ratalny kredyt dla firm w lipcu 2016, zadłużenie statystycznego Polaka, statystyczny frankowicz, limit w rachunku dla firm

Przedsiębiorcy często, jeżeli nie najczęściej, szukają kredytu, który będą mogli swobodnie przeznaczyć na cel dowolny. Czyli swobodnie dysponować środkami kredytowymi w zależności od bieżącej potrzeby. Sprawdzamy oferty niezabezpieczonego kredytu ratalnego dla firm na lipiec 2016.

Kredytów bez zabezpieczenia dla firm na rynku jest stosunkowo mało. Co więcej, dysproporcje między warunkami oferowanymi przez banki są równie duże. Jednak po specjalnej ofercie kredytowej w czasie wakacji wydaje się, że najlepszy wybór może być tylko jeden…

Banki stosują różne polityki kredytowe

Kredyt dla firm, który jest rozłożony na raty (stałe lub malejące), potrafi mieć bardzo różną ofertę w zależności od banku i jego polityki kredytowej. Dysproporcje między ofertami, na mogłoby się wydawać taki sam produkt, są w tym przypadku bardzo duże. Maksymalny okres kredytowania może wynosić od 60 do 120 miesięcy. Maksymalna kwota kredytu proponowana przez dany bank może również znacznie się różnić – od 100 do 500 tys złotych. Podobnie wygląda to w samych warunkach kredytowych. Marża kredytowa mieści się w przedziale od 3 do ponad 8%. Dodatkowo na różnice między ofertami wpływają koszty dodatkowe jak na przykład:

  • wysokość prowizji za wcześniejszą spłatę
  • czy opłaty administracyjne

Ratalny kredyt dla firm dostępny nie dla wszystkich

Po liczbie dostępnych na rynku ofert można wnioskować, że banki zdecydowanie chętniej wolą udzielić firmom kredytu w formie odnawialnego limitu niż kredytu spłacanego w ratach. Tym bardziej kredytu niezabezpieczonego.

Niezabezpieczony kredyt dla firm występuje praktycznie tylko w ofertach dla mikro i małych firm. Co więcej najczęściej dostępne są tylko dla osób prowadzących indywidualne działalności gospodarcze, które rozliczają się w formie uproszczonej księgowości. Ratalny kredyt bez zabezpieczenia dla spółek kapitałowych lub firm, które prowadzą pełną księgowość, jest praktycznie niedostępny. Z kilkoma wyjątkami, np. w Raiffeisen Polbank, ale tutaj również decyduje wielkość rocznego przychodu firmy.

Oferty promocyjne kredytów dla firm

Ostatnie takie porównanie robiliśmy w ubiegłym miesiącu i większych zmian nie ma. W lipcu mamy na rynku dwie oferty specjalne kredytów dla firm – we wspomnianym ING oraz BGŻ BNP Paribas. Lider majowego zestawienia – ING Bank Śląski – po miesięcznej przerwie wprowadza nową ofertę specjalną dla pożyczki dla przedsiębiorców – „Wyprzedaż pożyczki dla przedsiębiorców”. Oferta promocyjna będzie trwać przez całe wakacje czyli do 31 sierpnia.

Przede wszystkim bank obniżył marże kredytowe dla swoich klientów. W tym momencie najniższa marża kredytowa dla statystycznego Kowalskiego – który nie wykonuje zawodu lekarza lub prawnika lub innego preferowanego [pełna lista zawodów tutaj] – to 3,5% (3% w wariancie z ubezpieczeniem). Bank proponuje takie warunki bez względu na wielkość zaciąganego kredytu.

W tabeli zaznaczone kolorem żółtym są wartości najkorzystniejsze na rynku. ING Bank Śląski wszystkie parametry kredytu ma zaznaczone kolorem żółtym, oznacza to, że rynek ma zdecydowanego lidera w tym rodzaju kredytów.

[vc_table vc_table_theme=”classic_purple”]Bank,Max%20okres,Max%20kwota,Mar%C5%BCa%20kredytowa,Prowizja%20za%20uruchomienie|Alior%20Bank,120%20miesi%C4%99cy,[bg#eeee22]500%20tys%20z%C5%82otych,od%206%2C17%25,od%200%2C99%25|BG%C5%BB%20BNP%20Paribas*,84%20miesi%C4%85ce,400%20tys%20z%C5%82,[bg#ffffff]3%2C9%25,[bg#eeee22]0%25|BIZ%20Bank,84%20miesi%C4%85ce,100%20tys%20z%C5%82,5%2C3%20-%208%2C3%25,0%2C99%20-%207%2C99%25|BZ%20WBK,60%20miesi%C4%99cy,150%20tys%20z%C5%82,ind.,3%2C5%25|ING,[bg#eeee22]120%20miesi%C4%99cy,[bg#eeee22]500%20tys%20z%C5%82,[bg#eeee22]3**%20-%204%25,[bg#eeee22]0%20lub%202%2C5%25|mBank,84%20miesi%C4%85ce,200%20tys%20z%C5%82,ind.,[bg#eeee22]od%200%25|PEKAO%20S.A.,60%20miesi%C4%99cy,100%20tys%20z%C5%82,ind.,od%202%25|PKO%20BP,60%20miesi%C4%99cy,[bg#eeee22]500%20tys%20z%C5%82,ind.,2%20-%205%25|Raiffeisen%20Polbank,72%20miesi%C4%85ce,250%20tys%20z%C5%82,od%205%25,2%2C5%25[/vc_table]

Wyjaśnienia

  •  * – Oferta tylko dla nowych klientów BGŻ BNP Paribas
  • ** – Przy skorzystaniu z ubezpieczenia, marża o 0,5 p.p. niższa (min. 3%)