Nowe Limity MdM w II kwartale 2016

Środki przeznaczone na dopłaty w 2016 już się skończyły. Na 2017 jednak już zarezerwowano ponad 12% budżetu.

Bank Gospodarstwa Krajowego opublikował wczoraj nowe wskaźniki i limity cen w programie Mieszkanie dla Młodych. Limity MdM w II 2016 wielu przypadkach są niższe. W tym roku Fundusz Dopłat jest już pusty, ale wnioski można składać z wypłatą na kolejne lata 2017 i 2018.

Informacja na temat maksymalnych cen za metr kwadratowy w programie Mieszkanie dla Młodych raczej zainteresuje osoby szukające mieszkań na rynku pierwotnym. Powodem jest fakt, że dopłata może zostać wypłacona dopiero w następnym lub w 2018 roku. Co znacząco ogranicza zakup mieszkania na rynku wtórnym. Konieczna byłaby zgoda sprzedającego na otrzymanie części pieniędzy dopiero na początku przyszłego roku. Na takie rozwiązanie może zgodzić się deweloper.

Trzeba jednak pamiętać, że na następne lata można rezerwować środki tylko do 50% limitu Funduszu Dopłat. Jak podaje Bank Gospodarstwa Krajowego wnioski złożone na dopłaty w 2017 na koniec marca 2016 już zarezerwowały ponad 12% limitu. Na 2018 zarezerwowano niecały milion złotych z 762 milionów. Szybkie wykorzystywanie środków na kolejne lata najprawdopodobniej spowoduje, że już w ostatnim kwartale tego roku nie będzie można rezerwować limitów na 2017. Wzrost kwot dopłat oraz powiększenie programu o rynek wtórny spowodował, że pieniądze w programie kończą się znacznie szybciej niż przypuszczano. W tym roku budżetu na dofinansowania starczyło na 2 i pół miesiąca. W przyszłym roku może być podobnie, a może nawet skończą się szybciej ponieważ środki przeznaczone na dofinansowania są w bardzo zbliżonej kwocie.

Jak pokazuje poniższa tabela, w znacznej ilości dużych miast wojewódzkich limity cen za metr kwadratowy spadły. Najwięcej w Olsztynie bo kilkaset złotych. W Gdańsku i Szczecinie limity pozostały na dokładnie takim samym poziomie jak w ubiegłym kwartale. W Kielcach różnica wynosi zaledwie kilka złotych i jest zmianą praktycznie kosmetyczną w stosunku do ubiegłego kwartału.

Jednocześnie z programu MdM mogą nadal skorzystać osoby budujące domy. W tym przypadku program wygląda inaczej – można otrzymać zwrot części podatku VAT za materiały budowlane. Zwrot nie wlicza się w limity Funduszu Dopłat więc tutaj ograniczenia czasowego ani ilościowego nie ma.

W kilku województwach nie opublikowano jeszcze wskaźników przeliczeniowych. Jak tylko się pojawią zaktualizowana będzie poniższa tabela.

