Ranking kredytów mieszkaniowych – kwiecień 2016

Zestawienie warunków dla kredytu mieszkaniowego w kwocie 200 tys złotych. Uzyskanie marży kredytowej poniżej 2% jest bardzo trudne.

Środki z Funduszu Dopłat w programie Mieszkanie dla Młodych na ten rok już się skończyły. Przynajmniej dla tych, którzy szukają mieszkania…Jednak kredyty mieszkaniowe się nie skończyły. Jakie warunki kredytowe można otrzymać w tym miesiącu? Przedstawiamy ranking kredytów mieszkaniowych w kwietniu 2016…

Z programu Mieszkanie dla Młodych mogą jednak skorzystać tylko te osoby, które spełniają konkretne wymogi programu. W poniższym zestawieniu przedstawione zostały propozycje na kredyt mieszkaniowy w wysokości 200 tys złotych. Pod uwagę brane zostały tylko dwie wielkości LTV – czyli wartości kredytu w stosunku do wartości nieruchomości – 80% i powyżej 80%. 

Podwyżki marż kredytowych z początku roku spowodowały, że bardzo trudno znaleźć kredyt mieszkaniowy z marżą niższą niż 2%. Do tego dochodzą kolejne rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego – po pierwsze minimalny wkład własny w wysokości 15% (choć tutaj przepis ten jest niejako „omijany”) oraz od kwietnia 2016 w teorii wkład ten powinien być wniesiony w gotówce.

Dotychczas w kilku bankach można było dać dodatkowe zabezpieczenie kredytu – dodatkową nieruchomość – żeby zaciągnąć kredyt bez wkładu własnego w gotówce. Od połowy kwietnia takie rozwiązanie może być niedostępne zgodnie z rekomendacją KNF. Bank ING już podjął decyzję o zaprzestaniu tej procedury i wymaga wkładu własnego wniesionego w gotówce.

Zmian w procedurach, bo może nie w samych ofertach jak widać jest dość dużo. Dlatego podstawienie jednego konkretnego przykładu jest pozbawione jakiegokolwiek sensu.

Poniższe warunki są przedstawione dla założeń:

  • kredyt w wysokości 200 tys złotych
  • rozsądny x-sell (produkty dodatkowe) – konto z wpływami, karta kredytowa z obrotem miesięcznym do 500 złotych, ubezpieczenie na życie, ewentualnie nieruchomości
  • LTV – 80% lub więcej jeżeli istnieje taka możliwość

Poniższa tabela zawiera w niektórych przypadkach przedziały marżowe. Zależą one od ratingu klienta dla danego banku. Wyjątkiem jest BPH, dla którego liczy się przede wszystkim historia kredytowa klienta.

