Plany banków na 2016. Wzrost akcji kredytowej dla firm.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) opublikowała wyniki ankiet przeprowadzonych wśród 37 banków komercyjnych w Polsce, które odpowiadają za 91% udziału wszystkich aktywów sektora finansowego. Ankiety te przedstawiają plany banków na 2016.

Wyniki ankiet można powiedzieć w skrócie nie zaskakują. Banki spodziewają się znacznie mniejszych zysków niż w latach ubiegłych. W 2016 wyniki finansowe mają się zmniejszyć o niecałe 10%. Spadek zysku banków nie oznacza spadku wyników z tytułu odsetek czy prowizji. Przeciwnie – banki spodziewają się wzrostu przychodów z tych tytułów, odpowiednio o 8,2% oraz 6,7%. Spadek zysku w dużym stopniu będzie następstwem wprowadzonego tzw. podatku bankowego. Cztery banki, raport nie ujawnia które dokładnie, spodziewają się odnotować stratę w 2016. Można tylko przypuszczać, że chodzi między innymi o Bank Ochrony Środowiska, BPH i Getin Bank. O problemach tych banków informował już kilka miesięcy temu portal bankier.pl.

Tyle o planowanych wynikach finansowych. Co istotniejsze dla konsumentów to plany banków co do akcji kredytowej oraz depozytowej. Banki podobnie, jak to miało miejsce w roku ubiegłym, przede wszystkim mają stawiać na kredyty dla firm. Zarówno tych z sektora MŚP jak i dużych korporacji. Ten segment kredytowy ma zyskać w 2016 najwięcej – 12%. Co oznacza, że ten rodzaj kredytów będzie się (według planów) rozwijał o wiele szybciej niż w latach ubiegłych. Można zatem domniemywać, że o kredyt dla firm powinno być łatwiej.

Drugim sektorem, który ma się dynamicznie rozwijać są kredyty konsumenckie, czyli w największej grupie kredyty gotówkowe. Tutaj spodziewany wzrost wynosi ponad 8,5%, czyli znacznie więcej niż w roku ubiegłym (2,6%).

Stagnacja ma natomiast nastąpić w kredytach mieszkaniowych. Tutaj wzrost portfela ma być symboliczny – ok. 0,8%. Przyczyny można się doszukiwać, między innymi w końcu programu MdM na 2016 oraz wzrostem minimalnego wkładu własnego – choć jak pisaliśmy nie dotyczy on dużej części banków.

Co ciekawe, banki spodziewają się wzrostu jakości portfela kredytowego Zarówno w przypadku kredytów dla firm jak i kredytów konsumpcyjnych. Niewielki spadek jakości ma wystąpić w kredytach mieszkaniowych (0,1 p.p.).

Wyniki ankiet mogą sugerować, że spodziewanego spadku podaży kredytów po wprowadzeniu podatku bankowego nie będzie. Wręcz przeciwnie. Pełny raport można zobaczyć na stronach KNF.