volkswagen financial services vwfs
Fot. VWFS (https://vwfsag.de)

Volkswagen Bank Polska S.A. został zwycięzcą XXIV edycji konkursu Najlepszy Bank 2016 w kategorii Mały i Średni Bank Komercyjny. Konkurencja w drodze na szczyt podium była wyjątkowo duża, tegoroczna edycja okazała się być rekordową pod względem ilości zgłoszeń.

Każdego roku Gazeta Bankowa, organizator plebiscytu Najlepszy Bank, wyłania liderów bankowości w dwóch kategoriach: bank komercyjny i bank spółdzielczy. O zwycięstwie decydują m.in. wyniki finansowe, płynność oraz przyrost kapitału. W tym roku szczegółową analizę zebranych danych przeprowadziła firma doradcza BDO Polska – partner merytoryczny 24. edycji konkursu. Eksperci dokonali niezbędnych obliczeń, by na ich podstawie mogła odbyć się końcowa ocena kondycji zgłoszonych instytucji przeprowadzona przez kapitułę konkursową.

Tytuł Najlepszego Banku Komercyjnego 2016 roku to dla nas ogromne wyróżnienie, ale też mobilizacja do dalszej pracy. Na pierwszym miejscu zawsze stawiamy naszych klientów, jakość oferowanych im usług. Wiąże się to z ciągłym rozszerzaniem i udoskonalaniem oferty Volkswagen Banku, tak aby w pełni sprostać ich oczekiwaniom i zapewnić im mobilność. Jak widać, nasze starania przynoszą efekty. Uzyskany tytuł, biorąc pod uwagę rekordową liczbę zgłoszeń, jest dodatkowym potwierdzeniem naszej pozycji na rynku – jesteśmy jedynym bankiem samochodowym w całym zestawieniu – mówi Edyta Barmentloo, Dyrektor Departamentu Marketingu Volkswagen Financial Services.

W 24. edycji konkursu Najlepszy Bank obradom jury przewodniczył prof. Adam Glapiński, prezes zarządu Narodowego Banku Polskiego. Skład niezależnej kapituły konkursowej zasili także:

  • prof. Eugeniusz Gatnar – członek Rady Polityki Pieniężnej
  • Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel – partner w kancelarii Hansberry-Tomkiel, prezes

Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w latach 2008-2014

  • Krystyna Majerczyk-Żabówka – prezes Krajowego Związku Banków Spółdzielczych
  • Andrzej Sadowski – prezydent Centrum im. Adama Smitha
  • Adam Łącki – prezes Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej
  • Henryk Uzdrowski – prokurent spółki Fratria, wydawcy „Gazety Bankowej”
  • Wojciech Surmacz – redaktor naczelny „Gazety Bankowej”

Tegoroczna gala finałowa odbyła się 14 czerwca w warszawski Hotelu The Westin Warsaw. Podczas spotkania wręczono nagrody dla Najlepszego Banku Komercyjnego i Najlepszego Banku Spółdzielczego oraz statuetki Bankowego Menedżera Roku.