Pożyczka hipoteczna dla firm – zestawienie kwiecień 2016

Pożyczka hipoteczna to jeden z najtańszych kredytów na działalność bieżącą. Na co warto zwrócić uwagę.

Pożyczka hipoteczna dla firm to najtańszy sposób na pożyczenie pieniędzy z banku na dowolny cel związany z działalnością. Stosunkowo niskie marże kredytowe oraz długi okres kredytowania powodują, że jest to atrakcyjna propozycja dla klientów biznesowych. Na jakie warunki mogą liczyć klienci firmowi w kwietniu 2016?

Pożyczka hipoteczna dla firm to nic innego jak kredyt na działalność bieżącą dodatkowo zabezpieczony hipoteką. Zabezpieczeniem takiego kredytu mogą być nieruchomości zarówno mieszkalne (które zdecydowanie są preferowane przez banki) jak i komercyjne. Właśnie to zabezpieczenie daje nam niższą cenę kredytu ponieważ bank podejmuje niższe ryzyko udzielając danego finansowania.

Jednak w odróżnieniu do kredytów osobistych,  w przypadku kredytu dla firm oferty banków dość znacznie się różnią miedzy sobą. W zależności od danego banku różny będzie maksymalny okres kredytowania, kwota kredytu czy opłaty dodatkowe. Warunki samego kredytu,  w tym przypadku pożyczki hipotecznej dla firm, mogą się różnić ze względu na samą firmę, a konkretnie jej wielkość.

W poniższym zestawieniu przedstawione są warunki pożyczki hipotecznej dla firm mikro i małych (w zależności od nomenklatury danego banku). Podstawowym kryterium w tym przypadku jest roczny obrót, który nie przekracza 5 milionów złotych, a firma nie prowadzi pełnej księgowości. 

Okres kredytowania w przypadku pożyczki hipotecznej dla firm jest różny – może wynosić maksymalnie od 10 do 20 lat. Podobnie jest z opłatami np. za wcześniejszą spłatę kredytu – w jednych bankach występuje w całym okresie kredytowania, w innych tylko przez określony czas spłaty, a w niektórych takiej opłaty zupełnie nie ma.

Pożyczka hipoteczna dla firm to zazwyczaj dużo wyższe kwoty kredytu, w przypadku mBanku nawet 4 miliony złotych, ale drugim podstawowym ograniczeniem kwoty jest wskaźnik LTV (and. Loan To Value) czyli wysokości kredytu do wartości nieruchomości. W przypadku kredytów firmowych wartość ta jest w wielu przypadkach ograniczona do 60 – 70%. Najwięcej dostaniemy w Raiffeisen Polbank, gdzie wartość ta to 85%. W przypadku mBanku jest to 10 p.p. mniej. Oznacza to w praktyce, że powinniśmy dysponować zabezpieczeniem hipotecznym o wartości ok. 5,5 miliona złotych, żeby zaciągnąć kredyt w mBanku na kwotę 4 milionów. Dla porównania, żeby zaciągnąć kredyt o wartości 1 miliona złotych musimy mieć nieruchomość o wartości:

  • 1,2 miliona złotych w Raiffeisenie (85% LTV)
  • 1,35 miliona złotych w mBanku (75% LTV)
  • 1,45 miliona złotych w BPH (70% LTV)
  • 1,55 miliona złotych w BGŻ BNP Paribas (65% LTV)
  • 1,675 miliona złotych w Getin Banku (60% LTV)

Jednym z warunków, którym banki nie chcą się oficjalnie chwalić jest wysokość marży kredytowej. Jej wysokość zależy od wielu czynników – od zdolności kredytowej firmy, skłonności banku do ryzyka, przedmiotu zabezpieczenia, wskaźnika LTV czy ratingu klienta etc. Dlatego większość z prezentowanych danych podaje „ustalana indywidualnie”. Wartości w granicach 4% należy traktować jako dobre. Natomiast powyżej 6% jako bardzo przeciętne.

Na koszt pożyczki firmowej wpływają również dodatkowe opłaty jak opłata za rozpatrzenie wniosku czy opłaty administracyjne. Te mogą znacząco podnieść koszt kredytu.

Na okres 20 lat otrzymamy kredyt tylko w niektórych instytucjach. Kolorem szarym zaznaczone są banki, które w danym kryterium są najlepsze na rynku. Jak widać, nie ma banku idealnego, a wybór zależy od kondycji finansowej danej firmy, jej wymogów oraz preferencji.

