pko zainteresowane zakupem raiffeisen, kredyt dla małych firm w Raiffeisen Polbank, Raiffeisen na sprzedaż czy nie, Raiffeisen zmienia politykę kredytową

Oferta na kredyt dla małych firm w Raiffeisen Polbank jest dość bogata. Kilka dni temu pisaliśmy o zmianie polityki kredytowej banku, która znacząco wpływa na zdolność kredytową klientów. Dlatego przedstawiamy pełną ofertę kredytową dla małych firm w Raiffeisen.

Raiffeisen Polbank mimo, że cały czas jest oficjalnie wystawiony na sprzedaż to stale usprawnia swoje produkty dla klientów firmowych. Właściwie od momentu ogłoszenie informacji o chęci sprzedaży polskiego oddziału praktycznie cała oferta banku została zmieniona.

Co wyróżnia ofertę Raiffeisen Polbank dla firm to sposób przyznawania oferty. Bank liczy zdolność kredytową na wszystkie produkty w swojej ofercie. Inaczej mówiąc klient otrzymuje niejako linię kredytową, którą może podzielić na kilka produktów w zależności od swoich potrzeb. Produktów kredytowych bank w ofercie posiada stosunkowo dużo, co jednak może dziwić to brak standardowego kredytu inwestycyjnego dla małych firm.

Właśnie małych firm, czyli jakich. Według banku głównym kryterium jest roczny przychód. O produkty prezentowane w tabeli poniżej może wnioskować każda firma niezależnie od jej formy prawnej:

  • Indywidualna Działalność Gospodarcza (IDG)
  • Spółka cywilna
  • Spółka Jawna
  • Spółka Jawna
  • Spółka z o.o.
  • Spółka Akcyjna

Warunkiem jest wysokość przychodów:

  • minimalnie 50 tys złotych rocznie
  • maksymalnie 6 milionów złotych w przypadku uproszczonej księgowości lub 4 milionów w przypadku pełnej księgowości

Kolejnym warunkiem jest staż działalności:

  • 18 miesięcy
  • 6 miesięcy dla wolnych zawodów

W poniższym zestawieniu nie występuje oferta o uproszczonej procedurze. Jest to kredyt udzielany praktycznie tylko na podstawie wyników finansowych z ostatniej deklaracji rocznej PIT. W procedurze uproszczonej po zmianie polityki kredytowej wnioskować można do 100 tys złotych, które tak jak pozostałe wnioski można rozdzielić na kilka produktów.

Dodatkowo bank w swojej ofercie posiada również kartę kredytową, której w poniższej tabeli również zabrakło z racji specyfiki produktu. O karcie kredytowej dla firm z Raiffeisen Polbank można poczytać tutaj.

Poniżej zestawienie, które zawiera wszystkie wersje kredytu dla małych firm w Raiffeisen Polbank dostępne w chwili obecnej. Co istotne marże banku można dodatkowo obniżyć, jeżeli skorzystamy z oferty ubezpieczenia. Wyjątkiem są tutaj spółki z osobowością prawną, w ich przypadku obniżka dotyczy wysokości prowizji za uruchomienie kredytu.

[vc_table][b;bg#bcbcbc]Produkt,[b;bg#bcbcbc]Maksymalny%20okres,[b;bg#bcbcbc]Maksymalna%20kwota,[b;bg#bcbcbc]Mar%C5%BCa%20kredytowa,[b;bg#bcbcbc]Prowizja,Uwagi%20dodatkowe|[bg#e8e8e8]Limit%20w%20rachunku,12%20miesi%C4%99cy,250%20tys%20z%C5%82otych,od%205%25,2%2C5%25,-%20op%C5%82ata%20administracyjna%200%2C11%25%20miesi%C4%99cznie|[bg#e8e8e8]Kredyt%20obrotowy%20(niezabezpieczony),60%20-%2072%20miesi%C4%85ce,250%20tys%20z%C5%82otych,od%205%25,2%2C5%25,-%20raty%20malej%C4%85ce|[bg#e8e8e8]Po%C5%BCyczka%20hipoteczna,180%20miesi%C4%99cy,1%2C2%20mln%20z%C5%82otych,od%204%2C5%25,2%25,-%20raty%20r%C3%B3wne%20lub%20malej%C4%85ce|[bg#e8e8e8]Kredyt%20hipoteczny,180%20miesi%C4%99cy,1%2C2%20mln%20z%C5%82otych,od%204%25,2%25,-%20raty%20r%C3%B3wne%20lub%20malej%C4%85ce|[bg#e8e8e8]Limit%20w%20rachunku%20BGK,24%20miesi%C4%85ce,400%20tys%20z%C5%82otych,od%204%2C5%25,2%25,-%20op%C5%82ata%20administracyjna%200%2C11%25%20miesi%C4%99cznie%2C%20BGK%20-%200%2C5%25%20za%20rok|[bg#e8e8e8]Kredyt%20obrotowy%20ratalny%20BGK,84%20miesi%C4%85ce,400%20tys%20z%C5%82otych,od%204%2C5%25,2%25,BGK%200%2C5%25%20rocznie%2C%20raty%20malej%C4%85ce|[bg#e8e8e8]Kredyt%20inwestycyjny%20BGK,84%20miesi%C4%85ce,500%20tys%20z%C5%82otych,od%204%25,2%25,BGK%200%2C5%25%20rocznie%2C%20raty%20r%C3%B3wne%20lub%20malej%C4%85ce[/vc_table]

Bank dość prężnie wykorzystuje współpracę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Praktycznie każdy kredyt niezabezpieczony można zabezpieczyć gwarancjami BGK. Co istotne, zabezpieczenie BGK nie tylko podnosi zdolność kredytową wnioskodawcy, ale również pozwala na otrzymanie korzystniejszych warunków marżowych, przez co kredyt jest tańszy.