kredyt dla młodej firmy

Młode firmy często szukają wsparcia dla swojej działalności w postaci kredytów. Niestety wybór oferty jest mocno ograniczony. Kredyt firmowy dla młodej firmy jest dostępny tylko w kilku bankach. Sprawdzamy ile trzeba prowadzić firmę by móc starać się o kredyt na działalność bieżącą firmy.

Banki niechętnie finansują nowe działalności. Każdy bank inaczej postrzega termin młodej firmy. Dla jednych będzie to start up dla innych firma z kilkunastomiesięcznym nieprzerwanym stażem działalności. Pewnym wyjątkiem są przedsiębiorcy wykonujący tzw. wolny zawód, czyli prawnicy, lekarze etc. Ich banki traktują łagodniej. Jeżeli jednak nie jesteś lekarzem lub notariuszem – musisz spełnić bardziej rygorystyczne wymagania.

Dla młodych firm zdecydowanie łatwiej dostępny jest leasing. Jeżeli przedsiębiorca planuje zakup środków trwałych z wnioskowanego finansowania zewnętrznego to powinien brać również taki jego rodzaj. Jednak w przypadku leasingu zazwyczaj będzie potrzebny odpowiedni dla danego przedmiotu wkład własny.

Czy firma z półrocznym stażem może szukać kredytu? Tak, ale wybór ofert jest bardzo ograniczony. Kredyt dla młodej firmy w swojej ofercie mają BIZ Bank, Alior Bank i Idea Bank. Na tym praktycznie koniec, z nielicznymi wyjątkami opisanymi w poniższej tabeli. Teoretycznie można udać się jeszcze do doradcy PKO BP, gdzie każdy wnioskodawca jest traktowany indywidualnie. Koniecznym jest powiedzieć, że oferty dostępne w BIZ Banku i Aliorze dotyczą tylko jednego rodzaju kredytu – dla start-upów. Idea Bank natomiast oferuje już pełną gamę swoich produktów.

Jak można przypuszczać, z racji małego wyboru oferta kredytowa nie będzie rewelacyjna. Niezaprzeczalnym atutem wnioskodawcy będzie posiadanie zabezpieczenie dla kredytu. Najlepiej w postaci nieruchomości mieszkalnej. O kredyt powinno być łatwiej, a i warunki kredytowe nieco lepsze.

Zdecydowana większość banków wymaga prowadzenia działalności przez minimum 12 miesięcy. Przedsiębiorca ma wtedy możliwość skorzystania z całej puli oferowanych przez dany bank produktów.

Minimalny staż działalności to jednak nie wszystko. Firma starająca się o kredyt musi mieć zdolność kredytową do obsługi danego zobowiązania, czyli mieć odpowiednio wysokie przychody i dochody, które pozwolą na bieżącą i terminową obsługę kredytu. O tym również należy pamiętać, kredyt dla młodej firmy to również nowe dodatkowe koszty, a w dużej ilości przypadków przychody firmy zaczynają się pojawiać po jakimś czasie, niekiedy po kilku miesiącach. Dlatego banki niechętnie udzielają kredytów firmom stosunkowo nowym.

Podsumowując, im firma starsza stażem tym możliwości w uzyskaniu kredytu ma więcej. Dla młodych przedsiębiorców najlepszym rozwiązaniem jest odczekanie, jeżeli to możliwe, przynajmniej 12 pierwszych miesięcy nim będą szukać kredytu. Jeżeli takiej możliwości nie ma to rozwiązaniem jest zaciągnięcie droższego kredytu wcześniej i później próba refinansowania go w innym banku.

[table id=66 /]