Alior Bank MDM

Alior Bank wprowadził nową ofertę dla kredytów mieszkaniowych z dofinansowaniem w programie Mieszkanie dla Młodych. Oferta nazwa się Megahipoteka Plus.

Oferta MDM + Megahipoteka umożliwia uzyskanie przez klientów posiadających lub wnioskujących o Kredyt Megahipoteka z dofinansowaniem MdM (Mieszkanie dla Młodych),dodatkowego kredytu Megahipoteka na sfinansowanie innych celów związanych z nabyciem nieruchomości.

Kredyt może zostać udzielony w poniższych przypadkach :

Bank zawarł już z kredytobiorcą umowę kredytu MdM i kredytobiorca wnioskuje o kredyt Megahipoteka na cel

a)wykończenie finansowanego lokalu mieszkalnego/domu,

b)refinansowanie wkładu własnego wniesionego w ramach inwestycji finansowanej kredytem MdM tj. środków własnych wniesionych z tytułu umowy zawartej z deweloperem (refinansowaniu nie podlega udział własny pochodzący z dopłat BGK lub udział własny, którego minimalna kwota wymagana jest regulacjami Banku).

 

 1. Bank przyjął wniosek o kredyt MdM równolegle z wnioskiem o kredyt Megahipoteka na cel:
 2. a)wykończenie finansowanego lokalu mieszkalnego/domu,
 3. b)zakup miejsca postojowego, parkingowego nabywanego w ramach inwestycji finansowanej kredytem MdM
 4. c)refinansowanie wkładu własnego wniesionego w ramach inwestycji finansowanej kredytem MdM tj. środków własnych wniesionych (refinansowaniu nie podlega udział własny pochodzący z dopłat BGK lub udział własny, którego minimalna kwota wymagana jest regulacjami Banku):
 • z tytułu umowy zawartej z deweloperem
 • w ramach finansowania zakupu miejsca postojowego/garażu/ogródka/pomieszczeń gospodarczych lub innych będących przedmiotem umowy z deweloperem w związku z wykończeniem/adaptacją lokalu/domu będącego przedmiotem kredytowania kredytem MdM i Wnioskodawca w pierwszej kolejności spełnia kryteria Banku w zakresie przyznania kredytu MdM.

 

 

Pozostałe parametry oferty :

 1. Minimalna kwota kredytu Megahipoteka nie może być niższa niż 10 000 zł
 2. Maksymalna kwota kredytu, stanowiąca sumę kwot kredytu MdM i kredytu Megahipoteka, nie może przekroczyć 90% wartości zabezpieczenia
 3. Kredyt Megahipoteka  udzielany jest w walucie PLN.
 4. Zabezpieczeniem kredytów jest :
 5. a)Wpisana na pierwszym miejscu hipoteka na nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu MdM oraz wpisana na II miejscu hipoteka na nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu Megahipoteka z roszczeniem, o przeniesienie jej na opróżnione miejsce hipoteczne po hipotece zabezpieczającej kredyt MdM;
 6. b)wysokość wpisu hipotek określają obowiązujące w Banku regulacje;
 7. c)cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości.

W ramach ubezpieczeń Bank przewiduje możliwość zastosowania poniższych zgodnie z obowiązującymi w Banku regulacjami:

 • niskiego wkładu własnego
 • nieruchomości
 • na życie

Warunki kredytu nowej oferty MDM Alior Bank:

oferta standardowa:

– prowizja 2 – 5%

– marża od 2,2%

oferta promocyjna:

– marża od 1,99%

– prowizja od 1%

– wymagane ubezpieczenie – koszt 5% na 5 lat, pobierane z góry.