podatek bankowy od lutego

Sejm przegłosował ustawę o podatku bankowym. Podatkiem będą obłożone m.in. banki i firmy ubezpieczeniowe już od lutego 2016. Wzrosła jednak pierwotnie planowana stawka podatku i będzie wynosić rocznie 0,44% wartości aktywów.

Stawka podatku została zwiększona z planowych w pierwszej wersji 0,39% rocznie (0,0325% miesięcznie) do 0,44% rocznie (0,0366%). Powodem zmian jak tłumaczyli posłowie było podtrzymanie planowanych wpływów z podatku na pierwotnie zakładanym poziomie. Istniało ryzyko, że wypływy z podatku mogą się okazać mniejsze przy niższym wskaźniku wskutek innej autopoprawki. Mówi ona o wyłączeniu z podstawy opodatkowania kwot obligacji, które zostały zakupione na finansowanie długu publicznego.

Kto zapłaci tzw. podatek bankowy? Podatek bankowy od lutego płacić będą przede wszystkim banki i firmy ubezpieczeniowe, ale również spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, czyli SKOK-i oraz firmy pożyczkowe. Jednak nie wszystkie. Wartość aktywów zwolnionych z podatku w przypadku banków i SKOK-ów to 4 mld złotych, ubezpieczycieli – 2 mld złotych a firm pożyczkowych – 200 mln złotych. Podatku nie płacił będzie również Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) oraz inne banki państwowe, które mogłyby powstać w przyszłości.

Podatek bankowy ma finansować obietnice wyborcze, przede wszystkim program 500+, który jest obecnie sztandarowym programem rządu.

Wzrost stawki podatku niestety najprawdopodobniej oznacza kolejne podwyżki kosztów kredytu dla przeciętnych Kowalskich. Można się spodziewać kolejnych komunikatów bankowych o zmianach marż kredytów hipotecznych. Wzrost miesięcznych kosztów kredytu to jednoczesne zmniejszenie się zdolności kredytowej.

Jednak co istotniejsze, kilka banków będzie miało problem z utrzymaniem dodatniego wyniku finansowego. Jak wcześniej wyliczali analitycy serwisu bankier.pl już mniejsza wartość podatku powodowała straty dla BPH i BOŚ. Minimalny zysk osiągał Getin Bank. Małe zyski lub straty powodują zwolnienia grupowe (o czym w osobnym wpisie).