Na rynku finansów firmowych mamy obecnie bardzo dużo produktów. Oczywiście kredyt firmowy i leasing są najbardziej popularnymi formami finansowania zewnętrznego, ale poza nimi występują też inne. W czym może wybierać przedsiębiorstwo, spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie w tym artykule.

Kredyt kredytowi nie równy, jakie rozwiązania finansowe, jakie formy kredytów, leasingu, faktoringu ma do wyboru przedsiębiorca i co może dzięki nim zyskać? Wszystko zależy od przeznaczenia (celu) finansowania:

 • na działalność bieżącą – czyli na dowolny cel związany z działalnością gospodarczą. Przedsiębiorca nie określa celu, na który przeznaczy finansowanie i często wykorzystuje środki na bieżące potrzeby. W tym przypadku mamy do wyboru:
 1. kredyt obrotowy – kredyt firmowy udzielany na podstawie wysokości rocznych obrotów firmy. Może być spłacany ratalnie lub formie limitu odnawialnego w koncie. Zazwyczaj wymaga dodatkowego zabezpieczenia.
 2. limit w rachunku – limit kredytowy udostępniony w rachunku bieżącym.
 3. kredyt ratalny na dowolny cel – kredyt gotówkowy spłacany w ratach równych lub malejących. Może być rozłożony nawet na 10 lat.
 4. karta kredytowa – limit kredytowy dostępny na karcie kredytowej. Może mieć nawet 60 dni rozliczeniowego okresu bezodsetkowego.
 5. pożyczka hipoteczna – kredyt ratalny zabezpieczony hipoteką. Może być rozłożony nawet na 20 lat.
 6. faktoring – pozyskanie dużej części faktury (ok. 80% wartości) zaraz po jej wystawieniu. Niejako jest to kredyt pod zabezpieczenie wystawionej faktury.
 7. leasing zwrotny – sprzedaż posiadanego środka trwałego firmie leasingowej i wykorzystanie go z powrotem w działalności przez wypożyczenie od leasingodawcy. Uzyskaną kwotę pieniężną możemy przeznaczyć na cel dowolny.
 8. gwarancja bankowa – umowa gwarancji bankowej jest pisemnym zobowiązaniem banku do zapłaty beneficjentowi gwarancji kwoty maksymalnej wskazanej w gwarancji (sumy gwarancyjnej), w przypadku gdy zleceniodawca gwarancji, na którego została wystawiona, nie wywiąże się ze swojego zobowiązania.
 9. akredytywa –  forma rozliczeń krajowych i zagranicznych za pośrednictwem banku stosowana jako instrument zabezpieczający interesy stron kontraktu. Dokument określający warunki tych rozliczeń zwany jest także listem kredytowym
 • na cel inwestycyjny – możemy podzielić na dwie grupy inwestycji – a) maszyny, urządzenia, oprogramowanie etc. inaczej mówiąc ruchomości lub wartości intelektualne lub b) nieruchomości – nabycie, rozbudowa, budowa
 1. kredyt inwestycyjny – kredyt, który ma za zadanie podniesienie wartości aktywów firmy. Musi mieć określony cel. Może być przeznaczony na zakup maszyn lub rozbudowę/nabycie nieruchomości.
 2. leasing – wynajem środka trwałego
 3. kredyt samochodowy – kredyt przeznaczony na nabycie środka transportu do firmy.

Nie wszystkie formy kredytowania są jednak dostępne dla każdego. Głównym kryterium czy dany produkt finansowy jest dostępny dla danego przedsiębiorcy czy firmy jest wysokość rocznych obrotów finansowych firmy. Takie produkty jak faktoring, gwarancja czy akredytywa są dostępne w większości dla firm z obrotami ponad 5 mln złotych i prowadzącymi pełną księgowość.

Dla firm z uproszczoną księgowością dostępne produkty to:

 • Na cel dowolny związany z działalnością bieżącą:
 1. kredyt obrotowy
 2. limit w rachunku
 3. kredyt ratalny na dowolny cel
 4. karta kredytowa
 5. faktoring – ograniczony dostęp
 6. leasing zwrotny

W przypadku mniejszych firm każdy z produktów jest dostępny z osobna. Dla firm z pełną księgowością i przychodami co najmniej 5 mln zł ciekawą formą kredytowania jest linia kredytowa. Linia kredytowa to zbiór produktów, z których może korzystać przedsiębiorstwo w ramach globalnego limitu, który danej firmie został przyznany. Jest to o tyle wygodne dla firmy, że nie musi przechodzić procedury kredytowej w każdym z przypadków z osobna.