POIR 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw / 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej

  6 lipca 2016

  00:00

  Cała Polska

  Czas naboru wniosków

  06-07-2016 do 31-10-2016

  Instytucja Pośrednicząca

  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

  Miejsce składania wniosków

  Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie informatycznym IP (Instytucji Pośredniczącej).

  Sposób składania wniosków

  Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie informatycznym IP.

  Kto może składać wnioski?

  O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się duże przedsiębiorstwa (inne niż mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa – MSP).

  Na co można otrzymać dofinansowanie?

  W działaniu 1.1, poddziałaniu 1.1.2 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują eksperymentalne prace rozwojowe związane z wytworzeniem linii pilotażowej.

  Kryteria wyboru projektów

  Kryteria wyboru projektów dostępne są na stronie NCBR.

  Finanse

  Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

  Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

  Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi: 500 000 000 zł, w tym: a) indykatywna kwota środków dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim (kategoria regionów lepiej rozwiniętych) wynosi 50 000 000 zł; b) indykatywna kwota środków dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie (kategoria regionów słabiej rozwiniętych) wynosi 450 000 000 zł.