Jak podaje Polska Agencja Rozwoju Przemysłu na lata 2014 – 2020 ma do dyspozycji w sumie 18 mld złotych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcie firm.

Wspomniane 18 mld PLN nie musi być sumą ostateczną według Michała Polańskiego, dyrektora rozwoju promocji gospodarczej PARP (Polskiej Agencji Rozwoju Przemysłu). Często kwoty ostateczne wzrastają wraz z czasem trwania programu. Wspomniane 18 mld to równowartość 4,41 mld euro jakie są do dyspozycji.

Pieniądze pochodzą z funduszy unijnych i są zebrane w ramach różnych programów. 1,87 mld będzie pochodzić z programu „Inteligentny Rozwój”, 910 mln euro z programu „Wiedza, Edukacja i Rozwój”, a program „Rozwój Polski Wschodniej” to kolejne 1,63 mld euro.

Polański wyjaśnił również, że PARP ma w dyspozycji kilkadziesiąt instrumentów wspierających rozwój biznesu. Przede wszystkim mają one wspierać rozwój innowacyjności, kontakty między sektorem nauki a przedsiębiorstwami, jak i wdrażania innowacji przez firmy.

Pieniądze przeznaczone w programie Rozwoju Polski Wschodniej to w dużej mierze środki na „twarde projekty infrastrukturalne” jak budowa dróg. Przedsiębiorcy będą mogli z nich skorzystać jako podwykonawcy lub wykonawcy. Kwota do zagospodarowania jest znacząca bo ponad 1,63 mld euro, czyli blisko 6,5 mld złotych.

Michał Polański dodał również, że ma środki i instrumenty wspomagające promocję eksportu dla firm z regionu Polski Wschodniej.

Duży nacisk będzie nakładany na promocję firm, które chcą swoją działalność rozszerzyć poza granice kraju. Dla nich przewidziano dotacje, które mają służyć rozwojowi gospodarczemu państwa. Branże perspektywiczne określono w programie operacyjnym „Go to brand”.

Jak mówi Polański – „Będziemy również dysponowali finansowaniem większym niż dotychczas na projekty, które nazywamy +Mostami technologicznymi+. W tej chwili mamy program pilotażowy +Most krzemowy+, którego celem jest wsparcie polskich firm technologicznych w wychodzeniu na rynki najbardziej rozwinięte (…), czyli do Stanów Zjednoczonych. Będziemy rozszerzać ten program na Wielką Brytanię, Izrael, inne rynki, gdzie ten sektor technologiczny jest największy”

Co istotne dla firm i przedsiębiorców zainteresowanych programami z dotacji, sam proces aplikowania ma ruszyć od II połowy roku, a jego procedura ma być uproszczona względem lat poprzednich i poprzednich programów. Aplikację będzie można złożyć elektronicznie. Został uwzględniony postulat przedsiębiorców o zgłaszanie i prezentowanie swoich projektów bezpośrednio przed oceniającymi.

W latach 2007-2013 PARP zrealizował projekty o dotacje na kwotę 36 mld złotych jak poinformował Michał Polański.