Jak wyliczyć poprawnie dofinansowanie MDM od 1 września?

Mieszkanie dla Młodych, program dofinansowania przez państwo zakupu pierwszego mieszkania, cieszył się jak na razie umiarkowanym zainteresowaniem. Od 1 września grupa osób, które będą mogły skorzystać z programu powinna się znacznie zwiększyć, jak również kwota dopłat. Jak poprawnie wyliczyć dofinansowanie MDM?

Obecnie dofinansowanie mieści się w przedziale między 10 a 30%. W zależności czy mamy dzieci oraz jaką ich liczbę. Zmiany po 1 września trochę komplikują wyliczenia dopłat i ich wysokość.

Przede wszystkim dopłata, niezależnie od jej wysokości w procentach, nie dotyczy bezpośrednio wartości nabywanego mieszkania. Czyli nie liczymy np. 10% od mieszkania, które kosztuje 200 tys PLN. Dawałoby to kwotę 20 tys, tak nie jest.

Na wyliczenia dopłaty wpływ ma wielkość nabywanej nieruchomości, cena za metr kwadratowy oraz wysokość dofinansowania MDM od 1 września.

Rodziny wielodzietne (min. 3 dzieci) mają dofinansowanie w wysokości 30% podczas gdy osoby z 2 dzieci – 20%. Nie oznacza to jednak, że różnica w kwocie dofinansowania będzie równa 10%, zazwyczaj będzie to więcej. Dlaczego? Przy 3 i więcej dzieci MDM dofinansowuje do 65 m2, podczas gdy przy 2 i mniej do 50m2.

Jak to wszystko policzyć w praktyce. Maksymalnie możemy kupić mieszkanie do 75 m2 (lub 85 m2 jeżeli mamy 3 lub więcej dzieci) lub dom do 100m2 (110m2 przy liczbie dzieci 3 i więcej). Musimy mieścić się w limicie cenowym metra kwadratowego, jako warunek dodatkowy.

Przeanalizujmy 2 przykłady – dla rynku pierwotnego i wtórnego dla rodzin mniejszych lub bezdzietnych oraz dla rodziny z 3 dzieci. Załóżmy, że kupują one takie samo mieszkanie na rynku pierwotnym w Łodzi, a w drugim przykładzie takie identyczne mieszkanie, ale z rynku wtórnego. Ustalmy hipotetycznie cenę metra nowego mieszkania na 4500 zł, a używanego na 3500 zł.

Do ustalenia dofinansowania musimy znać cenę odtworzenia metra kwadratowego. Dla każdego miasta i regionu będzie ona różna i podaje ją GUS pierwszego dnia danego kwartału kalendarzowego. Informacja ta jest później podawana przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) i ma ona wpływ na max cenę jaką możemy zapłacić za metr kwadratowy nabywanej nieruchomości oraz wpływ na wysokość dofinansowania.

Cena „odtworzeniowego” metra mnożona jest przez wskaźnik – 1,1 (czyli 110%) dla rynku pierwotnego lub 0,9 (czyli 90%) dla rynku wtórnego. Cena odtworzenia metra pomnożona przez dany wskaźnik określa nam max koszt metra kwadratowego nieruchomości, którą kupujemy. Jesteśmy na rynku w Łodzi, więc z tabeli BGK wynika, że cena odtworzenia metra wynosi 4105 zł. Maksymalna cena metra na rynku pierwotnym wynosi zatem 4515,50 (dla mieszkania od dewelopera) lub 3694,50 zł dla rynku wtórnego.

Nasze rodziny kupują zatem mieszkanie o powierzchni 75 m2 za cenę 4500 zł (czyli mieści się w limicie dofinansowania MDM). Załóżmy, że mamy 3 beneficjentów programu –

  1. singla bez dzieci – 10% dofinansowania
  2. małżeństwo z 2 dzieci – 20% dofinansowania
  3. małżeństwo z 3 dzieci – 30% dofinansowania

Cena mieszkania dla wszystkich będzie taka sama – 337500 zł. Jakie dofinansowanie dostaną poszczególni beneficjenci MDM? Istotną różnicą będą metry dofinansowane przez BGK. Dla rodzin i osób z max 2 dzieci państwo dofinansuje max 50 m2, a dla rodzin większych 65m2. Dla uproszczenia można powiedzieć, że w tym przypadku przykładowi wnioskodawcy 1 i 2 nie będą mieli dofinansowanych 25m2, a rodzina z 3 przykładu 10 m2. Jeżeli kupowaliby oni mieszkanie mniejsze niż maksymalna ilość metrów dofinansowanych to wtedy dostaliby dofinansowanie do faktycznie kupowanej powierzchni.

