Ranking kredytów dla firm, Rodzaje kredytów dla firm

Kredyt na działalność bieżącą, czyli na wszelkie wydatki związane z prowadzoną działalnością firmy, to jeden z najpopularniejszych celów kredytowych w przypadku małych firm. W poniższym zestawieniu przeglądamy warunki na spłacany w ratach kredyt na działalność bieżącą w maju 2016.

Pomimo, że takie przeznaczenie kredytu jest jednym z najpopularniejszych i najchętniej zaciąganych zobowiązań w przypadku małych firm to liczba dostępnych ofert nie jest duża. Zestawienie obejmuje tylko te oferty, gdzie banki nie wymagają zabezpieczenia w formie nieruchomości, ruchomości czy nawet gwarancji BGK, a przeznaczenie kredytu jest w praktyce dowolne.

Zdecydowanie więcej ofert kredytu na działalność bieżącą znajdziemy na rynku w postaci odnawialnego limitu w rachunku firmowym. Kredyt spłacany w ratach bez zabezpieczenia (za zabezpieczenie banki zazwyczaj w tym przypadku traktują spłatę z rachunku firmowego lub w niektórych przypadkach weksle) banki lubią zdecydowanie mniej. Najprawdopodobniej wiąże się to z ryzykiem jakie ponosi dany bank.

Kredyty dla firm na działalność bieżącą w formie ratalnej przypominają popularne kredyty gotówkowe dla osób prywatnych. Co jednak istotne, w przypadku kredytów firmowych prowizje bankowe za udzielenie finansowania nie są jeszcze tak wysokie jak w przypadku kredytów gotówkowych. Teoretycznie dzięki temu powinny być w chwili obecnej tańszymi alternatywami.

Oferty takiego finansowania są pomimo ograniczonej ilości dość mocno zróżnicowane. Wydaje się, że banki nie są skłonne podjąć w tym przypadku tak dużego ryzyka jak w kredytach indywidualnych. Większość ofert jest skierowanych wyłącznie do małych lub mikro firm, które są prowadzone w formie indywidualnej działalności gospodarczej (IDG) – ewentualnie spółki cywilnej (S.C) lub jawnej (S.J) oraz rozliczają się na podstawie uproszczonej księgowości (KPiR, ryczałt, karta podatkowa). Wyjątkiem w poniższym zestawieniu są: Raiffeisen Polbank, PKO BP oraz mBank czy BZ WBK. Ograniczeniem pozostają również przychody, które nie powinny przekroczyć ok. 4 milinów złotych w większości banków.

W przypadku niezabezpieczonego kredytu dla firm zróżnicowanie ofert i warunków kredytowych jest duże. Zarówno pod względem wielkości kredytu jak i maksymalnego okresu kredytowania.

W tabeli zaznaczone kolorem żółtym są wartości najkorzystniejsze na rynku. Tym samym ranking kredytów firmowych na działalność bieżącą dla małych firm zdecydowanie wygrywa promocja kredytu dla firm w ING, która trwa do ostatniego dnia maja 2016.

[vc_table vc_table_theme=”classic_purple”]Bank,Max%20okres,Max%20kwota,Mar%C5%BCa%20kredytowa,Prowizja%20za%20uruchomienie|Alior%20Bank,120%20miesi%C4%99cy,[bg#eeee22]500%20tys%20z%C5%82otych,od%206%2C17%25,od%200%2C99%25|BG%C5%BB%20BNP%20Paribas,60%20miesi%C4%99cy,400%20tys%20z%C5%82,[bg#eeee22]od%201%2C49%25,3%25|BIZ%20Bank,84%20miesi%C4%85ce,100%20tys%20z%C5%82,5%2C3%20-%208%2C3%25,0%2C99%20-%207%2C99%25|BZ%20WBK,60%20miesi%C4%99cy,150%20tys%20z%C5%82,ind.,3%2C5%25|ING,[bg#eeee22]120%20miesi%C4%99cy,[bg#eeee22]500%20tys%20z%C5%82,3%20-%204%25,[bg#eeee22]0%20lub%202%2C5%25|mBank,84%20miesi%C4%85ce,200%20tys%20z%C5%82,ind.,[bg#eeee22]od%200%25|PEKAO%20S.A.,60%20miesi%C4%99cy,100%20tys%20z%C5%82,ind.,od%200%2C7%25|PKO%20BP,60%20miesi%C4%99cy,[bg#eeee22]500%20tys%20z%C5%82,ind.,2%20-%205%25|Raiffeisen%20Polbank,72%20miesi%C4%85ce,250%20tys%20z%C5%82,od%205%25,2%2C5%25[/vc_table]