kredyt dla firm, PEKAO finansuje zakup pociągów, kredyt czy leasing

Przedsiębiorcy często, jeżeli nie najczęściej, szukają kredytu na cel dowolny. Czyli kredytu, który pozwala na dowolne dysponowanie środkami kredytowi w zależności od bieżącej potrzeby. Przeglądamy oferty banków kredytu dla firm na działalność bieżącą w czerwcu 2016.

Kredyt na działalność bieżącą może przyjąć dwie formy – (zazwyczaj) odnawialnego limitu w rachunku oraz kredytu spłacanego w tradycyjnych ratach – stałych lub malejących. Co więcej kredyt dla firm na bieżące potrzeby firmy może być zabezpieczony hipotecznie lub takiego zabezpieczenia nie posiadać. W poniższym zestawieniu przeglądamy tradycyjny kredyt ratalny bez zabezpieczenia.

Liczba dostępnych ofert w bankach na taki kredyt nie jest duża. Banki zdecydowanie chętniej wolą udzielić firmom kredytu w formie odnawialnego limitu niż kredytu spłacanego w ratach. Tym bardziej kredytu niezabezpieczonego. Za zabezpieczenie banki zazwyczaj w tym przypadku traktują spłatę z rachunku firmowego lub w niektórych przypadkach weksle. Jest to rozwiązanie finansowe, którego banki najzwyczajniej nie lubią z racji ponoszonego przez nie ryzyka.

Niezabezpieczony kredyt dla firm występuje praktycznie tylko w ofertach dla mikro i małych firm. Zazwyczaj dostępne są tylko dla osób prowadzących indywidualne działalności gospodarcze, które rozliczają się w formie uproszczonej księgowości. Większe firmy na tego rodzaju finansowanie w bankach nie mają co liczyć.

Mimo ograniczonej liczby ofert ratalnego kredytu dla firm na działalność bieżącą, oferty te dość mocno różnią się między sobą. Tak zróżnicowanej oferty w ramach jednego produktu próżno szukać w innych kredytach dla firm. O ile inne grupy kredytów są do siebie podobne pod względem np. maksymalnego okresu kredytowania, wysokości prowizji czy wielkości oferowanego kredytu, tak w przypadku kredytu gotówkowego dla firm banki bardzo różnie podchodzą do oferowanych przez siebie produktów. Różnice są widoczne w poniższej tabeli.

Ostatnie takie porównanie robiliśmy w ubiegłym miesiącu i większych zmian nie ma. Jednak lider poprzedniego zestawienia – Bank ING – zakończył swoją ofertę specjalną dla pożyczki dla przedsiębiorców. Co ciekawe bank nie wprowadził nowej oferty specjalnej dla tego produktu, co czynił praktycznie bez przerwy od około roku czasu. W tym momencie Pożyczka dla przedsiębiorców w ING jest oferowana tylko w wersji standardowej. Co to oznacza?

Przede wszystkim bank podwyższył marże kredytowe dla swoich klientów. W tym momencie najniższa marża kredytowa dla statystycznego Kowalskiego – który nie wykonuje zawodu lekarza lub prawnika lub innego preferowanego [pełna lista zawodów tutaj] – to 5% (4,5% w wariancie z ubezpieczeniem). Maksymalna jednak to 7%, czyli o 3 p.p. więcej niż w ubiegłym miesiącu. 

W tabeli zaznaczone kolorem żółtym są wartości najkorzystniejsze na rynku. Podwyższenie marży kredytowej nie przeszkodziło ING, żeby znów mieć najwięcej „żółtych” okienek w tabeli.

[vc_table vc_table_theme=”classic_purple”]Bank,Max%20okres,Max%20kwota,Mar%C5%BCa%20kredytowa,Prowizja%20za%20uruchomienie|Alior%20Bank,120%20miesi%C4%99cy,[bg#eeee22]500%20tys%20z%C5%82otych,od%206%2C17%25,od%200%2C99%25|BG%C5%BB%20BNP%20Paribas,60%20miesi%C4%99cy,400%20tys%20z%C5%82,[bg#eeee22]od%201%2C49%25,3%25|BIZ%20Bank,84%20miesi%C4%85ce,100%20tys%20z%C5%82,5%2C3%20-%208%2C3%25,0%2C99%20-%207%2C99%25|BZ%20WBK,60%20miesi%C4%99cy,150%20tys%20z%C5%82,ind.,3%2C5%25|ING,[bg#eeee22]120%20miesi%C4%99cy,[bg#eeee22]500%20tys%20z%C5%82,4%20-7%25,[bg#eeee22]0%20lub%202%2C5%25|mBank,84%20miesi%C4%85ce,200%20tys%20z%C5%82,ind.,[bg#eeee22]od%200%25|PEKAO%20S.A.,60%20miesi%C4%99cy,100%20tys%20z%C5%82,ind.,od%200%2C7%25|PKO%20BP,60%20miesi%C4%99cy,[bg#eeee22]500%20tys%20z%C5%82,ind.,2%20-%205%25|Raiffeisen%20Polbank,72%20miesi%C4%85ce,250%20tys%20z%C5%82,od%205%25,2%2C5%25[/vc_table]