księgowość online, kalkulator kredytowy, kalkulator kosztu kredytu firmowego

Serwis Finanse w firmie oddaje nowszą ulepszoną i chyba bardziej czytelną wersję kalkulatora kredytowego. Jest to uniwersalna wersja kalkulatora, który przeliczy wartość raty oraz całkowity koszt kredytu ratalnego, niezależnie od jego rodzaju.

Kalkulator jest zapisany w pliku programu Excel. Kalkulator przeliczy wysokość raty stałej oraz malejącej, koszt odsetkowy kredytu w danym czasie oraz całkowity koszt kredytu. Istniej również możliwość przeliczenia kosztu odsetkowego w pierwszych wybranych miesiącach – gdybyśmy chcieli zsumować kwotę odsetek od 1 do x danej raty.

Jak korzystać z kalkulatora:

  • wypełniamy tylko komórki oznaczone kolorem żółtym – pozostałe komórki nie są edytowalne.
  • musimy znać oprocentowanie roczne kredytu – wpisujemy je w pierwszą komórkę
  • wybieramy ilość rat
  • wpisujemy kwotę netto kredytu – czyli kwotę pieniędzy, który otrzymujemy fizycznie od banku – bez prowizji czy ubezpieczenia lub innych dodatkowych opłat
  • w polu prowizja wpisujemy – wartość prowizji wyrażonej w procentach
  • ubezpieczenie – wpisujemy procentową wartość ubezpieczenia miesięcznego. WAŻNE – większość banków oblicza wartość ubezpieczenia według wzoru – kwota kredytu netto x procent ubezpieczenia (miesięczny) x ilość rat. Ta kwota powiększa wartość kredytu. Jeżeli dany bank nie dodaje kwoty ubezpieczenia do kwoty kredytu, a liczy ją na przykład od salda zadłużenia pozostającego do spłaty – wtedy pole pozostawiamy puste lub wpisujemy 0.
  • jeżeli występują opłaty dodatkowe – np. w Deutsche Banku występuje opłata za rozpatrzenie wniosku w stałej wysokości 1200 złotych niezależnie od wysokości zaciąganego kredytu – wpisujemy tę wartość w odpowiednim polu poniżej kwoty kredytu netto

Co istotne kalkulator liczy prowizję od kwoty netto, czyli od wartości którą faktycznie pożyczamy. Niestety niektóre banki liczą prowizję od kwoty brutto, co jest mniej korzystne dla klienta. Jednak różnice nie będą w istotny sposób wpływały na wysokość raty czy koszt kredytu.

Zachęcamy do testowania kalkulatora kredytowego, pozwoli on przede wszystkim na przeliczenie oferty albo zorientowanie się jaki będzie koszt kredytu, który planujemy zaciągnąć.

Kalkulator kredytowy można pobrać z poniższego linka.

kalkulator kredytowy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here