Dokumenty do kredytu

Podjęcie decyzji, że chcemy skorzystać z kredytu to dopiero początek naszej „przygody” z danym bankiem. Teoretycznie sytuacja jest dość jasna my chcemy kredyt zaciągnąć, a bank chce kredytu udzielić. Tyle w temacie teorii, a jak wygląda cały proces w praktyce? Jakie dokumenty do kredytu powinniśmy przygotować, ile czasu czekać na decyzję, na jakie sytuacje powinniśmy się przygotować?

Im prostszy kredyt (niekoniecznie zawsze, ale zazwyczaj droższy) tym proces powinien przebiegać sprawniej. Prosty kredyt to zwykły kredyt bez zabezpieczenia, na cel dowolny, zazwyczaj spłacany w ratach miesięcznych. Taki odpowiednik kredytu gotówkowego dla osób indywidualnych. Sprawniej nie oznacza ekspresowo. Przedsiębiorca zazwyczaj musi liczyć się z tym, że należy do tej grupy klientów, która musi przedstawić najwięcej dokumentów finansowych, zaświadczeń z urzędów, zaświadczeń z innych banków niż przeciętny Kowalski z umową o pracę.

W zależności od rodzaju kredytu oraz wybranego banku przedsiębiorca zazwyczaj musi przedstawić dokumentów dużo lub bardzo dużo. W przeciwieństwie do zatrudnionych na etacie, którym wystarczy zaświadczenie o zatrudnieniu od pracodawcy zazwyczaj z ostatnich 3 miesięcy przedsiębiorca musi nieprzerwanie prowadzić działalność przez min. 12 miesięcy, a optymalnym okresem jest czas pełnych 2 lat podatkowych. Choć w niektórych przypadkach i taki okres jest za krótki! Na przykład w Credit Agricole pewne branże muszą prowadzić działalność min. 5 lat, żeby starać się o kredyt mieszkaniowy.

Po drugiej stronie osi czasu znajdziemy kilka banków, które zechcą udzielić kredytowania osobom z indywidualną działalnością gospodarczą teoretycznie od pierwszego dnia jej istnienia (realnie od 3 miesiąca), ale ponieważ ryzyko dla banku jest dość duże musimy liczyć się z tym, że kredyt do tanich należeć nie będzie. Takimi bankami są:

 • Idea Bank
 • Credit Agricole
 • BOŚ
 • mBank

Jakie dokumenty musi przedstawić przedsiębiorca, aby kredyt uzyskać? W dużej mierze zależy to od rodzaju kredytu o jaki się stara. Spróbujmy to usystematyzować:

Kredyty prywatne (gdzie indziej zwane osobistymi lub indywidualnymi) gdzie zdolność kredytowa jest liczona z tytułu osiąganego dochodu z działalności gospodarczej, ale kredyt jest przeznaczony na cele prywatne niezwiązane z prowadzoną działalnością:

 • kredyt gotówkowy
 • kredyt hipoteczny

Kredyty firmowe, czyli stricte zaciągane na prowadzoną działalność lub firmę, których cel jest ściśle związany z prowadzoną działalnością:

 • limit w rachunku lub kredyt ratalny na działalność bieżącą
 • kredyty hipoteczne firmowe
 • kredyty inwestycyjne

Jakie dokumenty musi przedstawić przedsiębiorca w takich przypadkach? Podstawowymi dokumentami, które są wspólne z każdym rodzajem kredytu są:

 • dowód osobisty
 • wniosek kredytowy

Tyle jeżeli chodzi o elementy wspólne. Przy kredytach gotówkowych osobistych musimy zazwyczaj składać:

 • PIT za ostatni rok podatkowy
 • dokumenty finansowe za rozliczony okres roku bieżącego np. podsumowanie KPiR
 • szczegółowo rozliczony ostatni miesiąc w przypadku KPiR
 • wyciągi z konta firmowego lub osobistego za ostatnie. 3 miesiące
 • zaświadczenia z US i ZUS o niezaleganiu w płatnościach

Do kredytu mieszkaniowego poza dokumentami związanymi z nieruchomością, które są wspólne z innymi źródłami dochodu dodatkowo będziemy musieli dostarczyć (poza wymienionymi wyżej):

 • PIT-y za ostatnie 2 lata podatkowe
 • niekiedy oprócz PIT-u za rok ubiegły konieczne będzie również dostarczenie podsumowanie narastająco KPiR jeżeli klient rozlicza się z US na zasadach ogólnych
 • wyciągi z kont za ostatnie 6 miesięcy
 • zaświadczenia z ZUS i US są zazwyczaj wymagane do podpisania bądź uruchomienia umowy kredytowej
 • w niektórych przypadkach potrzebne będzie również zaświadczenie z US o wysokości dochodu za rok poprzedni

Wyjątkiem może być tutaj bank ING, który bada zdolność tylko z ostatniego PIT-u i nie wymaga dodatkowego PIT-u za dwa lata wstecz.

Przy kredytach firmowych sytuacja wygląda podobnie, ale również zależy od celu i rodzaju kredytu. Przy prostych kredytach typu linia w rachunku bieżącym czy prostym kredycie ratalnym.

Do kredytu obrotowego zazwyczaj potrzebne będą dokumenty z ostatniego zamkniętego roku podatkowego (PIT) i wyniki bieżące. Czyli dokumenty odpowiadające kredytom prywatnym, natomiast będziemy musieli dostarczyć oprócz dokumentów przy kredycie hipotecznym również:

 • wyciągi z konta firmowego
 • zestawienie amortyzacji oraz środków trawałych
 • opinie bankową z obecnych produktów firmowych

Najwięcej dokumentów będzie potrzebne przy kredycie firmowym inwestycyjnym. Dodatkowo do wszystkich wymienionych wyżej dokumentów dojdą nam:

 • biznes plan
 • często, choć zależy to od rodzaju inwestycji, kontrakty już podpisane z przyszłymi kontrahentami, a w niektórych przypadkach poręczenia firm współpracujących

Wszystkie powyżej opisane sytuacje dotyczą osób, które prowadzą IDG, natomiast udziałowcy w spółkach prawa handlowego muszą liczyć się z faktem, że oprócz własnych dokumentów finansowych przy kredytach prywatnych banki będą chciały poznać szczegółowo kondycję finansową firmy.

Sama analiza kredytowa może trwać nieco dłużej niż u osoby zatrudnionej na etacie ze względu na ilość dokumentów przedstawionych do wniosku. Musimy jeszcze doliczyć czas na ich zebranie, co dodatkowo wydłuży nam czas starania się o kredyt.