownikami tych instytucji. Usługi instytucji są świadczone bezpłatnie. Tak przygotowany wniosek ma szanse na uzyskanie dofinansowania.
Korzystanie z odpłatnej pomocy specjalistów i firm doradczych zajmujących się pozyskiwaniem dotacji może podnieść szanse na uzyskanie dotacji. Po pierwsze specjaliści mogą doradzić do jakiego konkursu kwalifikuje się dany projekt lub inwestycja i pomogą wybrać najlepszy pod kątem szans na uzyskanie wsparcia.
Po drugie dysponują doświadczeniem w przygotowaniu dokumentów oraz pomogą wyjaśnić zapisy dokumentacji konkursowych, które często pisane są specjalistycznym językiem i zawierają odwołania do aktów prawnych i dokumentów nadrzędnych zamiast wprost wpisanych np. typów projektów jakie mogą być dofinansowane w danym konkursie czy wydatków kwalifikowanych.
Warto wybrać doradcę, który ma doświadczenie w pełnej obsłudze projektów czyli od przygotowania dokumentacji aplikacyjnej, przez dokumenty do umowy o dofinansowanie, rozliczenie projektu, jego kontrole oraz sprawozdawczość w okresie trwałości. Taki doradca ma świadomość tego jakie konsekwencje dla firmy w trakcie realizacji projektu i w czasie jego trwałości pociągają za sobą pewne zapisy i sformułowania w dokumentacji aplikacyjnej i regulaminach.

Czy zdarza się, że dana firma czy przedsiębiorstwo chce składać wniosek nie w tym programie, który daje największą szanse na sukces?

Zdarza się. Zdarza się też, że firmy składają wnioski w konkursach, do których się nie kwalifikują. Np. przez wielkość firmy, okres funkcjonowania, lub zbyt duża kwotę projektu. Pomiędzy programami przebiegają tzw. linie demarkacyjne. W ich konsekwencji dany projekt można zakwalifikować tylko do jednego programu zgodnie a takimi kryteriami jak m.in.: wielkość firmy, koszt projektu, charakter projektu, lokalizacja firmy i projektu oraz branża.
Oczywiście pewne parametry projektu można w jakimś stopniu zmienić, jednocześnie zmieniając nieco jego kształt i zakres, żeby kwalifikował się do innego programu.

Słyszy się o innowacjach, jak duże muszą być to innowacje, żeby móc starać się o dotacje? Czy raczej stawiamy na innowacje w technologiach – aplikacje mobilne etc. czy może to być np. zastosowanie innego rodzaju suwaka (który pod jakimś względem byłby innowacyjny) w kurtkach?

Dotacje w tej perspektywie udzielane są wyłącznie na projekty cechujące się innowacyjnością, nowością produktu, usługi rozwiązania na rynku. W przypadku projektów inwestycyjnych najczęstszym wymogiem jest dołączenie do wniosku opinii o innowacyjności wystawionej przez jednostkę naukową lub instytut badawczy, z której wynikać będzie, że rozwiązanie objęte projektem jest znane i stosowane w kraju lub regionie krócej niż 3 lata.
Inne konkursy wymagają żeby rozwiązanie było wynikiem prac badawczo-rozwojowych zakupionych przez firmę od jednostki badawczej lub wypracowanych przez firmę samodzielnie w ramach prac b+r. to, że jest wynikiem takich prac stanowi o nowości i unikatowości takiego rozwiązania.
Dotyczy to zarówno innowacji procesowych np. dotyczących rozwiązań IT jak innowacji produktowych. Na wsparcie jednych i drugich przewidziane są oddzielne programy i konkursy. Jednak w naszej ocenie tych konkursów na projekty z zakresu IT jest znacznie mniej.