Wyniki banków po III kwartale

Stopniowo prezentowane zostają finansowe wyniki banków po III kwartale 2015. Nie wszystkie instytucje opublikowały swoje prezentacje, ale z tych, które już to zrobiły można zauważyć, że był to dobry czas dla polskiego rynku bankowego.

Praktycznie wszystkie banki pochwaliły się zyskami. Żaden nie odnotował straty. Wyjątkiem może być tutaj Bank Ochrony Środowiska (BOŚ), który sam wypracował zysk, ale grupa, której jest częścią odnotowała stratę. Podobnie jak w poprzednim kwartale.

BOŚ odnotował szczególnie duży wzrost wśród kredytów korporacyjnych – wzrost o 28%. Bank odnotował zysk jednostkowy wielkości blisko 11 mln złotych, natomiast cała grupa odnotowała stratę blisko 5 mln złotych. Bank pozostaje niekwestionowanym liderem tzw. kredytów eko, czyli przeznaczonych na inwestycje ekologiczne.

Z dostępnych danych po III kwartale mamy jeszcze wyniki Alior Banku, ING Banku Śląskiego, Grupy Getin Holding. Wszystkie odnotowały wcześniej wspomniany zysk.

Alior Bank połączył się w tym czasie z Meritum Bankiem. Marka Meritum zniknęła z rynku. Fuzja operacyjna była najszybciej przeprowadzoną fuzją na rynku, co może dowodzić, że bank jest dobrze przygotowany na przejęcia kolejnych podmiotów i budowę jednego z największych banków w Polsce. Przychody banku wzrosły o 16% w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym i wyniosły blisko 1,6 mld złotych. Kredyty i depozyty wzrosły odpowiednio o 29 i 39% rok do roku. Obecne aktywa banku plasują go na 13. miejscu w kraju.

Grupa Getin Holding, czyli banki Getin Noble Bank (GNB) i Idea Bank. Oba banki zyskały, a zysk grupy w III kwartale wyniósł 46,5 mln złotych. Bardzo dobre wyniki prezentuje Idea Bank, który od początku roku zarobił prawie 267 mln złotych.

ING odnotował przychody w wysokości ponad 2,8 mld złotych po 3 pierwszych kwartałach 2015. Oznacza to wzrost o 5% rok do roku. Zysk netto banku to ponad 921 mln złotych. Bank po 3 kwartałach 2015 obsługuje już łącznie 4 mln klientów. W stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym wartość kredytów wzrosła o ponad 20%, natomiast depozytów o 18%.

Podsumowując, banki zarabiają i co widać po prezentowanych wynikach zarabiają coraz więcej. Nawet w czasie niskich stóp procentowych, trudnych dla rynku finansowego czasu (co jest podkreślane przez przedstawicieli banków).