Ponad 221 mln zł winne są firmy budowlane różnego rodzaju dostawcom – wynika z danych BIG InfoMonitor. Kwota ta jeszcze wzrośnie, bo do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor niepłacących za towar zaczęła właśnie zgłaszać Sieć Budowlana, stowarzyszenie hurtowni materiałów budowalnych z rocznym obrotem 3,2 mld zł, stanowiącym blisko 9 proc. wartości rynku materiałów budowalnych w Polsce.

W Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor wpisanych jest obecnie 22,2 tys. przedsiębiorstw budowlanych z łącznym długiem przekraczającym 221 mln zł. Najwyższa suma zaległości wynosi ponad  9,26 mln zł, a najniższa 1 zł, czyli została już niemal spłacona. Średnio jednemu wierzycielowi firma budowlana winna jest 9 962 zł.

Niemal 17 proc. należności opóźnionych jest ponad 60 dni

Na 521 tys. firm, widniejących w bazie BIG InfoMonitor 105 tys. to przedsiębiorstwa z zaległościami. Grupa 22,2 tys. firm budowlanych – niesolidnych płatników stanowi więc ponad jedną piąta dłużników przedsiębiorstw notowanych w BIG InfoMonitor.

W porównaniu z innymi branżami to właśnie w budownictwie, mamy do czynienia z najwyższym udziałem przeterminowanych należności wynika z cyklicznego badania*, wykonywanego przez Millward Brown na zlecenie BIG InfoMonitor, wśród mikro, małych i średnich firm skarżących się na problemy z płatnościami kontrahentów – zwraca uwagę Mariusz Hildebrand, wiceprezes BIG InfoMonitor. Na każde wystawione na fakturze 1000 zł, 169 zł trafia do kasy z ponad 60-dniowym opóźnieniem lub nie wpływa wcale – dodaje Hildebrand.

Wśród analizowanych firm zmagających się z zatorami płatniczymi, w usługach, udział przeterminowanych należności w całości należności,  szacowany jest na 13,9 proc., w produkcji na 11,9 proc., a w handlu na 10 proc. Przeciętna dla firm skarżących się na występowanie problemu zatorów płatniczych to 12,5 proc., czyli 125 zł opóźnionych na każde wystawione do zapłaty 1000 zł. Co gorsza, deklarowane przez firmy budowlane średnie sumy zaległości, od jesieni zeszłego roku, poszły w górę –  z 67,4 tys. zł do 71,6 tys. zł. W innych branżach w tym czasie doszło do spadków tych kwot  z ok. 40 tys. zł do 23-28 tys. zł.

W tej sytuacji nie dziwi, że budownictwo najczęściej postrzega nieterminowe regulowanie płatności przez kontrahentów jako zagrożenie dla prowadzenia działalności gospodarczej – 98 proc. W innych sektorach podobnego zdania jest około 80 proc. przedsiębiorców.