RPO WD Działanie 3.2 Efektywność energetyczna w MŚP

  Programy Dolnośląskie

  8 sierpnia 2016

  Dolnośląskie

  • Dolnośląskie
  Czas naboru wniosków

  08-08-2016 do 09-09-2016

  Instytucja Pośrednicząca

  Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

  Opis

  3.2.A. Głęboka modernizacja energetycznej obiektów, w tym wymiana lub modernizacja źródła energii, mająca na celu
  zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej z
  ewentualnym uwzględnieniem OZE (z wyłączeniem źródeł w układzie wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji).

  3.2.B. Wsparcie instalacji odzyskujących ciepło odpadowe zgodnie z definicją w dyrektywie 2012/27/UE.

  3.2.C. Zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwie (w tym modernizacja i rozbudowa linii
  produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie oraz wprowadzenie systemów zarządzania energią).

  Typ beneficjenta: MŚP, producenci rolni, przedsiębiorstwa z większościowym udziałem JST (ten typ beneficjenta może ulec zmianie, ze względu na trwające prace nad linią demarkacyjną i możliwe jej modyfikacje).

   

  Kryteria:

  1. Preferowane będą projekty:

  • których efektem realizacji będzie oszczędność energii na poziomie nie mniejszym niż 60 %;
  • wykorzystujące odnawialne źródła energii;
  • w których wsparcie udzielane jest poprzez przedsiębiorstwa usług energetycznych.

  2. Warunkiem wstępnym realizacji inwestycji będzie przeprowadzenie audytu energetycznego.