Likwidacja Bankowego Tytułu Egzekucyjnego

Od 11 września, czyli od wczoraj, obowiązuje nowy podatek lokalny dla właścicieli tablic reklamowych i billboardów. Głównym celem zmian ma być uporządkowanie przestrzeni publicznej.

Nowy podatek ma prawo pobierać gmina za umieszczanie reklam na billboardach i tablicach reklamowych. Co ważne opłata może być kilkukrotnie wyższa niż podatek od nieruchomości.

Nowa opłata będzie składać się z dwóch części – opłaty stałej (ustalanej przez daną gminę indywidualnie) maksymalnie 2,5 zł dziennie i części zmiennej do 20 gr za każdy metr kwadratowy powierzchni reklamowej tablicy lub urządzenia służącemu emisję reklamy.

Nowy podatek reklamowy od tablic i billboardów zaczął obowiązywać od 11 września 2015. Od kogo będzie pobierany:

 1. właścicieli nieruchomości lub obiektów budowlanych, z wyłączeniem nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste,
 2. użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowych,
 3. posiadaczy samoistnych nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 4. posiadaczy nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
  a) wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Nieruchomości Rolnych lub z innego tytułu prawnego,
  b) jest bez tytułu prawnego

Teoretycznie z opłaty za reklamę mogą być zwolnione osoby, których:

 • reklama nie jest widoczna z przestrzeni dostępnych publicznie lub
 • reklama stanowi szyld, o ile jest on zgodny z zasadami i warunkami sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń;
 • reklama wynika z obowiązku nałożonego przepisami prawa;
 • reklama służy wyłącznie do upowszechniania informacji:
  a) trwale upamiętniającej osoby, instytucje lub wydarzenia,
  b) o charakterze religijnym, związanym z działalnością kościołów lub innych związków wyznaniowych, jeżeli tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe sytuowane są w granicach terenów użytkowanych jako miejsca kultu i i działalności religijnej oraz cmentarzy.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here