kredyt dla firm, PEKAO finansuje zakup pociągów, kredyt czy leasing

Kredyt i leasing to dwie najpopularniejsze formy finansowania zewnętrznego dla firm. Oba rozwiązania pozwalają na utrzymanie płynności finansowej firmom, które nie chcą angażować wszystkich środków własnych. Który z nich – kredyt czy leasing jest łatwiej dostępny dla firm?

Przy wyborze danego instrumentu finansowego dla firm najważniejsze kryteria to:

  • cel, na jaki finansowania potrzebujemy
  • koszt danego produktu finansowego
  • czas oczekiwania na decyzję
  • wymagane zabezpieczenia
  • dostępność danego produktu

Cel

Przede wszystkim wszystko zależy od celu finansowania. Leasingować obecnie można praktycznie wszystko, ale musi dotyczyć on konkretnej „rzeczy” (może to być również wartość niematerialna), której zakup finansuje firma leasingowa i ją oddaje do użytkowania leasingobiorcy. Kredyt w przeciwieństwie do leasingu może być wykorzystany na dowolny cel związany z działalnością firmy.

Koszty

Wyróżniamy dwa rodzaje leasingu – operacyjny oraz finansowy. Podstawowa różnica między nimi to kwestia odpisów amortyzacyjnych. W przypadku leasingu operacyjnego amortyzacji dokonuje firma leasingowa, natomiast w finansowym – leasingobiorca (czyli korzystający). W przypadku kredytu odpisów amortyzacyjnych zawsze dokonuje kredytobiorca. Dlatego tylko w leasingu operacyjnym cała rata może być kosztem uzyskania przychodu, a w przypadku leasingu finansowego i kredytu – jedynie część odsetkowa raty.

W przypadku leasingu operacyjnego istotnym elementem jest minimalny czas jego trwania. Wynika to z przepisów. Umowa nie może być krótsza niż 40% normatywnego czasu amortyzacji. W przypadku kredytu lub leasingu finansowego tego wymogu nie ma – umowa może być krótsza.

Biorąc pod uwagę koszty miesięczne, w sensie wysokości miesięcznych rat, kredyt zazwyczaj można rozłożyć na okres dłuższy niż leasing. Co przy niskich stopach procentowych może być tańszym rozwiązaniem w ujęciu miesięcznym – choć koszt całkowity może okazać się wyższy.

Cena obu rozwiązań zależy od konkretnych przypadków oraz instytucji udzielających finansowania, dlatego trudno jednoznacznie wskazać, które rozwiązanie jest faktycznie tańsze.

Czas oczekiwania na decyzję

Wszystko zależy od przedmiotu leasingu oraz celu kredytu, ale w zdecydowanej większości przypadków czas oczekiwania na decyzję otrzymania leasingu jest zdecydowanie krótszy. Zwłaszcza przy przedmiotach łatwo zbywalnych jak pojazdy czy maszyny. Wynika to przede wszystkim z procedur, formy własności oraz analizy ryzyka. Leasing jest również popularny ze względu na tzw. procedurę uproszczoną, gdzie firmy leasingowe nie wymagają dokumentów finansowych firmy, co znacznie przyspiesza podpisanie umowy.

Wymagane zabezpieczenia

Zazwyczaj przedmiot leasingu jest jedynym zabezpieczeniem umowy leasingowej. W przypadku kredytu – zwłaszcza na wyższe kwoty banki wymagają dodatkowych zabezpieczeń (gwarancje BGK, nieruchomości lub ruchomości).

Dostępność

Leasing jest zazwyczaj jedyną formą finansowania środka trwałego dla młodych firm – 3 do 6 miesięcy. Kredyt bankowy jest dostępny zazwyczaj od minimum 12 miesięcy działania firmy. W niektórych przypadkach nawet taki okres jest za mały. Poza minimalnym okresem funkcjonowania firmy, trzeba mieć zdolność kredytową oraz brak zaległości w ZUS czy US. W przypadku leasingu (w wspomnianej procedurze uproszczonej) możliwe jest uzyskanie finansowania bez tych dokumentów. Dlatego leasing jest zdecydowanie bardziej dostępny dla większej grupy firm.