Od pewnego czasu można zaobserwować lekkie ożywienie na w segmencie produktów firmowych w ofertach banków. Wyniki ankiet przeprowadzonych przez KNF pośród banków komercyjnych również sugerują zwiększone zainteresowanie banków w klientach firmowych.

Z kredytami firmowymi jest jeden mały problem. Banki nie podają wprost warunków uzyskania danego kredytowania. Najczęściej warunki kredytowe poznajemy dopiero po złożeniu wniosku i odpowiednich dokumentów. Dane analizowane przez system komputerowy generują ofertę, często różniącą się od tej z reklamy czy pierwotnych założeń.

Sposób generowania ofert firmowych powoduje, że ich przestawienie jest utrudnione dlatego w ogólnodostępnych porównywarkach kredytowych nie sposób znaleźć jasno określonej oferty. Sytuacja ta dotyczy praktycznie wszystkich produktów kredytowych dla firm. Jedno jest pewne, że oprocentowanie takiego kredytu nie może przekroczyć 10% z racji na przepisy prawne oraz poziom obecnych stóp procentowych.

Kredytowe produkty firmowe, chyba jako jedyne w bankach są faktycznie traktowane indywidualnie. Zwłaszcza kredyty inwestycyjne, których analiza i procesowanie w dużej mierze zależy od samej inwestycji. Dany bank indywidualnie ocenia skalę ryzyka inwestycji i określa czy dane ryzyko jest w stanie podjąć. Dotyczy to głównie dużych inwestycji i dużych firm, które takich inwestycji się podejmują.

Troszeczkę jaśniej są określane produkty dla firm z sektora MSP lub dla indywidualnych przedsiębiorców prowadzących tzw. mikro firmy. Podejście banków czy dana firma jest przedsiębiorstwem małym czy już średnim jest kwestią indywidualną danego banku. Niektóre banki jak np. BGŻ BNP Paribas ma osobną ofertę dla sektora MSP i firm mikro.

Produkty firmowe jeszcze niedawno były produktami tańszymi od produktów gotówkowych dla klienta indywidualnego (prywatnego). Obecnie konkurencja w segmencie zwykłych kredytów gotówkowych dla klienta prywatnego jest na tyle duża, że w niektórych przypadkach kredyty gotówkowe okazują się być tańsze niż kredyty firmowe. Co jednak wyróżnia kredyty firmowe to zazwyczaj większa dostępna max kwota kredytu.

Delikatne ożywienie na rynku produktów firmowych pozwoliło nam wybrać 4 naszym zdaniem najlepsze oferty kredytowe na działalność bieżącą z małym wyjątkiem banku BPH i jego produktu gdzie musimy określić cel kredytu – dlatego jest nazywany prostym kredytem inwestycyjnym, choć od typowego kredytu inwestycyjnego na rynku się różni ponieważ nie dotyczy (w prezentowanym zestawieniu) zabezpieczenia na nieruchomości. W przypadku opisanych w tabeli produktów zastosowana została pewna specyfika produktu:

  • kredyt ma być bez zabezpieczenia na nieruchomości
  • jedynym możliwym zabezpieczeniem jest gwarancja BGK

Wszystkie opisane poniżej produkty spełniają te kryteria i są obecnie najtańszymi proponowanymi przez banki produktami. Mówimy tylko o ofercie standardowej bez dodatkowych negocjacji cenowych.

Do porównania wzięliśmy tylko te produkty banków, gdzie z góry są określone warunki i ich uzyskania.

[table id=14 /]

Bezwzględnym zwycięzcą pod względem wysokości marży jest BGŻ BNP Paribas. Niestety produkt jest dostępny tylko dla wybranej, choć wcale nie małej grupy klientów. Każdy produkt ma swoje wady i zalety, jak każdego rodzaju kredyt, ale już sam fakt coraz większej oferty do wyboru jest pozytywną wiadomością dla przedsiębiorców.