Eurobank wraz z początkiem marca próbuje mocno zaznaczyć swą obecność na rynku kredytów mieszkaniowych. Od początku marca do końca maja br. można wnioskować o kredyt w promocji „W parze taniej”. Marże dla tego programu zaczynają się już od 1,3%.

Bank zgodnie z hasłem znanym już z reklam promuje obniżeniem marży kredytowej klientów, którzy wnioskują o kredyt z drugą osobą uzyskującą dochód. Takim klientom bank obniża marże o 0,2% w stosunku do wniosków z analizowanym jednym dochodem.

Jak bank podkreśla możemy o kredyt ubiegać się z kimś z rodziny lub osobą trzecią – ciocią, znajomy etc.

Promocję możemy podzielić na 2 rodzaje:

  1. Obniżoną marżę
  2. Prowizję 0% za uruchomienie kredytu

Tabela dla obniżonej marży prezentuje się następująco:

2 źródła dochodu 1 źródło dochodu
LTV marże
0-60 1,3 1,5
61-70 1,44 1,64
71-80 1,5 1,7
81-90 1,55 1,75

Przy promocji zero procent prowizji:

2 źródła dochodu 1 źródło dochodu
LTV marże
0-60 1,6 1,8
61-70 1,74 1,94
71-80 1,8 2
81-90 1,85 2,05

Żeby móc skorzystać z obecnej promocji trzeba spełnić 3 dodatkowe warunki:

  • ubezpieczenie na życie w dowolnym pakiecie z oferty Banku przez wszystkich Współkredytobiorców osiągających Dochód dyspozycyjny i utrzymywanie tego ubezpieczenia przez cały okres kredytowania (szczegóły poniżej, nieutrzymanie grupowego ubezpieczenia na życie z oferty Banku dla kredytu hipotecznego przez któregokolwiek z kredytobiorców skutkuje podwyższenie marzy o 0,1 p.p.)
  • bezpłatne konto osobiste w pakiecie Prestige lub Online/ Active z deklaracją przelewu min. 70% wynagrodzenia. Przelew wynagrodzenia Kredytobiorcy uzyskującego najwyższe dochody powinien być dokonywany przez cały okres kredytowania, raz w miesiącu, (brak konta w pakiecie Online/Active lub Prestige dla Kredytobiorcy uzyskującego najwyższe dochody lub brak wpływów Wynagrodzenia na to konto przez okres 3 miesięcy lub wpływ środków na niższym niż wymaganym poziomie – skutkuje podwyższeniem marzy o 0,2 p.p.)
  • przystąpienie do Programu „Rodzina i Przyjaciele” przez co najmniej jednego Kredytobiorcę, będącego Posiadaczem Konta osobistego
  • zawarcie umowy o kartę kredytową z oferty Banku oraz aktywne korzystanie z tej karty przez okres min. 5 lat od momentu uruchomienia kredytu, tj. dokonywanie min. 1 transakcji bezgotówkowej w miesiącu (rozwiązanie umowy o kartę kredytowa lub brak jej aktywnego użytkowania skutkuje podwyższeniem marzy o 0,1 p.p.)

 

Ubezpieczenie na życie – Obowiązkowe przez cały okres kredytowania.

Dostępne w następujących wariantach:

  • wariant II składka: 1M – 0,036% lub 12M – 0,3%,
  • wariant IIa składka: 60M – 1,8%
  • wariant III składka (łączna dla dwóch Kredytobiorców): 12M – 0,6% lub 60M – 3%

Najkorzystniejsza jest składka miesięczna gdyż płatna jest od spłacanego kapitału, który co miesiąc będzie mniejszy wraz ze spłacanymi ratami.