RPO WD Działanie 1.4.1 Promocja Dolnośląskich przedsiębiorstw na rynkach krajowych i zagranicznych oraz oferty gospodarczej regionu

  Programy Dolnośląskie

  Do potwierdzenia

  Dolnośląskie

  • Dolnośląskie
  Czas naboru wniosków

  sierpień 2016 - DO POTWIERDZENIA

  RPO 1.4.1

  Na co ?(m.in.): tworzenie nowych modeli biznesowych małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) (m.in. stworzenie długoterminowych strategii biznesowych i krótkoterminowych Planów rozwoju eksportu); zwiększenie międzynarodowej ekspansji MSP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych; wsparcie MSP w zakresie ekspansji na rynki zewnętrzne; promocja oferty gospodarczej regionu na rynkach krajowych i międzynarodowych.
  Dla kogo?

  małe i średnie przedsiębiorstwa, Lokalne Grupy Działania (LGD) – w zakresie tworzenia i wdrażania nowych modeli biznesowych, zwiększenie i wsparcie międzynarodowej ekspansji MSP

  instytucje otoczenia biznesu, jednostki samorządu terytorialnego (jst) ich związki i stowarzyszenia – w zakresie wsparcia ekspansji MSP na rynki zewnętrzne oraz promocji oferty gospodarczej regionu

  jednostki organizacyjne jst – w zakresie promocja oferty gospodarczej regionu na rynkach krajowych i międzynarodowych

  Nabór dotyczy:

  Promocja dolnośląskich przedsiębiorstw na rynkach krajowych i międzynarodowych oraz oferty gospodarczej regionu:
  a. Wsparcie procesu inwestycyjnego w regionie (np. rozwój zintegrowanego, regionalnego systemu informacji n/t ofert inwestycyjnych w regionie, przygotowanie informacji, prezentacja stref aktywności gospodarczej na zagranicznych targach branżowych).
  b. Promocja gospodarcza regionu w celu przyciągnięcia nowych inwestorów. Promocja dopuszczalna jest w wymiarze krajowym i międzynarodowym, w tym również poprzez działania medialne (informacyjne, promocyjne, edukacyjne).