Kredyt FAIR w Idea Bank – jakie rodzaje?

Rodzina kredytów FAIR w Idea Banku to 3 różne rodzaje kredytu, gdzie w tabeli opłat i prowizji przeważają zera.

W dniu wczorajszym Idea Bank wprowadził do swojej oferty kredyt FAIR – limit w rachunku. O kredytach z „rodziny” FAIR już pisaliśmy na stronach serwisu Finanse w firmie. Ten rodzaj kredytów charakteryzuje się przede wszystkim oprocentowaniem równym „zero”. Limit w rachunku jest wyjątkiem w tej grupie produktów…

W przypadku limitu zera pojawiają się w innych składowych kredytu w tabeli opłat i prowizji. Sam kredyt (limit w rachunku) ma ewidentnie znaczenie marketingowe dla banku. O samych warunkach limitu oraz innych produktach kredytowych FAIR pisaliśmy już wcześniej. Kredyty FAIR mają charakteryzować się przejrzystością warunków i to faktycznie robią. Dla pewnej grupy osób – klientów z dobrą historią kredytową mogącymi się pochwalić dobrymi wynikami finansowymi – kredyty te będą naprawdę atrakcyjne, ale jednocześnie dla klientów mniej rzetelnych mogą okazać się bardzo drogie.

Limit jest faktycznie tani…a przynajmniej w promocji. Ta trwa przez pierwsze 6 miesięcy, co będzie później i jakie warunki zaproponuje bank klient będzie informowany na 60 dni przed końcem okresu promocyjnego. Warto podkreślić, że warunki te nie są znane i będą proponowane każdemu klientowi indywidualnie.

Niespełnienie warunków zapisanych w umowie może okazać się dotkliwe dla kieszeni klienta. W przypadku limitu jednym z warunków jest utrzymanie miesięcznych obrotów na rachunku – min. 50% jego wysokości. Jeżeli ten warunek nie zostanie przez klienta spełniony bank podniesie marżę kredytową o 5 p.p. do poziomu 8,2%. W przypadku kredytów ratalnych FAIR – zarówno obrotowym jak i inwestycyjnym – konieczne jest zapewnienie obrotu minimum 3-krotności raty. Za niespełnienie tego warunku bank może pobrać w sumie maksymalnie 10% (3,33% za jeden miesiąc) kary umownej od wartości kredytu netto. Co istotne, wpływy na rachunek nie mogą pochodzić z innych rachunków klienta, a od kontrahentów. To dość istotny zapis.

Co więcej, bank w przypadku kredytów ratalnych pobiera kaucję – 10% kredytu netto. Jest ona wypłacana po 12 miesiącach pod warunkiem, że kredyt jest obsługiwany prawidłowo. Właściwie jak w przypadku każdego kredytu czy zobowiązania, jeżeli jest ono regulowane zgodnie z warunkami umowy to i klient i bank są zadowoleni. Jednak nie przestrzeganie warunków przez klienta może w przypadku kredytu FAIR drogo kosztować.

Cechy produktuObrotowyInwestycyjnyLimit w rachunku
Rodzaj kredyturatalnyratalnylimit w rachunku
Cel kredytubieżący związany z działalnościąinwestycyjny, ale niezabezpieczonyna działalność bieżącą
Max kwota300 tys złotych500 tys złotych50 tys złotych, nie więcej niż 1 średniomiesięczny przychód
Max okres37 miesięcy + 35 miesięcy (opcja)72 miesiące6 miesięcy + możliwość przedłużenia na kolejne 12 miesięcy
Prowizja za weryfikację działalności5%%0%
Prowizja za uruchomienie11 - 59%34%0
Prowizja za przedłużenie11 - 39%brak możliwościustalana indwywidualnie
Prowizja za wcześniejszą spłatę000
Oprocentowanie004,99%
Dodatkowe zabezpieczenienie wymagane, możliwość skorzystania z PLD w opcjinie wymagane, możliwość skorzystania z PLD w opcjinie wymagane, możliwość skorzystania z PLD w opcji
Wymagany obrót na rachunku3-krotność raty3-krotność raty50% limitu
Opłaty karne za niespełnienie warunkówmax. 10% w pierwszych 12 miesiącachmax. 10% w pierwszych 12 miesiącachpodniesienie marży o 5 p.p. - czyli do 8,2%
Kaucja10%10%brak

Bank zapowiada ogólnopolską reklamę nowego produktu czyli limitu w rachunku FAIR. Poniżej można zobaczyć zapowiedź reklamy dostępną na kanale banku w serwisie YouTube.