Ile się czeka na kredyt mieszkaniowy?, leasing sprzętu budowlanego

Leasing sprzętu budowlanego po III kwartale to ponad 12% segmentu leasingu maszyn i urządzeń w Polsce. Według najnowszych danych Związku Polskiego Leasingu po III kwartale 2015 segment maszyn i urządzeń (razem z IT) wzrósł o blisko 15% w porównaniu do analogicznego okresu w rok ubiegłym. Sprawdzamy, które firmy najczęściej udzielają leasing sprzętu budowlanego.

Segment maszyn i urządzeń (MiU) według danych Związku Polskiego Leasingu został podzielony na:

  • sprzęt budowlany
  • maszyny rolnicze
  • maszyny poligraficzne
  • maszyny do produkcji tworzyw sztucznych oraz maszyny do obróbki metalu
  • maszyny dla przemysłu spożywczego
  • sprzęt medyczny
  • sprzęt gastronomiczny
  • wózki widłowe
  • inne MiU

W tym wpisie skoncentrujemy się segmencie sprzętu budowlanego. Po III kwartale wartość podpisanych umów przez wszystkie firmy zrzeszone w ZPL to 1,327 mld złotych. Cały segment maszyn i urządzeń to 11 mld złotych.

Umowy leasingu sprzętu budowlanego stanowią 9% wszystkich umów na MiU. Dwie firmy – Europejski Fundusz Leasingowy (EFL) i BZ WBK Leasing – podpisały w tym roku ponad 10 tys umów finansujących maszyny i urządzenia każda. Cztery razy więcej niż ostatnia firma z TOP 10 – PEKAO Leasing.

Sprzęt budowlany zdominowany jest przez jedną firmę – EFL. Zarówno pod względem ogólnej wartości podpisanych umów, jak i pod względem ich ilości. 9 firm obsługuje ponad 75% rynku. Z czego EFL pod względem wartości podpisał ponad 18,5% umów, natomiast pod względem ilości – ponad 33% rynku. EFL podpisał umowy warte łącznie 4 razy więcej niż ostatni w zestawieniu pierwszych 9 największych pod tym względem firm – Raiffeisen Leasing.

Dużo umów podpisuje również Getin Leasing, który nie znalazł się w TOP 9 pod względem wartości podpisanych umów, ale jest 4 najczęściej podpisującą umowy firmą w zestawieniu. Średnia wartość każdej podpisanej umowy przez GL to 100,5 tys PLN netto. Mediana dla rynku to ponad 291 tys PLN. Tylko 3 firmy z najaktywniejszych podpisywały przeciętną umowę na wartość wyższą – CAT, Social General (SG) oraz Millennium Leasing. Lider zestawienia – EFL – podpisał umowy na średnią wartość niecałych 120 200 PLN netto.

Najaktywniejsze firmy leasingowe (te które podpisały największą ilość umów) podpisały blisko 85% wszystkich umów, co stanowi jednocześnie 74,34% łącznego wolumenu umów.