Bank Pocztowy – zmiana warunków na kredyt gotówkowy

Jakiś czas temu prezes Banku Pocztowego, Szymon Midera, informował o nowej strategii produktowej banku. W kilka dni po informacji faktycznie można było zauważyć zmiany. Wszystkie rodzaje kont osobistych zastąpiono nowym jednym kontem osobistym, a kilka dni później wprowadzono nową ofertę kredytu gotówkowego.

Kredyt wprowadzony w nowej ofercie często nazywany był „piekielnym” lub „diabelskim” z racji oprocentowania i prowizji, które wynosiły 6,66%. Teraz bank wprowadza kredyt „szczęśliwy”, choć jak twierdzi BP „kredyt lekkostrawny” z oprocentowaniem 7,77%. 

Oferta kredytowa nadal pozostaje przejrzysta, ale powoli zostaje komplikowana. Wcześniej warunki kredytu były dostępne dla wszystkich klientów w jednakowej formie, teraz bank różnicuje ofertę względem różnych grup klientów.

Przede wszystkim, bank zastępuje grupowanie klientów ze względu na wykonywany zawód oraz miejsce pracy. Wcześniejsze Zakłady Obniżonego Ryzyka (tzw. ZOR-y) zastępuje klientami znanymi i lubianymi oraz nieznanymi i również lubianymi, ale trochę mniej. Klient znany dla banku to taki, który:

 • posiada od minimum 7 miesięcy ROR w banku i regularnie go zasila wpływami min. 800 zł miesięcznie LUB
 • posiada kredyt gotówkowy, który jest regularnie i terminowo obsługiwany oraz został zaciągnięty na okres dłuższy niż 6 miesięcy LUB
 • w ciągu ostatnich 5 lat miał i spłacił terminowo kredyt w Banku Pocztowym LUB
 • posiada lokatę w banku na kwotę min. 3 tys PLN

Rozgraniczenie ofert dla klienta znanego i nieznanego, czyli który nie spełnia żadnego z 3 powyższych punktów dotyczy w tym momencie tylko wniosków na nowy kredyt gotówkowy. Warunki dla nowych kredytów prezentują się następująco:

[table id=35/]

Trzeba dodać, że maksymalna kwota kredytu to 150 tys PLN netto, a max okres spłaty to 10 lat (120 miesięcy).

Sama wysokość oprocentowania i prowizji to nie jedyne różnice jakie wprowadził bank. Maksymalna kwota dla osób znanych w banku to 100 tys PLN jeżeli nie będą one w stanie znaleźć poręczyciela kredytu. Co więcej bank wymaga ubezpieczenia jako zabezpieczenia kredytu przy kwotach przekraczających:

 • 75 tys PLN dla osób znanych
 • 50 tys PLN dla osób nieznanych
 • 15 tys PLN dla emerytów i rencistów niezależnie od statusu klienta

Nowa oferta dotyczy również kredytu konsolidacyjnego, czyli kredytu, który ma za zadanie spłacić już zaciągnięte zobowiązania (przynajmniej 1) w innych bankach. Co istotne w tym przypadku również WYSTĘPUJE termin znanego i nieznanego klienta. Co może dostać klient, który zdecyduje się zawnioskować o kredyt:

[table id=36/]

Dodatkowo max kwota kredytu to:

 • 150 tys PLN dla klienta znanego (również wymagany poręczyciel powyżej kwoty 100 tys PLN)
 • 100 tys PLN dla klienta nieznanego

Ubezpieczenia jako dodatkowe zabezpieczenie kredytu zostały podzielone na ubezpieczenie od utraty pracy oraz ubezpieczenie na życie. Rodzaj wymaganego ubezpieczenia jest zależny od wieku kredytobiorcy:

Ubezpieczenie od utraty pracy: WYSOKOŚĆ SKŁADKI MIESIĘCZNEJ = 0,18 % x  kwota kredytu  brutto ( do 65 roku życia)

Ubezpieczenie na życie:

 • wysokość składki  ubezpieczeniowej zależy od wieku Ubezpieczonego, okresu ubezpieczenia , kwoty kredytu brutto oraz taryfy :

– wiek 65-70: Stawka 0,42%

– wiek 71-75: Stawka 0,50%

– wiek 76-80: Stawka 0,65%

 • WYSOKOŚĆ SKŁADKI MIESIĘCZNEJ = stawka  % x kwota kredytu

Oferta kredytu może nadal wydawać się dość atrakcyjna i co istotne to fakt, że bank premiuje swoich stałych klientów co należy do rzadkości w obecnym czasie w innych bankach. Oferta jednak została jednocześnie pokomplikowana i wydaje się nie być już tak przejrzysta jak poprzednia.