Leasing jest drugim obok kredytu najpopularniejszym rodzajem finansowania zewnętrznego dla przedsiębiorstw. Ze względu na uproszczone procedury często wygrywa z kredytem łatwością jego pozyskania. Szczególnym rodzajem jest tzw. leasing zwrotny.

Leasing zwrotny ma za zadanie poprawę płynności finansowej i uwolnić zamrożone środki finansowe.

Leasing jest obok kredytu najczęstszą wybieraną przez przedsiębiorców formą finansowania zewnętrznego. Jego szczególną formą jest tzw. leasing zwrotny (z angielskiego sale and lease back czyli sprzedaj i leasinguj z powrotem). Jego głównym założeniem jest pozyskanie płynności finansowej ze środków zamrożonych w majątku firmy.

Jak to wygląda w praktyce?

Leasingobiorca (czyli przedsiębiorca) sprzedaje już nabyty przez siebie majątek – np. samochód, nieruchomość, przedmioty majątku trwałego – firmie leasingowej i jednocześnie podpisuje z nią umowę na leasing owego majątku. Zmienia się właściciel, ale nie korzystający czyli środek trwały firmy nadal pozostaje do dyspozycji w firmie. W praktyce samo przeniesienie własności odbywa się tylko na papierze, a sam przedmiot leasingu nawet nie zmienia miejsca pobytu.

Jeżeli środek nadal możemy amortyzować to możemy go leasingować. Dla przykładu z życia, nie chodzi tylko o maszyny czy środki transportu albo nieruchomości. Mieliśmy jako firma klienta, który leasingował w ten sposób łóżka do opalania w solarium. W praktyce łatwiej uzyskać leasing zwrotny na ruchomościach niż na nieruchomości. Tak już musi spełnić jakieś wymagania dodatkowe jak choćby wartość. Ciężko znaleźć na rynku firmy leasingowe, które będą chciały leasingować zwrotnie nieruchomość wartą mniej niż 1 mln PLN. Co istotne leasing zwrotny uzyskać jest znacznie łatwiej niż kredyt pod zabezpieczenie bo firmy leasingowe zupełnie inaczej patrzą na zdolność kredytową. W sytuacji kiedy nie mamy teoretycznie zdolności na kredyt, leasing uzyskamy bez większego problemu.

Ważną zaletą leasingu zwrotnego jest również tarcza podatkowa, którą można zastosować oraz zwiększone odpisy amortyzacyjne. Taka sytuacja zdarza się na przykład przy leasingu zwrotnym nieruchomości. Co również istotne leasing zwrotny może przybrać zarówno formę leasingu operacyjnego lub finansowego.