Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała kilka dni temu wyniki ankiet przeprowadzonych wśród banków komercyjnych działających na terenie Polski. Ankiety dotyczyły planów sektora bankowego na ten rok.

Ankieta KNF zawierała prognozy makroekonomiczne, prognozy bilansowe, rachunków zysków i strat, a także sposoby finansowania.

Co ciekawe banki liczą na powiększenie aktywów, średnio o 5,1% względem do roku ubiegłego. Istotną informacją dla przedsiębiorców i firm jest fakt, że banki uwzględniają wzrost udziału kredytów sektora niefinansowego, średnio o 14-15% w zależności od wielkości przedsiębiorstw. Sektor Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MSP), czyli najliczniejsza grupa przedsiębiorców i przedsiębiorstw ma odnotować wzrost 14%.

Oznacza to, że kredyty firmowe powinny być łatwiej dostępne niż w roku poprzednim.

Plany banków zakładają również dużą dynamikę wśród kredytów konsumpcyjnych dla klientów indywidualnych. Przewidywany wzrost względem roku poprzedniego to blisko 14%. Jest to najpewniej zwrócenie się banków ku produktom bardziej dochodowych w czasie niskich stóp procentowych.

Co ciekawe w analizowanym okresie dynamika kredytów hipotecznych ma wzrosnąć jedynie o nieco więcej niż 3%. Dość mało w porównaniu do ogólnej opinii w mediach, które twierdzą, że rynek mieszkaniowy się dynamicznie rozwija, a jest to spowodowane właśnie niskimi stopami procentowymi.

Rynek bankowy zakłada utrzymanie jakości kredytów na takim samym poziomie jak w roku poprzednim, co ciekawe największa zmiana in minus dotyczy właśnie kredytów hipotecznych. Kredyty konsumpcyjne, firmowe dla MSP i korporacyjne uważa się, że powinny pozostać na takim samym poziomie jak w roku 2014.

Obniżanie marż, większe odpisy na Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) mają jednak negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe banków. Ankietowani przepowiadają spadek dochodów o ponad 10% względem 2014r.

Podsumowując, rok 2015 powinien być dobrym rokiem dla przedsiębiorców i firm. Banki deklarują otworzenie się na politykę kredytową dla firm. Faktycznie po pierwszym kwartale 2014 można zaobserwować kilka nowych promocyjnych ofert dla mikroprzedsiębiorców i firm z sektora MSP. Przy niskich marżach dla kredytów hipotecznych faktycznie kredyty firmowe powinny być naturalnym poszukiwaniem zysków dla banków. Pierwsze oferty promocyjne już się pojawiły jak np. opisywana niedawno nowa oferta Raiffeisen Polbank, a bank PKO BP nawet reklamuje się w telewizji z ofertą dla MSP.

Cały raport KNF jest dostępny pod adresem https://www.knf.gov.pl/Images/Plany_finansowe_bankow_2015_tcm75-41114.pdf