Narodowy Bank Polski (NBP) przedstawił ostatnimi dniami wyniki ankiet przeprowadzonych wśród banków na przełomie czerwca i lipca br. Wyniki ankiet można porównać z wynikami raportu Komisji Nadzoru Finansowego, który również powstał na podstawie ankiet przeprowadzonych na początku roku.

Na początku roku banki spodziewały się ożywienia na rynku kredytów dla firm, przede wszystkim w sektorze firm małych i średnich. Czy faktycznie najnowsza publikacja wyników ankiet przeprowadzonych wśród banków potwierdza złagodzenie warunków kredytowych dla przedsiębiorców?

Wyniki ankiet przeprowadzonych wśród 25 banków NBP podaje w formie ważonych struktur procentowych co należy rozumieć, że bank, który ma większy udział w rynku ma większy udział odsetkowy w odpowiedzi.

W jaki sposób by nie odczytywać danych z ankiet, można zaobserwować, że banki kryteria i warunki udzielania kredytów raczej nie zmieniały, choć nie wszystkie. Złagodzone warunki, na które niektóre banki się zdecydowały, należy jednak rozumieć przez obniżone marże na kredyty niezabezpieczone czyli te najbardziej ryzykowne dla banków. Jest to wynik dobrego jakościowo portfela kredytowego banków. Największe ożywienie wśród firm banki widzą w kredytach inwestycyjnych i to one mają być motorem napędowym. Trzeba dodać, że kredyty inwestycyjne dla dużych firm nie z sektora MSP.

Złagodzone warunki dotyczą tak na prawdę tylko małego odsetka banków. Banki, które politykę kredytową złagodziły podkreślają, że nie było to wynikiem nacisków konkurencji, a obniżkami Rady Polityki Pieniężnej (RPP) oraz dobrym jakościowo portfelem klientów.

W III kwartale tylko największe firmy mogą liczyć na polepszające się warunki. Banki deklarują wręcz podwyższenie marż kredytowych na produktach dla innych segmentów firm. W podsumowaniu prognoz możemy zauważyć, że banki spodziewają się zwiększenia popytu na kredyt dla firm, ale głównie ze strony firm największych.

Co ważne banki zadeklarowały podwyżki marż kredytowych w przypadku kredytów dla firm. Oznacza to, że w czasie najniższych stóp procentowych w historii kredyty mogą nie być już tak tanie.

Wyniki ankiet z poprzedniego kwartału, gdzie banki spodziewały się zwiększonego popytu na kredyty firmowe oraz jak same deklarowały koszty około kredytowe będą mniejsze z racji na dużą konkurencję wydają się nie sprawdzać. W aktualnym raporcie banki podkreślają małą konkurencyjność rynku oraz wzrost (niewielki) marż kredytowych. Banki nie przewidują zaostrzenia polityki kredytowej, ale o kredyt wcale nie będzie tak łatwo.