Leasing sprzętu IT

Leasingować możemy obecnie praktycznie wszystko. Od drobnego sprzętu po nieruchomości. Coraz popularniejszą formą jest leasing sprzętu IT. Dość powiedzieć, że w ciągu ostatnich 2 lat wartość tych usług wzrosła o blisko 27%. Które firmy najczęściej finansują sprzęt IT?

Według danych Związku Polskiego Leasingu (ZPL) w ciągu trzech pierwszych kwartałów firmy leasingowe zawarły umowy warte blisko 412 mln złotych netto. Wartość może nie jest tak imponująca, ale rynek rośnie ok. 20% rocznie. Takie założenia przedstawia ZPL również w tym roku. Co ciekawe nie jest podpisywana większa liczba umów, ale najwyraźniej leasingowany jest coraz droższy sprzęt.

Rynek sprzętu IT jest dość specyficzny. Firmy, które podpisują największe umowy, nie są najaktywniejszymi graczami na rynku.

Trzy firmy są zdecydowanie najbardziej aktywne – podpisują największą ilość umów. Pod tym względem rynek zdominowany jest przez Raiffeisen Leasing (RL), mLeasing oraz Europejski Fundusz Leasingowy (EFL). Wszystkie 3 firmy wyleasingowały minimum 1800 umów. Dla porównania ING, największa firma pod względem wartości podpisanych umów, podpisała ich 241 szt. ING ma pod względem ilości umów jedynie 3% rynku, a RL pod względem wolumenu jedynie 7,5%.

Różnicę widać po średniej wartości podpisanych umów. Można tutaj wysunąć pewne wnioski. Drobny sprzęt najłatwiej leasingować od RL lub Siemens Finance. Siemens, co ciekawe, dopiero w tym roku odważnie wszedł w leasing IT. Podpisał już 464 umów, podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego było to 21 sztuk, a w 2013 – 27. Spadek aktywności w tym sektorze leasingu odnotowuje PEKAO, który w 2013 do III kwartału podpisał 1800 umów, a w roku obecnym jedynie 501.

Sektor IT to sprzęt, oprogramowanie (które odnotowało wzrost wartości podpisanych umów o 44% r/r) oraz inne IT, czyli pozostały sprzęt i usługi elektroniczne. Znakomita większość to leasingowany sprzęt. Zdecydowanym liderem w tym sektorze jest mLeasing. Wyniki finansowe prezentuje poniższy wykres:

Pod względem średniej wartości podpisanej umowy najaktywniejszych firm leasingowych możemy wyróżnić:

Najszybciej rosnący sektor rynku IT to oprogramowanie. Tutaj jednak na rynku można powiedzieć, że działają jedynie 3 firmy, natomiast sam sektor jest zdominowany przez EFL, który podpisuje blisko 9 razy więcej umów niż pozostała dwójka – RL i ORIX.