Wszystkie banki przeliczają raty w dokładnie ten sam sposób. Dlatego oddajemy w Państwa ręce prosty kalkulator rat kredytowych.

Nasz kalkulator jest prostym zarówno w obsłudze jak i swojej budowie narzędziem „zbudowanym” na execeloskim arkuszu kalkulacyjnym, który liczy raty stałe i malejące.

Raty stałe i malejące

W arkuszu uzupełniamy tylko pola zaznaczone na kolor żółty, wszystkie pozostałe uzupełniają się automatycznie.

  • oprocentowanie roczne – wpisujemy sumę stawki referencyjnej, o którą oparty jest kredyt (WIBOR, EURLIBOR, LIBOR etc.) + marży bankowej. Przy kredytach gotówkowych zazwyczaj mamy podane oprocentowanie już zsumowane.
  • ilość rat – w przeliczeniu na miesiące, w polu poniżej widzimy przeliczenie wartości na lata w celu weryfikacji czy dobrze przeliczyliśmy raty.
  • kwota kredytu netto – kwota kredytu, którą dostajemy po wypłacie na konto
  • prowizja – wpisujemy procent prowizji jaką pobiera bank za uruchomienie kredytu. UWAGA! w kalkulatorze prowizja jest dodawana do kwoty kredytu netto, czyli zakładamy, że prowizja jest kredytowana. Jeżeli prowizję płacimy gotówką, wtedy w polu prowizja wpisujemy „0” (zero).
  • ubezpieczenie – wpisujemy stawkę ubezpieczenia. UWAGA! stawka ubezpieczenia jest obliczana według wzoru kwota kredytu x stawka ubezpieczenia x ilość rat. Jest to najpopularniejsza forma naliczania ubezpieczenia w przypadku kredytów gotówkowych, jeżeli Państwa ubezpieczenie jest liczone w inny sposób, np. jako stawka procentowa od kwoty kredytu, wtedy najlepiej wpisać je w miejscu prowizji. A w polu ubezpieczenie wpisać „0” (zero).

Pola do uzupełnienia

Kalkulator oblicza ilość odsetek, które musimy zapłacić w trakcie pełnej spłaty kredytu. Możemy sobie dzięki temu porównać koszt kredytu w ratach stałych i malejących.

Raty stałe i malejące koszty

W najbliższej aktualizacji planujemy dodać pola:

  • ubezpieczeń w zależności od naliczania ich przez dany bank
  • podziału oprocentowania na stawkę referencyjną i marżę
  • obliczania zaoszczędzonych pieniędzy dzięki nadpłatom kredytu

Ponadto w najbliższym czasie kalkulator będzie dostępny w formie pliku open office.

Kalkulator jako narzędzie uniwersalne ma za zadnie ułatwienie podjęcia decyzji jakie rozwiązanie kredytowe jest korzystniejsze. Znając podstawowe warunki proponowane przez dany bank możemy w łatwy i szybki sposób wyliczyć realne koszty kredytu, a przez to podjęcie najlepszej decyzji.

Z chęcią wysłuchamy Waszych sugestii (wpisujcie w komentarze) co kalkulator powinien wyliczać lub jaką funkcję dodatkową powinien posiadać.

Zapraszamy do testowania.

Kalkulator rat kredytowych