[vc_table vc_table_theme=”classic_purple”]Bank,Mar%C5%BCa%20-%20LTV%2080%25,Mar%C5%BCa%20powy%C5%BCej%20LTV%2080%25,Prowizja,Max%20LTV,Produkty%20dodatkowe,Uwagi|[b;12px]Alior%20Bank,[12px]2%2C6%20-%203%2C6%25,[12px]2%2C6%20-%203%2C6%25,[12px]2%20-%205%25,90%25,[11px]konto%20osobiste,[11px]|[b;12px]Alior%20Bank%20(Oferta%20Specjalna),[12px]2%2C5%20-%203%2C3%25,[12px]nie%20dotyczy,[12px]1%20-%205%25,80%25,[11px]konto%20osobiste,[11px]|[b;12px]BG%C5%BB%20BNP%20Paribas,[12px]2%2C15%25,[12px]2%2C55%25,[12px]0%20-%205%25,85%25,[11px]konto%20osobiste%2C%20ubezpieczenie%20nieruchomo%C5%9Bci%20z%20oferty%20banku,[11px]|[b;12px]BO%C5%9A,[12px]2%2C2%25,[12px]2%2C4%25,[12px]2%25,90%25,[11px]konto%20osobiste%2C%20karta%20kredytowa,[11px]dla%20kredyt%C3%B3w%20poni%C5%BCej%20150%20tys%20z%C5%82otych%20mar%C5%BCa%20o%200%2C2%25%20wy%C5%BCsza|[b;12px]BPH%20(Opcja%20I),[12px]2%2C15%20-%202%2C95%25,[12px]nie%20dotyczy,[12px]1%2C6%25,80%25,[11px]konto%20osobiste%20Kapitalne%2C%20karta%20kredytowa,[11px]Prowizj%C4%99%20w%20ca%C5%82o%C5%9Bci%20mo%C5%BCna%20wymieni%C4%87%20na%20ubezpieczenie|[b;12px]BPH%20(Opcja%20II),[b;12px]1%2C2%20-%202%25,[12px]nie%20dotyczy,[12px]5%25,80%25,[11px]konto%20osobiste%20Maksymalne%2C%20karta%20kredytowa%2C,[11px]Maksymalny%20okres%20kredytowania%2015%20lat%2C%20prowizj%C4%99%20cz%C4%99%C5%9Bciowo%20mo%C5%BCna%20wymieni%C4%87%20na%20ubezpieczenie|[b;12px]BZ%20WBK,[12px]1%2C99%20-%202%2C39%25,[12px]1%2C99%20-%202%2C39%25,[12px]2%20lub%202%2C5%25,90%25,[11px]konto%20osobiste,[11px]Wy%C5%BCsza%20prowizja%20dla%20nowego%20klienta|[b;12px]Credit%20Agricole,[12px]1%2C8%25,[12px]nie%20dotyczy,[12px]2%25,80%25,[11px]konto%20osobiste%2C%20karta%20kredytowa%2C%20ubezpieczenie%20na%20%C5%BCycie%2C%20ubezpieczenie%20nieruchomo%C5%9Bci,[11px]Mo%C5%BCliwy%20wariant%20bez%20prowizji%20z%20mar%C5%BC%C4%85%20wy%C5%BCsz%C4%85%20o%200%2C2%20p.p.|[b;12px]Deutsche%20Bank,[12px]2%2C34%25,[12px]2%2C54%25,[12px]0%25,90%25,[11px]konto%20osobiste%2C%20karta%20kredytowa%20i%20ubezpieczenie%20na%20%C5%BCycie%20-%201%2C8%25%20kwoty%20kredytu%20pierwsze%202%20lata%2C%20p%C3%B3%C5%BAniej%200%2C042%25,[11px]Dla%20os%C3%B3b%20zatrudnionych%20na%20etacie%20mar%C5%BCe%20ni%C5%BCsze%200%2C24%20p.p.|[b;12px]Eurobank,[12px]2%25,[12px]2%2C06%25,[12px]2%25,85%25,[11px]konto%20osobiste%2C%20karta%20kredytowa%20i%20ubezpieczenie%20na%20%C5%BCycie,[11px]Dla%20jednego%20%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a%20dochodu%20mar%C5%BCe%20wy%C5%BCsze%20o%200%2C16%20p.p.|[b;12px]Getin%20Bank,[12px]2%2C82%25,[12px]2%2C92%25,[12px]0%20-%204%25,90%25,[11px]konto%20osobiste,[11px]Prowizja%20wymienna%20na%20ubezpieczenia|[b;12px]ING%20(Mieszkaj%20Bez%20Kompromis%C3%B3w),[12px]1%2C65%25,[12px]nie%20dotyczy,[12px]1%2C65%25,80%25,[11px]konto%20osobiste%2C%20ubezpieczenie%20na%20%C5%BCycie,[11px]Tylko%20dla%20os%C3%B3b%20do%2035.%20roku%20%C5%BCycia%2C%20a%20kwota%20kredytu%20to%20min.%20100%20tys%20z%C5%82otych|[b;12px]ING%20(Oferta%20Standardowa),[12px]1%2C9%25,[12px]nie%20dotyczy,[12px]1%2C9%25,80%25,[11px]konto%20osobiste%2C%20ubezpieczenie%20na%20%C5%BCycie,[11px]Klienci%20z%20dochodami%20powy%C5%BCej%2010%20tys%20z%C5%82otych%20otrzymaj%C4%85%20ta%C5%84sz%C4%85%20ofert%C4%99|[b;12px]mBank,[12px]2%2C1%25,[12px]2%2C2%25,[12px]0%20-%204%25,90%25,[11px]konto%20osobiste%2C%20ubezpieczenie%20PBS,[11px]Minimalna%20kwota%20kredytu%20to%2080100%20z%C5%82otych%2C%20dotyczy%20tylko%20mieszka%C5%84%20z%20pe%C5%82n%C4%85%20w%C5%82a%C5%9Bno%C5%9Bci%C4%85|[b;12px]Milennium,[12px]2%2C09%25,[12px]2%2C19%25,[12px]2%25,85%25,[11px]konto%20osobiste,[11px]|[b;12px]PEKAO%20S.A.,[12px]2%2C19%25,[12px]2%2C19%25,[12px]1%2C99%25,90%25,[11px]konto%20osobiste,[11px]Dla%20kredyt%C3%B3w%20powy%C5%BCej%20400%20tys%20z%C5%82otych%20mar%C5%BCa%20ni%C5%BCsza%20o%200%2C1%20p.p.|[b;12px]PKO%20BP,[12px]1%2C83%25,[12px]1%2C66%25,[12px]0%25,90%25,[11px]konto%20osobiste%2C%20ubezpieczenie%2C%20karta%20kredytowa,[11px]Oferta%20pakietowa%2C%20kwota%20kredytu%20pow.%20200%20tys%20z%C5%82otych%2C%20mar%C5%BCa%20w%20pierwszych%2012%20miesi%C4%85cach%201%2C1%25|[b;12px]Raiffeisen%20Polbank,[12px]2%25,[12px]2%2C15%25,[12px]0%25,90%25,[11px]wp%C5%82ywy%20na%20konto%2C%20karta%20kredytowa%2C%20ubezpieczenie%20na%20%C5%BCycie%2C%20ubezpieczenie%20od%20utraty%20pracy%2C%20ubezpieczenie%20nieruchomo%C5%9Bci,[11px]Oferta%20dla%20kredytu%20powy%C5%BCej%20200%20tys%20z%C5%82otych.%20Poni%C5%BCej%20200%20tys%20wzrost%20mar%C5%BCy%20o%200%2C1%20p.p.%20w%20LTV%20powy%C5%BCej%2080%25[/vc_table]