Dofinansowanie wyliczamy według wzoru:

powierzchnia dofinansowana (czyli w tym przypadku max wartości) x cena metra „odtworzeniowego” x procent dofinansowania

czyli:

  1. singiel 50*4105*10% = 20525 zł
  2. 2 dzieci 50*4105*20% = 41050 zł
  3. 3 dzieci 65*4105*30% = 80047,50 zł

Jak widać 30% dofinansowania oznacza w praktyce więcej niż 20% + 10%:) Różnica wynika z liczby metrów dofinansowania MDM-em.

Dla drugiego przykładu hipotetycznego przyjmijmy sobie, że tacy sami zainteresowani kupują mieszkanie na rynku wtórnym o powierzchni 50m2. Trochę małe dla rodziny z 3 dzieci, ale dla przykładu.

  1. singiel 50*4105*10% = 20525zł
  2. 2 dzieci 50*4105*20% = 41050 zł
  3. 3 dzieci 50*4105*30% = 61575 zł

W tym przypadku faktycznie 30% odpowiada 20% + 10%. Dofinansowanie będzie odpowiadało procentom tylko dla mieszkań do 50m2. Za nieruchomości większe różnica między osobami z 3 dzieci, a mniejszymi rodzinami będzie się powiększać.

Poprawnie wyliczyć kwotę dofinansowania pozwoli również nasz kalkulator MDM, do korzystania z którego zachęcamy

Poniżej tabela z maksymalnymi limitami cen metra kwadratowego i maksymalnymi dopłatami.

