Jak unikąć ZUS

Konieczność terminowego płacenia składek ZUS spoczywa na każdym przedsiębiorcy. Głośno się jednak mówi, że na godziwe emerytury z ZUS nie ma co liczyć, czy są sposoby, żeby choć część tych pieniędzy zaoszczędzić i uniknąć płacenia składek. Są i to w pełni legalne.

Nie jednemu z nas chodzi po głowie jak uniknąć ZUS i choć część tych pieniędzy zostawić w kieszeni. W tym roku pełne składki na ZUS wynoszą blisko 1100 zł, Janusz Palikot w ferworze walki przedwyborczej o elektorat kilkanaście godzin temu ogłosił, że chce obniżyć składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do 100 złotych miesięcznie. Taka obietnica wydaje się nierealna do spełnienia mając w pamięci niegospodarność ZUS i wyrwanie dużych pieniędzy od OFE na ratowanie systemu emerytalnego.

Okazuje się jednak, że są sposoby, aby uniknąć płacenia składek ZUS i w pełni legalnie zarabiać i płacić podatki. Znanych nam sposobów jest 5, natomiast trzy z nich wydają się najbardziej korzystne z punktu widzenia prowadzenia firmy.

1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

sp. z o.o.

Do założenia spółki z o.o. potrzebne jest obecnie 5 tys. złotych tzw. kapitału zakładowego. Jednak samo przekształcenie indywidualnej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. nie zwalnia przedsiębiorcy z opłaty składek. Prowadzenie jednoosobowej spółki z o.o. wiąże się z komplikacjami prawnymi i jeżeli ów wspólnik jest jedynym członkiem zarządu to i tak składki płacić musi, ale zgodnie z ustawą o ZUS, w spółce jednoosobowej w której skład zarządu wchodzi więcej niż jedna osoba jedyny wspólnik nie opłaca ZUS-u z tytułu tego, że jest wspólnikiem (co najwyżej z tytułu zawarcia umowy o pracę lub stosunku cywilnoprawnego ze spółką z racji pełnienia funkcji członka zarządu.

Mniej komplikacji będzie jednak jak pewien procent udziałów (wystarczy min. 1%) odsprzedamy innemu wspólnikowi.

Prowadzenie spółki z o.o. wiąże się jednak z podwyższonymi kosztami księgowymi, z racji wymogu prowadzenia pełnej rachunkowości oraz z podwójnym opodatkowaniem – spółki i wspólnika spółki.

2. Etat w krajach UE

etat w UE

Zgodnie z decyzją Sądu Najwyższego wystarczy nawet ułamek etatu w kraju z Unii Europejskiej, żeby uniknąć opłaty składek ZUS. Co ważne nasza pensja może wynosić nawet kilkanaście euro miesięcznie. Najczęściej wybieranymi krajami do „zatrudnienia” są Słowacja i Wielka Brytania. Koszt takiej formy etatu to ok. 300 zł miesięcznie.

3. Udział w gospodarstwie rolnym

udział w gospodarstwie rolnym

Przejście do KRUS wiąże się ze zmniejszeniem składki do 390zł KWARTALNIE. Obecnie wystarczy odkupić udział w gospodarstwie rolnym i znaleźć księgowego który składki KRUS będzie za nas opłacał.

Pozostałe dwa sposoby ominięcia składek ZUS są już według nas mniej korzystne dla przedsiębiorcy:

– zatrudnienie się na etacie u znajomego, który będzie opłacał za nas składki od minimalnej krajowej pensji. Niestety przy jednoczesnym prowadzeniu działalności będzie konieczne opłacanie dodatkowo składki zdrowotnej, co w rachunku końcowym da podobną kwotę.

– umowa o dzieło, niestety nie będzie można wybrać rodzaju opodatkowania ani wystawić faktur swoim kontrahentom.