dofinansowanie mdm

Mieszkanie dla Młodych, program dofinansowania przez państwo zakupu pierwszego mieszkania, cieszył się jak na razie umiarkowanym zainteresowaniem. Od 1 września grupa osób, które będą mogły skorzystać z programu powinna się znacznie zwiększyć, jak również kwota dopłat. Jak poprawnie wyliczyć dofinansowanie MDM?

Obecnie dofinansowanie mieści się w przedziale między 10 a 30%. W zależności czy mamy dzieci oraz jaką ich liczbę. Zmiany po 1 września trochę komplikują wyliczenia dopłat i ich wysokość.

Przede wszystkim dopłata, niezależnie od jej wysokości w procentach, nie dotyczy bezpośrednio wartości nabywanego mieszkania. Czyli nie liczymy np. 10% od mieszkania, które kosztuje 200 tys PLN. Dawałoby to kwotę 20 tys, tak nie jest.

Na wyliczenia dopłaty wpływ ma wielkość nabywanej nieruchomości, cena za metr kwadratowy oraz wysokość dofinansowania MDM od 1 września.

Rodziny wielodzietne (min. 3 dzieci) mają dofinansowanie w wysokości 30% podczas gdy osoby z 2 dzieci – 20%. Nie oznacza to jednak, że różnica w kwocie dofinansowania będzie równa 10%, zazwyczaj będzie to więcej. Dlaczego? Przy 3 i więcej dzieci MDM dofinansowuje do 65 m2, podczas gdy przy 2 i mniej do 50m2.

Jak to wszystko policzyć w praktyce. Maksymalnie możemy kupić mieszkanie do 75 m2 (lub 85 m2 jeżeli mamy 3 lub więcej dzieci) lub dom do 100m2 (110m2 przy liczbie dzieci 3 i więcej). Musimy mieścić się w limicie cenowym metra kwadratowego, jako warunek dodatkowy.

Przeanalizujmy 2 przykłady – dla rynku pierwotnego i wtórnego dla rodzin mniejszych lub bezdzietnych oraz dla rodziny z 3 dzieci. Załóżmy, że kupują one takie samo mieszkanie na rynku pierwotnym w Łodzi, a w drugim przykładzie takie identyczne mieszkanie, ale z rynku wtórnego. Ustalmy hipotetycznie cenę metra nowego mieszkania na 4500 zł, a używanego na 3500 zł.

Do ustalenia dofinansowania musimy znać cenę odtworzenia metra kwadratowego. Dla każdego miasta i regionu będzie ona różna i podaje ją GUS pierwszego dnia danego kwartału kalendarzowego. Informacja ta jest później podawana przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) i ma ona wpływ na max cenę jaką możemy zapłacić za metr kwadratowy nabywanej nieruchomości oraz wpływ na wysokość dofinansowania.

Cena „odtworzeniowego” metra mnożona jest przez wskaźnik – 1,1 (czyli 110%) dla rynku pierwotnego lub 0,9 (czyli 90%) dla rynku wtórnego. Cena odtworzenia metra pomnożona przez dany wskaźnik określa nam max koszt metra kwadratowego nieruchomości, którą kupujemy. Jesteśmy na rynku w Łodzi, więc z tabeli BGK wynika, że cena odtworzenia metra wynosi 4105 zł. Maksymalna cena metra na rynku pierwotnym wynosi zatem 4515,50 (dla mieszkania od dewelopera) lub 3694,50 zł dla rynku wtórnego.

Nasze rodziny kupują zatem mieszkanie o powierzchni 75 m2 za cenę 4500 zł (czyli mieści się w limicie dofinansowania MDM). Załóżmy, że mamy 3 beneficjentów programu –

  1. singla bez dzieci – 10% dofinansowania
  2. małżeństwo z 2 dzieci – 20% dofinansowania
  3. małżeństwo z 3 dzieci – 30% dofinansowania

Cena mieszkania dla wszystkich będzie taka sama – 337500 zł. Jakie dofinansowanie dostaną poszczególni beneficjenci MDM? Istotną różnicą będą metry dofinansowane przez BGK. Dla rodzin i osób z max 2 dzieci państwo dofinansuje max 50 m2, a dla rodzin większych 65m2. Dla uproszczenia można powiedzieć, że w tym przypadku przykładowi wnioskodawcy 1 i 2 nie będą mieli dofinansowanych 25m2, a rodzina z 3 przykładu 10 m2. Jeżeli kupowaliby oni mieszkanie mniejsze niż maksymalna ilość metrów dofinansowanych to wtedy dostaliby dofinansowanie do faktycznie kupowanej powierzchni.

