Rating Banku BPH

Znana w Polsce agencja Moody’s – ta która wydała obniżony rating dla Polski – opublikowała rating dla Banku BPH. Rating BPH agencja ocenia na takim samym poziomie jak wcześniej (Ba2) zmienia jednak perspektywę – ze stabilnej na negatywną. Jest to wynikiem sprzedaży części działalności do Alior Banku.

Bank BPH podpisał porozumienie o sprzedaży swojej dużej części operacyjnej do Alior Banku. Pod marką BPH pozostanie TFI i działalność hipoteczna ponieważ część banku odpowiedzialna za kredyty hipoteczne zarówno te w złotówkach jak i walutowe nie została sprzedana.

Agencja Moody’s podtrzymuje rating depozytowy na poziomie Ba2, co oznacza, że oczekuje (czy też spodziewa się) wsparcia ze strony właściciela banku – firmy General Electric (GE). Agencja ocenia tym samym, że zobowiązania GE wobec BPH oraz nadzór Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) pozwala ocenić obecną sytuację – w trakcie podziału banku – jako stabilną.

Jednak perspektywa banku jest negatywna. Wpływa na to fakt, że bank po pozbyciu się swojej działalności podstawowej, czyli w trakcie transakcji sprzedaży z Alior Bankiem pozbywa się swoich klientów depozytowych, nie będzie działał jak każdy „normalny” bank czyli finansował akcji kredytowej z pozyskanych depozytów. Do tego dochodzi ryzyko konieczności przewalutowania kredytów walutowych, a tych zwłaszcza w CHF bank posiada dużo. Bank będzie w przyszłości, już po podziale, finansował się z rynku hurtowego główne za pomocą GE, co wpłynie na jego strukturę pasywów.

W przeszłości bank BPH (choć wtedy pod marką GE Money Bank) funkcjonował w bardzo podobny sposób jak ma funkcjonować w niedalekiej już przyszłości. Jednak jak zauważa agencja Moody’s – otoczenie i sytuacja rynkowa jest już zupełnie różna przez co agencja nie widzi zbyt wielu szans (praktycznie wcale) na podwyższenie ratingu Banku BPH w przyszłości. Co więcej agencja ocenia jako prawdopodobne, że rating banku będzie obniżany.

Dodatkowo, zmniejszające się zaangażowanie podmiotu dominującego wobec Banku może doprowadzić do negatywnej presji na przypisany obecnie przez agencję ratingową poziom wsparcia ze strony GE oraz na ratingi.

Nie od dziś wiadomo, że General Electric chce wycofać się działalności finansowej zupełnie. Pełny komunikat można przeczytać dostępny jest na stronach BPH.