mBank kredyty hipoteczne

Spada nam oprocentowanie na kredytach, ale jest to głównie wywołane obniżką stóp procentowych. mBank miał ostatnio dwie oferty, osobną dla kredytów w mBanku Hipotecznym i nieco droższą bo o 0,2% na marży w mBanku uniwersalnym. Dziś Bank wyrównał obie oferty. Jak prezentują się nowe marże w mBanku?

Oferta wygląda o tyle ciekawie, że dwa banki należące do jednej grupy mają dokładnie taką samą ofertę.

Poniżej siatka marż dostępnych w mBanku

LTV                 dochód do 8000 PLN  ; 8000-12000 PLN ; pow. 12000 PLN

0-30                           1,40                                 1,35                            1,3

31-50                         1,45                                  1,40                           1,35

51-70                         1,50                                  1,45                           1,40

71-80                         1,55                                  1,50                           1,45

81-90                        1,60                                  1,55                           1,50

pow. 90                    1,90                                  1,85                           1,80

 

Siatki marż kredytu celowego + 2,00 p.p w przypadku:

  1.  konsolidacji celowej,
  2. kredytów, gdzie tytuł prawny do nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu to spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
  3. kredytu inwestycyjnego dla osoby fizycznej

W celu uzyskania kredytu na warunkach oferty promocyjnej, Kredytobiorca zobowiązuje się do:

  1. podpisanie przez Klienta oświadczenia o przystąpieniu do Promocji – koszt ubezpieczenia to 1,4% kwoty (w ofercie standardowej) na 2 lata i 4% raty w kolejnych miesiącach
  2. posiadania przez okres 5 lat od dnia uruchomienia kredytu ubezpieczenia Pakiet Bezpieczna Spłata oferowanego przez Bank.

Prowizja standardowa w obu bankach ustalona jest na 2%.

Istotną zaletą oferty są:

– brak ubezpieczenia niskiego wkładu

– brak ubezpieczenia pomostowego

– możliwość nadpłaty do 99% kredytu bez prowizji w ciągu pierwszych 3 lat, a całkowita spłata to 2% przez pierwsze 3 lata, później bez opłat.

Wadą:

brak możliwości kredytowania spółdzielczo-własnościowego lokalu w ofercie podstawowej bez zwyżek.