kredyt mieszkaniowy w lutym 2016

Od ponad miesiąca, mniej więcej od połowy grudnia ubiegłego roku, banki niemalże jednomyślnie zaczęły podnosić marże kredytowe dla nowych klientów. W praktyce z dużych banków tylko dwa zdecydowały się utrzymać dotychczasowy poziom cen kredytu mieszkaniowego – PKO BP i bank Millennium.

Jaką ofertę na kredyt mieszkaniowy w lutym mają największe banki w Polsce? Cóż, kredyt mieszkaniowy jest droższy niż w poprzednim roku. W niektórych bankach droższy niż był jeszcze w styczniu.

Praktycznie we wszystkich bankach minimalne marże kredytowe oscylują w granicach 2%. Wyjściowe marże w ofercie standardowej w wysokości 3% już nie dziwią. Poziom marż wyjściowych wzrósł w kilkunastu bankach. Wzrost wynosi od 0,2 p.p. do 0,65 p.p w przypadku Deutsche Banku, który jako pierwszy zdecydował się podnieść marże kredytowe dla nowych kredytów. Wzrost marż kredytowych oznacza poniesienie się ceny całkowitej kredytu nawet o kilkanaście tysięcy złotych w całym okresie kredytowania.

Pod koniec ubiegłego roku mówiło się dość dużo o maksymalnym poziomie wskaźnika LTV (Loan to Value – czyli wysokości kredytu do wartości zabezpieczenia) dla kredytów mieszkaniowych. Od tego roku maksymalny wskaźnik miał wynosić 85% według tzw. Rekomendacji S. Oznacza to, że aby zaciągnąć kredyt na zakup mieszkania kredytobiorca powinien posiadać minimum 15% środków własnych dla danej transakcji. W roku 2015 maksymalny poziom LTV wynosił 90%. Okazuje się, że wiele banków ten wskaźnik zostawiło na niezmienionym poziomie, ale brakującą kwotę ubezpiecza. Niektóre robią to bez przenoszenia kosztów na klienta (np. BZ WBK czy Raiffeisen Polbank), a inne pobierają za to opłaty.

W niektórych bankach wysokość marży wciąż jest zależna od kwoty kredytu i/lub poziomu LTV lub wysokości zarobków miesięcznych. Dlatego do poniższej tabeli przyjęliśmy założenie, że kredyt jest zaciągany w kwocie 200 tys złotych przy założeniu 10% i 20% wkładu własnego. 

[table id=72 /]

Jak pokazuje powyższa tabela kredyt z minimalnym wkładem 10% jest dostępny w wielu bankach. Nie trzeba zatem zbierać dodatkowych 5%. Jest dostępnych kilka stosunkowo dobrych ofert bez prowizji. Niektóre banki wymagają dość dużego x-sellu aby uzyskać marżę w wysokości ok. 2% (np. Credit Agricole lub Raiffeisen Polbank) inne jak PEKAO S.A., Millennium Bank czy ING (który ma dobrą ofertę dla tych młodszych klientów) nie. Nadal najniższą marżę może zaproponować bank BPH – 1,2% – ale trzeba spełnić kilka warunków i mieć na uwadze, że kredyt jest w praktyce na 75% LTV (z racji kredytowanej prowizji).