koszty kredytu w kosztach firmy

Koszt kredytu często jest przyczyną odłożenia planów na przyszłość dla wielu osób, w tym przedsiębiorców i firm. Właśnie z powodu kosztów finansowania Wielu przedsiębiorców decyduje się na finansowanie inwestycji w firmie z własnych środków. Jednak w przypadku kredytów firmowych niektóre koszty można wliczyć w koszty działalności.

Koszty kredytu w kosztach firmy.

W odróżnieniu od osób prywatnych, przedsiębiorcy mają możliwość obniżyć sobie koszty danego kredytu. Warunkiem takiego rozwiązania jest przeznaczenie środków z kredytu na cel związany z prowadzeniem działalności. W bankach istnieje rozróżnienie kredytu dla firmy oraz kredytu dla osoby indywidualnej. Oba rodzaje różnią się procedurami oraz warunkami. Dla Urzędu Skarbowego sama nazwa kredytu nie ma znaczenia. Liczy się faktyczne przeznaczenie środków kredytowych.

Możliwość „wrzucenia” kosztów kredytu w koszty uzyskania przychodu powoduje w efekcie zmniejszenie się dochodu, który podlega opodatkowaniu. W ten sposób przedsiębiorcy zostaje część pieniędzy w kieszeni. Nie zawsze jednak koszty kredytu w kosztach firmy możemy uwzględnić.

Do kosztów uzyskania przychodu nie można wliczyć całej raty kredytowej, a jedynie jej część odsetkową. Ale na tym nie koniec. Kosztem uzyskania przychodu będą również wszelkie opłaty okołokredytowe związane z danym kredytem:

  • prowizja za uruchomienie
  • opłata za rozpatrzenie wniosku
  • koszty ubezpieczenia kredytu
  • prowizje za wcześniejsze spłaty kredytu
  • opłaty za zarządzanie i administrowanie kredytem
  • koszty prowadzenia konta
  • koszty prowadzenia karty kredytowej etc.

W praktyce tylko kapitał, który pozyskaliśmy w wyniku zaciągniętego kredytu nie będzie kosztem firmy. Kosztem kredytu będzie również opłata doradcza – zarówno pobierana przez bank jak również pobierana przez firmy pośredniczące. Podstawą jej odliczenia, jeżeli nie jest uwzględniona w umowie, będzie faktura VAT wystawiona przez firmę pośrednictwa lub doradztwa.

Należy jednak pamiętać, że w koszty uzyskania przychodu przedsiębiorca – kredytobiorca może wpisać jedynie te koszty danego kredytu, który został wykorzystany na cel związany z działalnością gospodarczą oraz skutkował osiągnięciem przychodu. Nie jest istotne czy kredyt nazwany przez bank jest firmowy czy osobisty. Liczy się efekt dysponowania zdobytymi środkami. Jeżeli przedsiębiorca skorzysta z kredytu dla firm z danego banku (bo np. łatwiej lub wygodniej było mu go uzyskać), a środki przeznaczy np. na wycieczkę rodzinną to kosztów takiego kredytu nie może zgodnie z prawem uznać za koszt uzyskania przychodu.