Dofinansowanie wyliczamy według wzoru:

powierzchnia dofinansowana (czyli w tym przypadku max wartości) x cena metra „odtworzeniowego” x procent dofinansowania

czyli:

  1. singiel 50*4105*10% = 20525 zł
  2. 2 dzieci 50*4105*20% = 41050 zł
  3. 3 dzieci 65*4105*30% = 80047,50 zł

Jak widać 30% dofinansowania oznacza w praktyce więcej niż 20% + 10%:) Różnica wynika z liczby metrów dofinansowania MDM-em.

Dla drugiego przykładu hipotetycznego przyjmijmy sobie, że tacy sami zainteresowani kupują mieszkanie na rynku wtórnym o powierzchni 50m2. Trochę małe dla rodziny z 3 dzieci, ale dla przykładu.

  1. singiel 50*4105*10% = 20525zł
  2. 2 dzieci 50*4105*20% = 41050 zł
  3. 3 dzieci 50*4105*30% = 61575 zł

W tym przypadku faktycznie 30% odpowiada 20% + 10%. Dofinansowanie będzie odpowiadało procentom tylko dla mieszkań do 50m2. Za nieruchomości większe różnica między osobami z 3 dzieci, a mniejszymi rodzinami będzie się powiększać.

Poprawnie wyliczyć kwotę dofinansowania pozwoli również nasz kalkulator MDM, do korzystania z którego zachęcamy

Poniżej tabela z maksymalnymi limitami cen metra kwadratowego i maksymalnymi dopłatami.

