Kredyt dla wolnych zawodów w Deutsche Banku

Kilka dni temu w serwisie Finanse w firmie zamieszczony został wpis na temat kredytów dla tzw. wolnych zawodów. Nie minął tydzień, a w Deutsche Banku (DB) nastąpiły dość istotne zmiany. Kredyt dla profesjonalistów w Deutsche Banku.

DB od niemalże od zawsze miał w ofercie produkty kredytowe dla wolnych zawodów. Zarówno kredyty osobiste jak i te firmowe. Od dłuższego już czasu w ofercie banku był kredyt dla profesjonalistów, który przedstawiciele wolnych zawodów (lekarz, adwokat, notariusz etc) mogli otrzymać bez przedstawiania dodatkowych dokumentów dochodowych. Teraz bank wprowadził kilka zmian w ofercie. Przede wszystkim została rozszerzona lista zawodów m.in o:

 • zarządcę nieruchomości
 • pielęgniarkę / położną
 • tłumacza przysięgłego
 • architekta
 • informatyka

Lista jest znacznie dłuższa, a samo rozszerzenie obejmuje 15 zawodów. Obecnie jest tożsama z listą profesjonalistów dla kredytu gotówkowego. Pełna lista tutaj.

W ofercie banku istnieją dwa różne kredyty firmowe dla wolnych zawodów:

 • Kredyt dla Profesjonalistów – kredyt bez zabezpieczenia związany z rozwojem działalności
 • Biznes Hipoteka dla Profesjonalistów – kredyt z zabezpieczeniem hipotecznym

Jak pisaliśmy na początku tygodnia Deutsche Bank posiada firmowy kredyt dla wolnych zawodów na tzw. oświadczenie. Niestety bank wycofał taką możliwość wnioskowania o kredyt. Obecnie wszyscy przedstawiciele wolnych zawodów muszą przedstawić aktualne dokumenty finansowe. Jednocześnie bank wprowadza możliwość wnioskowania o kredyt wyliczając zdolność na podstawie prognozy przyszłych dochodów. Co więcej bank ograniczył maksymalny wiek kredytobiorcy do 60 lat.

Co charakteryzuje oba kredyty dla wolnych zawodów w Deutsche Banku:

Kredyt dla Profesjonalistów

 • kwota kredytu aż do 400 000 PLN,
 • okres kredytowania do 10 lat, to najistotniejsza zmiana w poprzedniej wersji bank udzielał kredytu na maksymalnie 8 lat.
 • cel związany z rozwojem prowadzonej działalności gospodarczej lub refinansowanie kredytów
 • uproszczona procedura przyznawania kredytu,
 • brak konieczności dostarczania zaświadczenia o niezaleganiu wobec ZUS i US (wystarczy oświadczenie klienta)

Biznes Hipoteka dla Profesjonalistów

 • kwota kredytu aż do 2 000 000 PLN
 • okres kredytowania do 15 lat
 • uproszczona procedura (do 1 mln PLN)
 • brak wymaganego wkładu własnego oraz biznes planu
 • brak konieczności dostarczania zaświadczenia o niezaleganiu wobec ZUS i US
 • możliwość finansowania dowolnego celu związanego z prowadzoną działalnością
 • CO WAŻNE zabezpieczenie na nieruchomości mieszkalnej oraz niemieszkalnej- w tym możliwość zabezpieczenia na nieruchomości osoby trzeciej

Jakiś czas temu Deutsche Bank informował, że strategia banku będzie skupiona wokół kredytów dla firm i przez takie zmiany wydają się mieć to potwierdzenie. Co więcej, kredyty dla firm w Deutsche Banku charakteryzują się stosunkowo niskim kosztem.