[vc_table vc_table_theme=”classic”]Lokalizacja,Wska%C5%BAnik%20przeliczeniowy,Max%20cena%20m2%20na%20rynku%20pierwotnym,Max%20cena%20m2%20na%20rynku%20wt%C3%B3rnym|Wroc%C5%82aw,4710,5181,4239|gminy%20s%C4%85siaduj%C4%85ce%20z%20Wroc%C5%82awiem,4218,4639%2C80,3796%2C20|woj.%20dolno%C5%9Bl%C4%85skie,3726,4098%2C60,3353%2C40|Bydgoszcz,4342,4776%2C20,3907%2C80|gminy%20s%C4%85siaduj%C4%85ce%20z%20Bydgoszcz%C4%85,3952%2C25,4347%2C48,3557%2C03|Toru%C5%84,4342,4776%2C20,3907%2C80|gminy%20s%C4%85siaduj%C4%85ce%20z%20Toruniem,3952%2C25,4347%2C48,3557%2C03|woj.%20kujawsko-pomorskie,3562%2C50,3918%2C75,3206%2C25|Lublin,bd,bd,bd|gminy%20s%C4%85siaduj%C4%85ce%20z%20Lublinem,bd,bd,bd|woj.%20lubelskie,bd,bd,bd|Zielona%20G%C3%B3ra,3830%2C50,4213%2C55,3447%2C45|gminy%20s%C4%85siaduj%C4%85ce%20z%20Zielon%C4%85%20G%C3%B3r%C4%85,3626%2C25,3988%2C88,3263%2C63|Gorz%C3%B3w%20Wielkopolski,3830%2C50,4213%2C55,3447%2C45|gminy%20s%C4%85siaduj%C4%85ce%20z%20Gorzowem%20Wlkp.,3626%2C25,3988%2C88,3263%2C63|woj.%20lubuskie,3422,3764%2C20,3079%2C80|%C5%81%C3%B3d%C5%BA,3867%2C50,4254%2C25,3480%2C75|gminy%20s%C4%85siaduj%C4%85ce%20z%20%C5%81odzi%C4%85,3561%2C25,3917%2C38,3205%2C13|woj.%20%C5%82%C3%B3dzkie,3255,3580%2C50,2929%2C50|Krak%C3%B3w,bd,bd,bd|gminy%20s%C4%85siaduj%C4%85ce%20z%20Krakowem,bd,bd,bd|woj.%20ma%C5%82opolskie,bd,bd,bd|Warszawa,5775%2C73,6353%2C30,5198%2C15|gminy%20s%C4%85siaduj%C4%85ce%20z%20Warszaw%C4%85,4162%2C60,4578%2C86,3746%2C34|woj.%20mazowieckie,3468%2C84,3815%2C72,3121%2C95|Opole,bd,bd,bd|gminy%20s%C4%85siaduj%C4%85ce%20z%20Opolem,bd,bd,bd|woj.%20opolskie,bd,bd,bd|Rzesz%C3%B3w,bd,bd,bd|gminy%20s%C4%85siaduj%C4%85ce%20z%20Rzeszowem,bd,bd,bd|woj.%20podkarpackie,bd,bd,bd|Bia%C5%82ystok,4288,4716%2C80,3859%2C20|gminy%20s%C4%85siaduj%C4%85ce%20z%20Bia%C5%82ymstokiem,4025%2C75,4428%2C33,3623%2C18|woj.%20podlaskie,3763%2C50,4139%2C85,3387%2C15|Gda%C5%84sk,4564,5020%2C40,4107%2C60|gminy%20s%C4%85siaduj%C4%85ce%20z%20Gda%C5%84skiem,4356%2C50,4792%2C15,3920%2C85|woj.%20pomorskie,4149%2C,4563%2C90,3734%2C10|Katowice,4409%2C50,4850%2C45,3968%2C55|gminy%20s%C4%85siaduj%C4%85ce%20z%20Katowicami,3953%2C75,4349%2C13,3558%2C38|woj.%20%C5%9Bl%C4%85skie,3498,3847%2C80,3148%2C20|Kielce,4332%2C75,4766%2C02,3899%2C47|gminy%20s%C4%85siaduj%C4%85ce%20z%20Kielcami,3777%2C91,4155%2C70,3400%2C12|woj.%20%C5%9Bwi%C4%99tokrzyskie,3223%2C08,3545%2C39,2900%2C77|Olsztyn,4383%2C50,4821%2C85,3945%2C15|gminy%20s%C4%85siaduj%C4%85ce%20z%20Olsztynem,3835%2C25,4218%2C78,3451%2C73|woj.%20warmi%C5%84sko-mazurskie,3287,3615%2C70,2958%2C30|Pozna%C5%84,5286,5814%2C60,4757%2C40|gminy%20s%C4%85siaduj%C4%85ce%20z%20Poznaniem,4448%2C40,4893%2C24,4003%2C56|woj.%20wielkopolskie,3707,4077%2C70,3336%2C30|Szczecin,4106,4516%2C60,3695%2C40|gminy%20s%C4%85siaduj%C4%85ce%20ze%20Szczecinem,3825%2C25,4207%2C78,3442%2C73|woj.%20Zachodniopomorskie,3544%2C50,3898%2C95,3190%2C05[/vc_table]