Lokalizacja Limit rynek pierwotny Limit rynek wtórny Maksymalne dopłaty po zmianach
Klient bez dzieci (10%) Klient z 1 dzieckiem (15%) Klient z 2 dzieci
(20%)
Klient z 3 lub więcej dzieci (30%)
Wrocław 5 181,00 zł 4 239,00 zł 23 550,00 zł 35 325,00 zł 47 100,00 zł 91 845,00 zł
gminy sąsiadujące 4 612,03 zł 3 773,48 zł 20 963,75 zł 31 445,63 zł 41 927,50 zł 81 758,63 zł
woj. dolnośląskie 4 043,05 zł 3 307,95 zł 18 377,50 zł 27 566,25 zł 36 755,00 zł 71 672,25 zł
Bydgoszcz i Toruń 4 546,85 zł 3 720,15 zł 20 667,50 zł 31 001,25 zł 41 335,00 zł 80 603,25 zł
gminy sąsiadujące 4 137,65 zł 3 385,35 zł 18 807,50 zł 28 211,25 zł 37 615,00 zł 73 349,25 zł
woj. kujawsko-pomorskie 3 728,45 zł 3 050,55 zł 16 947,50 zł 25 421,25 zł 33 895,00 zł 66 095,25 zł
Lublin 4 620,83 zł 3 780,68 zł 21 003,78 zł 31 505,66 zł 42 007,55 zł 81 914,72 zł
gminy sąsiadujące 4 291,97 zł 3 511,62 zł 19 508,98 zł 29 263,46 zł 39 017,95 zł 76 085,00 zł
woj. lubelskie 3 963,12 zł 3 242,55 zł 18 014,18 zł 27 021,26 zł 36 028,35 zł 70 255,28 zł
Gorzów Wlkp. i Zielona Góra 4 052,40 zł 3 315,60 zł 18 420,00 zł 27 630,00 zł 36 840,00 zł 71 838,00 zł
gminy sąsiadujące 3 838,45 zł 3 140,55 zł 17 447,50 zł 26 171,25 zł 34 895,00 zł 68 045,25 zł
woj. lubuskie 3 624,50 zł 2 965,50 zł 16 475,00 zł 24 712,50 zł 32 950,00 zł 64 252,50 zł
Łódź 4 515,50 zł 3 694,50 zł 20 525,00 zł 30 787,50 zł 41 050,00 zł 80 047,50 zł
gminy sąsiadujące 4 096,13 zł 3 351,38 zł 18 618,75 zł 27 928,13 zł 37 237,50 zł 72 613,13 zł
woj. łódzkie 3 676,75 zł 3 008,25 zł 16 712,50 zł 25 068,75 zł 33 425,00 zł 65 178,75 zł
Kraków 5 112,80 zł 4 183,20 zł 23 240,00 zł 34 860,00 zł 46 480,00 zł 90 636,00 zł
gminy sąsiadujące 4 694,80 zł 3 841,20 zł 21 340,00 zł 32 010,00 zł 42 680,00 zł 83 226,00 zł
woj. małopolskie 4 276,80 zł 3 499,20 zł 19 440,00 zł 29 160,00 zł 38 880,00 zł 75 816,00 zł
Warszawa 6 588,32 zł 5 390,44 zł 29 946,90 zł 44 920,35 zł 59 893,80 zł 116 792,91 zł
gminy sąsiadujące 4 634,80 zł 3 792,11 zł 21 067,26 zł 31 600,89 zł 42 134,52 zł 82 162,31 zł
woj. mazowieckie 3 862,33 zł 3 160,09 zł 17 556,05 zł 26 334,08 zł 35 112,10 zł 68 468,60 zł
Opole 3 901,15 zł 3 191,85 zł 17 732,50 zł 26 598,75 zł 35 465,00 zł 69 156,75 zł
gminy sąsiadujące 3 714,15 zł 3 038,85 zł 16 882,50 zł 25 323,75 zł 33 765,00 zł 65 841,75 zł
woj. opolskie 3 527,15 zł 2 885,85 zł 16 032,50 zł 24 048,75 zł 32 065,00 zł 62 526,75 zł
Rzeszów 4 049,65 zł 3 313,35 zł 18 407,50 zł 27 611,25 zł 36 815,00 zł 71 789,25 zł
gminy sąsiadujące 3 809,85 zł 3 117,15 zł 17 317,50 zł 25 976,25 zł 34 635,00 zł 67 538,25 zł
woj. podkarpackie 3 570,05 zł 2 920,95 zł 16 227,50 zł 24 341,25 zł 32 455,00 zł 63 287,25 zł
Białystok 4 458,85 zł 3 648,15 zł 20 267,50 zł 30 401,25 zł 40 535,00 zł 79 043,25 zł
gminy sąsiadujące 4 166,53 zł 3 408,98 zł 18 938,75 zł 28 408,13 zł 37 877,50 zł 73 861,13 zł
woj. podlaskie 3 874,20 zł 3 169,80 zł 17 610,00 zł 26 415,00 zł 35 220,00 zł 68 679,00 zł
Gdańsk 5 234,35 zł 4 282,65 zł 23 792,50 zł 35 688,75 zł 47 585,00 zł 92 790,75 zł
gminy sąsiadujące 4 889,50 zł 4 000,50 zł 22 225,00 zł 33 337,50 zł 44 450,00 zł 86 677,50 zł
woj. pomorskie 4 544,65 zł 3 718,35 zł 20 657,50 zł 30 986,25 zł 41 315,00 zł 80 564,25 zł
Katowice 4 773,45 zł 3 905,55 zł 21 697,50 zł 32 546,25 zł 43 395,00 zł 84 620,25 zł
gminy sąsiadujące 4 395,33 zł 3 596,18 zł 19 978,75 zł 29 968,13 zł 39 957,50 zł 77 917,13 zł
woj. śląskie 4 017,20 zł 3 286,80 zł 18 260,00 zł 27 390,00 zł 36 520,00 zł 71 214,00 zł
Kielce 4 691,21 zł 3 838,27 zł 21 323,70 zł 31 985,55 zł 42 647,40 zł 83 162,43 zł
gminy sąsiadujące 3 955,54 zł 3 236,35 zł 17 979,72 zł 26 969,58 zł 35 959,44 zł 70 120,91 zł
woj. świętokrzyskie 3 296,28 zł 2 696,96 zł 14 983,10 zł 22 474,65 zł 29 966,20 zł 58 434,09 zł
Olsztyn 5 465,35 zł 4 471,65 zł 24 842,50 zł 37 263,75 zł 49 685,00 zł 96 885,75 zł
gminy sąsiadujące 4 133,58 zł 3 382,02 zł 18 789,00 zł 28 183,50 zł 37 578,00 zł 73 277,10 zł
woj. marmińsko-mazurskie 3 444,65 zł 2 818,35 zł 15 657,50 zł 23 486,25 zł 31 315,00 zł 61 064,25 zł
Poznań 5 924,60 zł 4 847,40 zł 26 930,00 zł 40 395,00 zł 53 860,00 zł 105 027,00 zł
gminy sąsiadujące 5 043,72 zł 4 126,68 zł 22 926,00 zł 34 389,00 zł 45 852,00 zł 89 411,40 zł
woj. wielkopolskie 4 203,10 zł 3 438,90 zł 19 105,00 zł 28 657,50 zł 38 210,00 zł 74 509,50 zł
Szczecin 4 518,80 zł 3 697,20 zł 20 540,00 zł 30 810,00 zł 41 080,00 zł 80 106,00 zł
gminy sąsiadujące 4 216,85 zł 3 450,15 zł 19 167,50 zł 28 751,25 zł 38 335,00 zł 74 753,25 zł
woj. zachodniopomorskie 3 914,90 zł 3 203,10 zł 17 795,00 zł 26 692,50 zł 35 590,00 zł 69 400,50 zł