Tylko 5 banków jest w stanie zaproponować marżę kredytową poniżej 2%. Jednak otrzymanie takich warunków wymaga od klientów spełnienia wymogów danego banku lub jak w przypadku banku BPH – stosunkowo wysokich kosztów. W banku BZ WBK jest to praktycznie wartość kosmetyczna, ale jako jeden z dwóch banków w poniższym zestawieniu proponuje kredyt do 90% LTV. Gdzie są najniższe marże kredytowe na kredyt mieszkaniowy w kwietniu? Szczegóły w tabeli:

[vc_table vc_table_theme=”classic_purple”]Bank,Mar%C5%BCa,Uwagi|BPH,1%2C2%25,Wysoka%20prowizja%20-%205%25%2C%20mo%C5%BCe%20by%C4%87%20cz%C4%99%C5%9Bciowo%20zamieniona%20na%20ubezpieczenie%20(DE%20FACTO%20KREDYT%20NA%20OK.%2075%25%20WARTO%C5%9ACI%20TRANSAKCJI)%2C%20do%C5%9B%C4%87%20wysoki%20koszt%20konta%20osobistego%20je%C5%BCeli%20nie%20ma%20wp%C5%82yw%C3%B3w%20min.%207%2C5%20tys%20z%C5%82otych%20-%2019%2C99%20z%C5%82%2C%20Kredyt%20maksymalnie%20na%2015%20lat.%20Na%20d%C5%82u%C5%BCszy%20okres%20mar%C5%BCa%20wy%C5%BCsza%20o%200%2C15p.p.%20co%20i%20tak%20daje%20najni%C5%BCsz%C4%85%20mar%C5%BC%C4%99%20kredytow%C4%85.%20KREDYT%20TYLKO%20DO%2080%25%20LTV%20BRUTTO|ING%20-%20oferta%20specjalna,1%2C65%25,Najwi%C4%99kszy%20minus%20to%20maksymalny%20wiek%20kredytobiorcy%20-%2035%20lat%20(mo%C5%BCe%20by%C4%87%20uko%C5%84czone%2C%20ale%20nie%20przekroczony%20wiek%2036%20lat).%20KREDYT%20TYLKO%20DO%2080%25%20LTV.|PKO%20BP,1%2C66%25,Oferta%20pakietowa.%20Do%C5%9B%C4%87%20wysoki%20koszt%20ubezpieczenia%20-%203%2C25%25%20%20na%204%20lata.%20Poza%20tym%20karta%20kredytowa%20i%20wp%C5%82ywy%20na%20konto.%20KREDYT%20DO%2080%25%20LTV|Credit%20Agricole,1%2C8%25,Du%C5%BCy%20cross-sell%20co%20znacznie%20podwy%C5%BCsza%20koszt%20ca%C5%82ego%20kredytu.%20Oferta%20z%20prowizj%C4%85%202%25%20KREDYT%20DO%2080%25%20LTV.|PKO%20BP,1%2C83%25,Zaleta%20to%20wysokie%20LTV%20-%20do%2090%25.%20Minusy%20to%20koszt%20ubezpieczenia%20(jak%20powy%C5%BCej).|ING%20-%20oferta%20standardowa,1%2C9%25,KREDYT%20DO%2080%25%20LTV.%20Cross-sell%20to%20wp%C5%82yw%20na%20konto%20oraz%20ubezpieczenie%20p%C5%82atne%200%2C025%25%20miesi%C4%99cznie%20od%20salda%20zad%C5%82u%C5%BCenia.|BZ%20WBK,1%2C99%25,KREDYT%20do%2090%25%20LTV%2C%20jednak%20oferta%20zale%C5%BCna%20od%20ratingu%20klienta%20dla%20banku[/vc_table]