Odnawialny limit w rachunku dla firm, Pożyczka hipoteczna dla firm

Kredyt inwestycyjny to typowe zewnętrzne źródło finansowania zewnętrznego przeznaczone tylko dla firm. Sam przedmiot inwestycji może być bardzo różny od środków transportu, przez maszyny i urządzenia po nieruchomości. Jakie wymagania mają banki względem klientów?

Przede wszystkim pierwszym kryterium dla firmy, żeby mogła wnioskować o kredyt inwestycyjny jest czas prowadzenia działalności. Minimalny okres to funkcjonowania na rynku to zazwyczaj min. 12 miesięcy choć i to stwierdzenie jest swego rodzaju uogólnieniem. Znajdziemy banki, które podejmą się finansowania inwestycji przy firmie, która jest krócej prowadzona. W pewnych odosobnionych przypadkach kredyt jest możliwy nawet od 1. dnia działalności. Taka sytuacja zazwyczaj wiąże się z otworzeniem spółki celowej, której głównym obszarem działalności ma być ta związana z inwestycją. Poza „wiekiem” samej firmy dużą rolę odgrywa również wiek właściciela / współwłaściciela lub prezesa (w przypadku spółek prawa handlowego). Dla banków ktoś poniżej 21-ego roku życia jest za młodym przedsiębiorcom, a po 70 (czasem 65.) za starym (w chwili spłacania ostatniej raty). Granica wieku, gdzie wszystkie banki będą dostępne to 25 lat.

Drugim nie mniej ważnym kryterium jest poziom przychodów rocznych firmy. Firmy rozliczające się w formie uproszczonej księgowości mają mniejszy wachlarz ewentualnych możliwości. Takie banki jak np. ING nie mają w swoich ofertach typowego kredytu inwestycyjnego dla takich firm, a proponują pożyczkę na cel dowolny pod zabezpieczenie hipoteczne.

Dla małych firm, czyli takich z przychodami do 5 mln złotych rocznie, banki często mają limity kredytowe. Najwięcej oferuje mBank, który mówi o 4 mln złotych kredytu. Niektóre jak Deutsche Bank czy Getin Noble Bank albo PKO BP nie podają górnej granicy kredytu, co nie oznacza jednak, że dostaniemy większe finansowanie.

Co istotne, fakt, że zobowiązanie jest zaciągane na firmę nie oznacza, że BIK właściciela lub udziałowca w spółce jest również sprawdzany przez banki. Co więcej, jeżeli właściciel lub udziałowiec nie jest stanu wolnego i nie ma ustanowionej notarialnie rozdzielności majątkowej to również małżonek będzie sprawdzany w Biurze Informacji Kredytowej. Zła historia współpracy z innym bankiem może przekreślić szanse na kredyt nawet dobrze prosperującej firmie.

Przy kredycie inwestycyjnym duże znaczenie odgrywa sposób wyliczenia zdolności kredytowej. Przy innych rodzajach kredytów, jak linii w rachunku bieżącym czy zwykłym kredycie ratalnym na dowolny cel, zdolność kredytowa jest wyliczana podstawie bieżących wyników finansowych przedsiębiorstwa. Przy kredycie inwestycyjnym firmy mogą przedstawić biznes plan dla inwestycji i banki opierają zdolność kredytową na podstawie przyszłych dochodów firmy, które będą wpływać z inwestycji. Jest to duże uproszczenie dla firm, które z bieżących wyników finansowych nie są w stanie spłacać przyszłych rat.

Kredyt inwestycyjny dla firm zazwyczaj, choć znajdą się wyjątki jak Getin Bank czy mBank, wiąże się z finansowaniem przez bank tylko części inwestycji w wartości netto. Getin i mBank są w stanie sfinansować nawet 100% projektu inwestycyjnego brutto. Oczekiwany przez banki wkład własny przedsiębiorstwa to min. 20%.

Tyle w teorii, w praktyce sam biznes plan, wymagany wkład własny i oraz dobra historia kredytowa nie zapewniają, że bank finansowania udzieli. Najczęściej potrzebne będą albo dodatkowe zabezpieczenia w postaci nieruchomości, majątku firmy czy np. kontrakty podpisane z przyszłymi kontrahentami. Wynika to z faktu, że kredyt inwestycyjny dla firm jest zazwyczaj obarczony dodatkowym ryzykiem ze strony banku. Właśnie powodzenie inwestycji jest przede wszystkim oceniane przez bank w przypadku gdy firma wnioskująca nie ma zdolności na obsługę kredytu w momencie składania wniosku kredytowego. Właśnie indywidualne podejście do każdego projektu i oceny jego ryzyka sprawia, że banki nie często nie podają na etapie składania wniosku końcowych warunków kredytowych, które mogą zaproponować kredytobiorcy.

Poniżej tabela z wykazem banków z ofertą kredytów inwestycyjnych dla małych firm:

[ultimatetables 4 /]