LokalizacjaLimit rynek pierwotnyLimit rynek wtórnyMaksymalne dopłaty po zmianach
Klient bez dzieci (10%)Klient z 1 dzieckiem (15%)Klient z 2 dzieci
(20%)
Klient z 3 lub więcej dzieci (30%)
Wrocław5 181,00 zł4 239,00 zł23 550,00 zł35 325,00 zł47 100,00 zł91 845,00 zł
gminy sąsiadujące4 612,03 zł3 773,48 zł20 963,75 zł31 445,63 zł41 927,50 zł81 758,63 zł
woj. dolnośląskie4 043,05 zł3 307,95 zł18 377,50 zł27 566,25 zł36 755,00 zł71 672,25 zł
Bydgoszcz i Toruń4 546,85 zł3 720,15 zł20 667,50 zł31 001,25 zł41 335,00 zł80 603,25 zł
gminy sąsiadujące4 137,65 zł3 385,35 zł18 807,50 zł28 211,25 zł37 615,00 zł73 349,25 zł
woj. kujawsko-pomorskie3 728,45 zł3 050,55 zł16 947,50 zł25 421,25 zł33 895,00 zł66 095,25 zł
Lublin4 620,83 zł3 780,68 zł21 003,78 zł31 505,66 zł42 007,55 zł81 914,72 zł
gminy sąsiadujące4 291,97 zł3 511,62 zł19 508,98 zł29 263,46 zł39 017,95 zł76 085,00 zł
woj. lubelskie3 963,12 zł3 242,55 zł18 014,18 zł27 021,26 zł36 028,35 zł70 255,28 zł
Gorzów Wlkp. i Zielona Góra4 052,40 zł3 315,60 zł18 420,00 zł27 630,00 zł36 840,00 zł71 838,00 zł
gminy sąsiadujące3 838,45 zł3 140,55 zł17 447,50 zł26 171,25 zł34 895,00 zł68 045,25 zł
woj. lubuskie3 624,50 zł2 965,50 zł16 475,00 zł24 712,50 zł32 950,00 zł64 252,50 zł
Łódź4 515,50 zł3 694,50 zł20 525,00 zł30 787,50 zł41 050,00 zł80 047,50 zł
gminy sąsiadujące4 096,13 zł3 351,38 zł18 618,75 zł27 928,13 zł37 237,50 zł72 613,13 zł
woj. łódzkie3 676,75 zł3 008,25 zł16 712,50 zł25 068,75 zł33 425,00 zł65 178,75 zł
Kraków5 112,80 zł4 183,20 zł23 240,00 zł34 860,00 zł46 480,00 zł90 636,00 zł
gminy sąsiadujące4 694,80 zł3 841,20 zł21 340,00 zł32 010,00 zł42 680,00 zł83 226,00 zł
woj. małopolskie4 276,80 zł3 499,20 zł19 440,00 zł29 160,00 zł38 880,00 zł75 816,00 zł
Warszawa6 588,32 zł5 390,44 zł29 946,90 zł44 920,35 zł59 893,80 zł116 792,91 zł
gminy sąsiadujące4 634,80 zł3 792,11 zł21 067,26 zł31 600,89 zł42 134,52 zł82 162,31 zł
woj. mazowieckie3 862,33 zł3 160,09 zł17 556,05 zł26 334,08 zł35 112,10 zł68 468,60 zł
Opole3 901,15 zł3 191,85 zł17 732,50 zł26 598,75 zł35 465,00 zł69 156,75 zł
gminy sąsiadujące3 714,15 zł3 038,85 zł16 882,50 zł25 323,75 zł33 765,00 zł65 841,75 zł
woj. opolskie3 527,15 zł2 885,85 zł16 032,50 zł24 048,75 zł32 065,00 zł62 526,75 zł
Rzeszów4 049,65 zł3 313,35 zł18 407,50 zł27 611,25 zł36 815,00 zł71 789,25 zł
gminy sąsiadujące3 809,85 zł3 117,15 zł17 317,50 zł25 976,25 zł34 635,00 zł67 538,25 zł
woj. podkarpackie3 570,05 zł2 920,95 zł16 227,50 zł24 341,25 zł32 455,00 zł63 287,25 zł
Białystok4 458,85 zł3 648,15 zł20 267,50 zł30 401,25 zł40 535,00 zł79 043,25 zł
gminy sąsiadujące4 166,53 zł3 408,98 zł18 938,75 zł28 408,13 zł37 877,50 zł73 861,13 zł
woj. podlaskie3 874,20 zł3 169,80 zł17 610,00 zł26 415,00 zł35 220,00 zł68 679,00 zł
Gdańsk5 234,35 zł4 282,65 zł23 792,50 zł35 688,75 zł47 585,00 zł92 790,75 zł
gminy sąsiadujące4 889,50 zł4 000,50 zł22 225,00 zł33 337,50 zł44 450,00 zł86 677,50 zł
woj. pomorskie4 544,65 zł3 718,35 zł20 657,50 zł30 986,25 zł41 315,00 zł80 564,25 zł
Katowice4 773,45 zł3 905,55 zł21 697,50 zł32 546,25 zł43 395,00 zł84 620,25 zł
gminy sąsiadujące4 395,33 zł3 596,18 zł19 978,75 zł29 968,13 zł39 957,50 zł77 917,13 zł
woj. śląskie4 017,20 zł3 286,80 zł18 260,00 zł27 390,00 zł36 520,00 zł71 214,00 zł
Kielce4 691,21 zł3 838,27 zł21 323,70 zł31 985,55 zł42 647,40 zł83 162,43 zł
gminy sąsiadujące3 955,54 zł3 236,35 zł17 979,72 zł26 969,58 zł35 959,44 zł70 120,91 zł
woj. świętokrzyskie3 296,28 zł2 696,96 zł14 983,10 zł22 474,65 zł29 966,20 zł58 434,09 zł
Olsztyn5 465,35 zł4 471,65 zł24 842,50 zł37 263,75 zł49 685,00 zł96 885,75 zł
gminy sąsiadujące4 133,58 zł3 382,02 zł18 789,00 zł28 183,50 zł37 578,00 zł73 277,10 zł
woj. marmińsko-mazurskie3 444,65 zł2 818,35 zł15 657,50 zł23 486,25 zł31 315,00 zł61 064,25 zł
Poznań5 924,60 zł4 847,40 zł26 930,00 zł40 395,00 zł53 860,00 zł105 027,00 zł
gminy sąsiadujące5 043,72 zł4 126,68 zł22 926,00 zł34 389,00 zł45 852,00 zł89 411,40 zł
woj. wielkopolskie4 203,10 zł3 438,90 zł19 105,00 zł28 657,50 zł38 210,00 zł74 509,50 zł
Szczecin4 518,80 zł3 697,20 zł20 540,00 zł30 810,00 zł41 080,00 zł80 106,00 zł
gminy sąsiadujące4 216,85 zł3 450,15 zł19 167,50 zł28 751,25 zł38 335,00 zł74 753,25 zł
woj. zachodniopomorskie3 914,90 zł3 203,10 zł17 795,00 zł26 692,50 zł35 590,00 zł69 400,50 zł