Spotkanie Liderów Bankowości i Ubezpieczeń

  5 października 2016

  09:00 / 16:00

  Mazowieckie

  XII Warsaw International Banking Summit to już dwunasta edycja cyklicznej, prestiżowej konferencji Banking Forum. Jest to wydarzenie, w którym od początku udział biorą kluczowe osobistości funkcjonujące w sektorze bankowym i ci, którzy tworzą uwarunkowania dla sektora (przedstawicieli administracji centralnej, regulatora) oraz dostawców rozwiązań i firmy współpracujące z bankami.

  Celem Forum jest zgromadzenie wszystkich kluczowych osób mających wpływ na rozwój sektora bankowego, umożliwienie uczestnikom lepszego zrozumienia zachodzących zmian, jak też zacieśnienie kontaktów pomiędzy dotychczasowymi partnerami biznesowymi oraz nawiązania nowych kontaktów z potencjalnymi partnerami. To także miejsce spotkań i dialogu biznesu z administracją. Mocno ugruntowana pozycja, poparta jedenastoma przeprowadzonymi w sukcesem edycjami, czyni Forum regularnym miejscem spotkań najważniejszych osób, które podsumowują ostatnie miesiące, analizują następujące zmiany i trendy, dyskutują o rekomendacjach na przyszłość.

  Podczas każdej edycji wydarzenia eksperci oraz autorytety z rynku bankowego dyskutują nad tematyką dotyczącą aktualnych problemów, wyzwań globalnych i lokalnych oraz najważniejszych bieżących zagadnień z rynku bankowego. Zakres merytoryczny współkreowany jest przez Radę Programową pod przewodnictwem Pana Mariusza Grendowicza. W jej skład wchodzą prezesi banków, przedstawiciele administracji oraz największych dostawców usług i rozwiązań. Grono prelegentów stanowią ponadto uznani eksperci oraz autorytety reprezentujące sektor bankowy i pokrewne.

  Wszystko to sprawia, ze Banking Forum jest unikalną i prestiżową platformą wymiany poglądów dla wyżej wymienionych interesariuszy. Projekt realizowany jest symultanicznie w ramach jesiennego Spotkania Liderów 2016 Bankowości i Ubezpieczeń, razem z VIII Insurance Forum. Połączenie tych wydarzeń pokrywa wszystkie najważniejsze problemy, z jakimi boryka się sektor finansowy. Gwarantuje również obecność najważniejszych przedstawicieli wszystkich wyżej wymienionych branż.

   

  VIII Insurance Forum to prestiżowe spotkanie liderów branży ubezpieczeniowej, miejsce wymiany wiedzy, doświadczeń i dyskusji o przyszłości rynku ubezpieczeniowego. Jest to wydarzenie przeznaczone nie tylko dla stricte ubezpieczeniowców, ale dla wszystkich zainteresowanych tym, co się dzieje i może się dziać w przyszłości w branży usług finansowych. Siedem poprzednich edycji sprawiło, że Forum na stałe wpisało się w kalendarz najważniejszych wydarzeń dla kluczowych uczestników sektora i stanowi doskonałą okazję do dalszych dyskusji dotyczących najistotniejszych kwestii, problemów, szans i wyzwań stojących przed branżą ubezpieczeniową.

  Najwyższą adekwatność, aktualność i istotność omawianych zagadnień gwarantuje Rada Programowa pod przewodnictwem Pana Artura Olecha. Konferencja jest miejscem debaty merytorycznej, integracji środowiska ubezpieczeniowego, ale także wymiany najlepszych praktyk i wypracowywania rozwiązań dla aktualnych wyzwań. Podejmowane w ramach wydarzenia dyskusje dotyczą najistotniejszych zmian zachodzących na rynku, analizy trendów oraz wyznaczania nowych modeli biznesowych.

  Każda edycja to także pełna frekwencja – obecność najważniejszych osób ze strony rynku, regulatora, rzecznika finansowego, izb. Obecne są także tematy bardzo istotne dla połączonych rynków: bankowego i ubezpieczeniowego. Udział reprezentatywnego grona kluczowych przedstawicieli branży, nauki i administracji pozwala na holistyczne spojrzenie na rynek ubezpieczeń.

  Projekt realizowany jest symultanicznie w ramach jesiennego Spotkania Liderów 2016 Bankowości i Ubezpieczeń, razem z XII Warsaw International Banking Summit – Banking Forum. Połączenie tych wydarzeń pokrywa wszystkie najważniejsze problemy, z jakimi boryka się sektor finansowy. Gwarantuje również obecność najważniejszych przedstawicieli wszystkich wyżej wymienionych branż.