Kredyt FAIR w Idea Bank – jakie rodzaje?

Rodzina kredytów FAIR w Idea Banku to 3 różne rodzaje kredytu, gdzie w tabeli opłat i prowizji przeważają zera.

W dniu wczorajszym Idea Bank wprowadził do swojej oferty kredyt FAIR – limit w rachunku. O kredytach z „rodziny” FAIR już pisaliśmy na stronach serwisu Finanse w firmie. Ten rodzaj kredytów charakteryzuje się przede wszystkim oprocentowaniem równym „zero”. Limit w rachunku jest wyjątkiem w tej grupie produktów…

W przypadku limitu zera pojawiają się w innych składowych kredytu w tabeli opłat i prowizji. Sam kredyt (limit w rachunku) ma ewidentnie znaczenie marketingowe dla banku. O samych warunkach limitu oraz innych produktach kredytowych FAIR pisaliśmy już wcześniej. Kredyty FAIR mają charakteryzować się przejrzystością warunków i to faktycznie robią. Dla pewnej grupy osób – klientów z dobrą historią kredytową mogącymi się pochwalić dobrymi wynikami finansowymi – kredyty te będą naprawdę atrakcyjne, ale jednocześnie dla klientów mniej rzetelnych mogą okazać się bardzo drogie.

Limit jest faktycznie tani…a przynajmniej w promocji. Ta trwa przez pierwsze 6 miesięcy, co będzie później i jakie warunki zaproponuje bank klient będzie informowany na 60 dni przed końcem okresu promocyjnego. Warto podkreślić, że warunki te nie są znane i będą proponowane każdemu klientowi indywidualnie.

Niespełnienie warunków zapisanych w umowie może okazać się dotkliwe dla kieszeni klienta. W przypadku limitu jednym z warunków jest utrzymanie miesięcznych obrotów na rachunku – min. 50% jego wysokości. Jeżeli ten warunek nie zostanie przez klienta spełniony bank podniesie marżę kredytową o 5 p.p. do poziomu 8,2%. W przypadku kredytów ratalnych FAIR – zarówno obrotowym jak i inwestycyjnym – konieczne jest zapewnienie obrotu minimum 3-krotności raty. Za niespełnienie tego warunku bank może pobrać w sumie maksymalnie 10% (3,33% za jeden miesiąc) kary umownej od wartości kredytu netto. Co istotne, wpływy na rachunek nie mogą pochodzić z innych rachunków klienta, a od kontrahentów. To dość istotny zapis.

Co więcej, bank w przypadku kredytów ratalnych pobiera kaucję – 10% kredytu netto. Jest ona wypłacana po 12 miesiącach pod warunkiem, że kredyt jest obsługiwany prawidłowo. Właściwie jak w przypadku każdego kredytu czy zobowiązania, jeżeli jest ono regulowane zgodnie z warunkami umowy to i klient i bank są zadowoleni. Jednak nie przestrzeganie warunków przez klienta może w przypadku kredytu FAIR drogo kosztować.

[vc_table][b;11px;bg#eac935]Cechy%20produktu,[b;11px;bg#eac935]Obrotowy,[b;11px;bg#eac935]Inwestycyjny,[b;11px;bg#eac935]Limit%20w%20rachunku|[11px;b]Rodzaj%20kredytu,[11px]ratalny,[11px]ratalny,[11px]limit%20w%20rachunku|[11px;b]Cel%20kredytu,[11px]bie%C5%BC%C4%85cy%20zwi%C4%85zany%20z%20dzia%C5%82alno%C5%9Bci%C4%85,[11px]inwestycyjny%2C%20ale%20niezabezpieczony,[11px]na%20dzia%C5%82alno%C5%9B%C4%87%20bie%C5%BC%C4%85c%C4%85|[11px;b]Max%20kwota,[11px]300%20tys%20z%C5%82otych,[11px]500%20tys%20z%C5%82otych,[11px]50%20tys%20z%C5%82otych%2C%20nie%20wi%C4%99cej%20ni%C5%BC%201%20%C5%9Bredniomiesi%C4%99czny%20przych%C3%B3d|[11px;b]Max%20okres,[11px]37%20miesi%C4%99cy%20%2B%2035%20miesi%C4%99cy%20(opcja),[11px]72%20miesi%C4%85ce,[11px]6%20miesi%C4%99cy%20%2B%20mo%C5%BCliwo%C5%9B%C4%87%20przed%C5%82u%C5%BCenia%20na%20kolejne%2012%20miesi%C4%99cy|[11px;b]Prowizja%20za%20weryfikacj%C4%99%20dzia%C5%82alno%C5%9Bci,[11px]5%25,[11px]%25,[11px]0%25|[11px;b]Prowizja%20za%20uruchomienie,[11px]11%20-%2059%25,[11px]34%25,[11px]0|[11px;b]Prowizja%20za%20przed%C5%82u%C5%BCenie,[11px]11%20-%2039%25,[11px]brak%20mo%C5%BCliwo%C5%9Bci,[11px]ustalana%20indwywidualnie|[11px;b]Prowizja%20za%20wcze%C5%9Bniejsz%C4%85%20sp%C5%82at%C4%99,[11px]0,[11px]0,[11px]0|[11px;b]Oprocentowanie,[11px]0,[11px]0,[11px]4%2C99%25|[11px;b]Dodatkowe%20zabezpieczenie,[11px]nie%20wymagane%2C%20mo%C5%BCliwo%C5%9B%C4%87%20skorzystania%20z%20PLD%20w%20opcji,[11px]nie%20wymagane%2C%20mo%C5%BCliwo%C5%9B%C4%87%20skorzystania%20z%20PLD%20w%20opcji,[11px]nie%20wymagane%2C%20mo%C5%BCliwo%C5%9B%C4%87%20skorzystania%20z%20PLD%20w%20opcji|[b;11px]Wymagany%20obr%C3%B3t%20na%20rachunku,[11px]3-krotno%C5%9B%C4%87%20raty,[11px]3-krotno%C5%9B%C4%87%20raty,[11px]50%25%20limitu|[b;11px]Op%C5%82aty%20karne%20za%20niespe%C5%82nienie%20warunk%C3%B3w,[11px]max.%2010%25%20w%20pierwszych%2012%20miesi%C4%85cach,[11px]max.%2010%25%20w%20pierwszych%2012%20miesi%C4%85cach,[11px]podniesienie%20mar%C5%BCy%20o%205%20p.p.%20-%20czyli%20do%208%2C2%25|[b;11px]Kaucja,[11px]10%25,[11px]10%25,[11px]brak[/vc_table]

Bank zapowiada ogólnopolską reklamę nowego produktu czyli limitu w rachunku FAIR. Poniżej można zobaczyć zapowiedź reklamy dostępną na kanale banku w serwisie YouTube.

2 KOMENTARZE

  1. a gdziie haczyk Panie analityku ? Monit w wys 200 zł co miesiąc, wynikający z tabeli prowizji i opłat za brak obrotów na koncie. Prosze nie worowadzć ludzi w błąd.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here