Nieruchomość rolna
Źródło:Pexels.com

Wejście w życie Ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmiana niektórych ustaw powiązanych powoduje, że przeprowadzenie takiej transakcji za pomocą kredytu bankowego jest w chwili obecnej prawie niemożliwe. Jeżeli kupujesz nieruchomość rolną na kredyt to powinieneś wiedzieć…

Początkowo, wydawało się, że ustawa nie wpłynie na kredyty hipoteczne przeznaczone na cele mieszkaniowe. Banki przyjęły wielkości maksymalne pod względem powierzchni oraz fakt czy dla danego terenu jest już wydany miejscowy plan zagospodarowania. Jednak sprawa nie jest tak prosta jak się wydawało na początku…

Nieruchomość rolna
Źródło:Pexels.com

Działka niezabudowana – mieszkaniowa czy rolna?

Według nowej ustawy definicji nieruchomości rolnej nie stosuje się do:

  • gruntów rolnych zabudowanych o powierzchni nie przekraczającej 0,5 ha, które w dniu 30 kwietnia 2016 r., zajęte były pod budynki mieszkalne oraz budynki, budowle i urządzenia niewykorzystywane do produkcji rolniczej, wraz z gruntami do nich przyległymi umożliwiającymi ich właściwe wykorzystanie oraz zajętymi na urządzenie ogródka przydomowego – jeżeli grunty te tworzą zorganizowaną całość gospodarczą oraz nie zostały wyłączone z produkcji rolnej w rozumieniu ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 909, 1338 i 1695),
  • nieruchomości rolnych, które w dniu 30 kwietnia 2016 r., w ostatecznych decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przeznaczone są na cele inne niż rolne,
  • nieruchomości rolnych o powierzchni mniejszej niż 3000 m2;

Nowe przepisy są jasne, pozostaje pytanie w czym jest problem, że banki nie chcą finansować takich inwestycji? Pomimo, że powyższe przypadki są niejako wykluczone z nowych przepisów to jest jednoznacznym, że zakup takiej nieruchomości na kredyt będzie przebiegać bez problemu…

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here