[vc_table][bg#f29c1a;b;9px]Bank,[bg#f29c1a;b;9px]Maksymalny%20okres%20kredytowania,[bg#f29c1a;b;9px]Maksymalna%20kwota%20kredytu%20oraz%20maksymalne%20LTV,[bg#f29c1a;b;9px]Min.%20mar%C5%BCa,[bg#f29c1a;b;9px]Prowizja%20za%20uruchomienie,[bg#f29c1a;b;9px]Prowizja%20od%20wcze%C5%9Bniejszej%20sp%C5%82aty,[bg#f29c1a;b;9px]Op%C5%82aty%20dodatkowe|[b;11px;bg#f2df76]Alior%20Bank,[11px;bg#e0e0e0]20%20lat,[11px]ustalana%20indywidualnie,[11px]ustalana%20indywidualnie,[11px]od%202%2C5%25%20min.%202500%20z%C5%82otych,[11px]0%20-%202%25%20(uzale%C5%BCnione%20od%20momentu%20sp%C5%82aty),[11px]-%20op%C5%82ata%20za%20rozpatrzenie%20wniosku%20(ustalana%20indywidualnie)%2C%20op%C5%82ata%20administracyjna%200%2C5%25|[b;11px;bg#f2df76]BG%C5%BB%20BNP%20Paribas,[11px]15%20lat,[11px]do%2065%25%20LTV%2C%20maksymalnie%202%20miliony%20z%C5%82otych,[11px]min.%203%2C5%25,[11px]od%202%2C5%25%20(min.%20500%20z%C5%82otych),[11px]min.%201%2C5%25,[11px]-%20op%C5%82ata%20za%20rozpatrzenie%20wniosku%20-%200%2C1%25|[b;11px;bg#f2df76]BIZ%20Bank,[11px]15%20lat,[11px]do%2070%25%20LTV%2C%20maksymalnie%201%20milion%20z%C5%82otych,[11px]od%206%25,[11px]5%25,[11px]2%25%20(min.%20250%20z%C5%82otych),[11px]|[b;11px;bg#f2df76]BO%C5%9A,[11px;bg#e0e0e0]20%20lat,[11px]ustalana%20indywidulanie,[11px]ustalana%20indywidualnie,[11px]2%25%20(min.%20300%20z%C5%82otych),[11px]2%25%20(tylko%20przez%20pierwsze%202%20lata),[11px]-%20op%C5%82ata%20za%20rozpatrzenie%20wniosku%20-%200%2C1%25|[b;11px;bg#f2df76]BPH,[11px]10%20lat,[11px]do%2070%25%20LTV%20%2C%20maksymalnie%201%20milion%20z%C5%82otych,[11px]min.%202%25,[11px;bg#e0e0e0]od%200%25%20(w%20przypadku%20przeniesienia),[11px;bg#e0e0e0]0%25,[11px]|[b;11px;bg#f2df76]BZ%20WBK,[11px]15%20lat,[11px]ustalana%20indywidualnie%20%2C%20maksymalnie%203%20miliony%20z%C5%82otych,[11px]ustalana%20indywidualnie,[11px]1%2C5%25%20-%205%25%20(uzale%C5%BCniona%20od%20kwoty%20kredytu),[11px]5%25,[11px]|[b;11px;bg#f2df76]Getin%20Bank,[11px]15%20lat,[11px]do%2060%25%20LTV,[11px]od%206%2C75%25,[11px;bg#ffffff]od%200%2C5%25%20(min.%20500%20z%C5%82otych),[11px]2%25,[11px]|[b;11px;bg#f2df76]ING,[11px]10%20lat,[11px]ustalana%20indywidulanie%20%2C%20maksymalnie%202%20miliony%20z%C5%82otych,[11px]od%202%25,[11px;bg#e0e0e0]od%200%25,[11px;bg#e0e0e0]0%25,[11px]|[b;11px;bg#f2df76]Millennium,[11px;bg#e0e0e0]20%20lat,[11px]ustalana%20indywidualnie,[11px]ustalana%20indywidualnie,[11px]3%25,[11px]1%25,[11px]|[b;11px;bg#f2df76]mBank,[11px;bg#e0e0e0]20%20lat,[11px;bg#e0e0e0]do%2075%25%20LTV%20%2C%20maksymalnie%204%20miliony%20z%C5%82otych,[11px]min.%203%2C5%25,[11px]2%20-%205%25,[11px;bg#e0e0e0]0%25,[11px]|[b;11px;bg#f2df76]NEO%20Bank,[11px;bg#e0e0e0]20%20lat,[11px]ustalana%20indywidualnie,[11px]ustalana%20indywidualnie,[11px]ustalana%20indywidualnie,[11px]ustalana%20indywidualnie,[11px]-%20op%C5%82aty%20ustalane%20indywidualnie|[b;11px;bg#f2df76]PKO%20BP,[11px]15%20lat,[11px]do%2060%25%20LTV%20%2C%20maksymalnie%202%20miliony%20z%C5%82otych,[11px]ustalana%20indywidualnie,[11px]od%201%2C5%20-%204%25,[11px]2%25,[11px]-%20op%C5%82ata%20za%20rozpatrzenie%20wniosku%20-%200%2C1%25%2C%20max%202500%20z%C5%82otych%2C|[b;11px;bg#f2df76]Plus%20Bank,[11px]15%20lat,[11px]do%2060%25%20LTV,[11px]ustalana%20indywidualnie,[11px]od%201%2C5%20-%204%25,[11px]1%20-%201%2C5%25,[11px]-%20op%C5%82ata%20za%20rozpatrzenie%20wniosku%20max%200%2C3%25%2C%20op%C5%82ata%20administracyjna%200%2C05%25%20kwartalnie|[b;11px;bg#f2df76]Raiffeisen%20Polbank,[11px]15%20lat,[11px;bg#e0e0e0]do%2085%25LTV%20%2C%20maksymalnie%201%2C2%20miliona%20z%C5%82otych,[11px]od%203%25,[11px]od%202%25,[11px;bg#e0e0e0]0%25%20w%20ca%C5%82ym%20okresie%20kredytowania,[11px][/vc_table]